Wysokość dotacji celowej m.in. na zakup sprzętu w ramach „cyfrowej szkoły” może sięgnąć 200 tys. zł i zależeć będzie od wielkości szkoły.

Rada Ministrów podjęła 3 kwietnia br. uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła". Czytamy w nim, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że powinni oni w szkole nabyć umiejętności posługiwania się TIK w procesie uczenia – wyjaśnia Paweł Bik, kierownik marketingu w ZETO- Rzeszów.

Pilotaż do 31 sierpnia 2013 r.

Pilotaż ma trwać od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. i obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI.

W związku z tym firmy informatyczne poczyniły już pierwsze kroki ułatwiające przyszłym beneficjentom programu zorientować się, jakimi środkami powinni dysponować oraz w jaki sprzęt mogą wyposażyć swoją szkołę. Jedną z takich firm w regionie jest ZETO-Rzeszów oraz strona (www.cyfrowapodstawowka.pl). Można na niej przeprowadzić szybką analizę kosztową oraz uzyskać niezbędne informacje nt. sprzętu.

Dotacja zależy od…

Jedną z istotnych zakładek ww. strony jest kalkulator, dzięki któremu można zaplanować efektywne wykorzystanie środków dofinansowania przy jednoczesnym doborze sprzętu, który jest nam potrzebny. Jednocześnie poprzez stronę możemy uzyskać poradę konsultanta co sprzętu zdefiniowanego w projekcie „Cyfrowa szkoła”. A to może się przydać do stworzenia wniosku o udział w pilotażu.

Z rządowego projektu dowiadujemy się o wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych, będzie zależeć od wielkości szkoły:


  • szkoły małe - do 100 uczniów - mogą otrzymać do 90 tys. zł.;

  • szkoły do 300 uczniów - mogą dostać do 140 tys. zł;

  • szkoły duże - pow. 300 uczniów - mogą liczyć do 200 tys. zł.

Więcej nt. programu „Cyfrowa szkoła” na stronach MEN.