Zamknij

Nowiny

Uchwała w sprawie emisji obligacji

Radni zagłosowali nad uchwałą w sprawie emisji obligacji.

Rzeszów wyemituje 710 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, na łączną kwotę 71 mln zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r. w pięciu seriach. Termin wykupu obligacji ustalony został na lata 2026 - 2030. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

  • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260711