Zamknij

Nowiny

Ocena zasobów pomocy społecznej

W Rzeszowie funkcjonują 4 domy pomocy społecznej, które przeznaczone są dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.

To: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej ul. Powstańców Styczniowych 37, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte ul. Powstańców Śląskich 4, który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie i osób w podeszłym wieku, Dom Pomocy Społecznej ul. Mjr H. Sucharskiego 1, który przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych ul. Załęska 7a.

Przebywa w nich prawie 500 pensjonariuszy. 

W 2019 r. w Rzeszowie najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną było: - ubóstwo - 1 828 rodzin - długotrwała lub ciężka choroba - 1 659 rodzin - bezrobocie - 1 221 rodzin - niepełnosprawność - 1 277 rodzin.

  • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260719