Zamknij

Nowiny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa

Radni za moment zagłosują nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania dokumentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa". 

Studium określi kierunki rozwoju przestrzennego miasta, uwzględniając aktualne uwarunkowania: środowiskowe, społeczne, ekonomiczne, demograficzne i prawne. Uwzględni więc "potrzeby wynikające z dynamicznego rozwoju miasta, rosnące oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów chcących pracować i inwestować w rozwijającym się, innowacyjnym mieście, politykę miejską określoną w dokumentach krajowych i regionalnych oraz trendy współczesnej urbanistyki".  

  • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260721