1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Dyrektor Oddziału Regionalnego...
Wróć do listy komunikatów

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie OReg AMW w Gdyni (tablica ogłoszeń na I piętrze), został wywieszony oraz opublikowany na stronie Agencji www.amw.com.pl, WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 - części działki nr 2503 o pow. 234,00 m2, obręb Śródmieście, Gdynia, księga wieczysta GD1Y/00033637/2,

 

Wykaz wywieszono na okres od dnia 21.09.2022 r. do dnia 12.10.2022 r.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości - zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy   o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) termin o złożenia wniosku upływa z dniem 02.11.2022 r.

 

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie OReg AMW w Gdyni przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 19, pok. 130, tel. 58 690 87 42.