1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU MIROSŁAWIEC GÓRNY. AGENCJA MIENIA...
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU MIROSŁAWIEC GÓRNY. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor  Agencji Mienia Wojskowego

Oddziału Regionalnego w Szczecinie

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i Księcia Sambora 4, wywieszony został wykaz lokalu nr U9 o łącznej pow. 106,51 m2 (lokal użytkowy o pow. 91,96 m2 oraz 2 pomieszczenia przynależne tj. piwnice o łącznej pow. 14,55 m2), zlokalizowanego na parterze w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym w Mirosławcu Górnym przy ul. Lotnictwa Polskiego 4 (dz. nr 50/50 o pow. 0,0946 ha, obr. 0034, Mirosławiec 34, KW KO1W/00028004/4), przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 447 2034.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899 ze zm.).