1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM KATOWICE UL. MODRZEWIOWA. AGENCJA...
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM KATOWICE UL. MODRZEWIOWA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AMW W KRAKOWIE

informuje, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem

lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 30,08 m2, położonego

w KATOWICACH przy ul. MODRZEWIOWEJ 36

 

 

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu netto 400 zł, wadium 1 200 zł

 

Termin przetargu w dniu 01.12.2022 r. o godz. 1200

Termin wpłaty wadium do dnia 25.11.2022 r.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie nr 19 1130 1150 0012 1243 8520 0008.

 

W tytule wpłaty wadium należy wskazać nazwę osoby fizycznej lub prawnej biorącej udział w przetargu, z zaznaczeniem np. „Przetarg najem lokalu uż. Katowice Modrzewiowa 36”. Miejsce otwarcia przetargu - biuro OR AMW Kraków, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej), I piętro, pok. nr 59.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, wywieszonym na tablicy informacyjnej w siedzibie OR AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3, opublikowanym
na www.amw.com.pl, w BIP oraz dostępnym w siedzibach: Urzędu Miasta Katowice oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Dodatkowe informacje: tel.  12/211-40-66 lub 12/211-40-23.