1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM PIŁA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM PIŁA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a

tel. 52 52 57 828; 693 559 899

e-mail: [email protected]

 

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 14.09.2022 r. do 05.10.2022 r. na tablicy ogłoszeń Oddziału oraz stronach internetowych www.amw.com.pl opublikowano wykaz nr 2/09/2022 nieruchomości przeznaczonej do zagospodarowania w formie najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Pile przy ul. Szybowników, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113, obręb 0002, KW nr PO1I/00017582/2; do najmu przeznacza się pomieszczenia nr 45-53 o łącznej pow. 235,76 m2 w budynku nr 39 (brama nr 34) wraz z gruntem przynależnym o powierzchni 582,13 m2;

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego.

Podstawa prawna: art. 35 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).