1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń o przetargu...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego w wyniku wyrębu drzew w następujących stosach oraz sortymencie:

1) So WCO w ilości 28,37 m3 - 553,50 zł brutto za m3

2) So S2a w ilości 43,16 m3 - 268,14 zł brutto za m3

3) So S2b w ilości 18,61 m3 - 447,24 zł brutto za m3

4) So S4 w ilości 1,71 m3 – 141,45 zł brutto za m3

5) Os S4 w ilości 3,08 m3 – 121,77 zł brutto za m3

Oferta dotyczy możliwości zakupu całości drewna lub wybranego stosu. Drewno złożone jest w trzech lokalizacjach w obrębie Miasta Budzyń. Istnieje możliwość obejrzenia drewna w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem urzędu Panią Dagmarą Siwiak, tel. 67 28 43 313 wew. 121, [email protected].

Oferty należy składać poprzez wypełniony formularz ofertowy listownie bądź osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń lub drogą elektroniczną - [email protected] w terminie do dnia 18.05.2022 r.

Formularz ofertowy oraz wszelkie niezbędne informację i dokumenty znajdują się do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budzyń pod adresem: https://bip.budzyn.pl/budzyn/bip/przetargi/ogloszenie.html pod numerem sprawy: GKM.271.85.2022 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu u Pani Dagmary Siwiak.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUDZYŃ

 Marcin Sokołowski