1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza

Przetarg dwustopniowy nieograniczony na remont instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym Sienkiewicza 68.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ - do nabycia w cenie 30zł. Oferty należy składać w sekretariacie OSM pok. nr 14 do dnia 28-09-2020 r. do godz.14:00.

Więcej informacji o przetargu na naszej stronie internetowej: www.osm.ostrowiec.pl