1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. PRZETARG NA: Budowę linii kablowych SN 15kV oraz linii...
Wróć do listy komunikatów

PRZETARG NA: Budowę linii kablowych SN 15kV oraz linii kablowej NN 0,4kV w celu usunięcia kolizji nowo budowanymi budynkami mieszkalnymi w Pleszewie przy ul. Grunwaldzkiej.

Pleszew, dnia 04.11.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa

w Pleszewie ul. M. Reja 5A

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Budowę linii kablowych SN 15kV oraz linii kablowej NN 0,4kV

w celu usunięcia kolizji nowo budowanymi budynkami mieszkalnymi

w Pleszewie przy ul. Grunwaldzkiej.

Termin składania ofert do dnia 25.11.2019 r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2019r. o godz. 1500 w siedzibie zamawiającego

ul. M. Reja 5A w Pleszewie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Spółdzielni

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400. (koszt specyfikacji 50,00 zł brutto)

Po komisyjnym wyborze oferty zamawiający powiadomi pisemnie oferentów o wyniku

przeprowadzonego przetargu.

Wszelkich informacji udziela dział ciepłownictwa spółdzielni tel. 62 7422944

GSM 609 650390