1. Nowiny
 2. Komunikaty
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60    

www. smkuzniki.pl

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy następujących zadań w zasobach Spółdzielni:

 1. Zadanie nr 1- Malowanie metodą natryskową pomieszczeń pralni, suszarni i wózkarni

       w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie SM „Kuźniki” we Wrocławiu.

 1. Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ciągów pieszo-jezdnych i

      chodników w zasobach Spółdzielni.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni

      w godz. 8.°° - 13.°° po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław

      Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 61,50 zł za zadanie.

      3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki”

      przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 27.08.2019 r. do godz. 8.30.

 1. Wysokość wadium:

 1. Zadanie nr 1 – 1.500,00 zł,

 2. Zadanie nr 2 – 3.500,00 zł,

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 27.08.2019 r. :

 1. Zadanie nr 1 – o godz. 9.00

 2. Zadanie nr 2 - o godz. 9.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie

postępowania przetargowego.