1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:
Zadanie do wykonania: Remont chodników w obrębie nieruchomości: Jastrzębia 9,13 i Racławicka 20 (działki: 68/12, 68/10 i 168)
Termin złożenia ofert: 13.07.20 r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert:  13.07.20 r. godzina 9:15
Pożądany termin wykonania zadania:  31.07.20 r.
Wadium: 7 000 zł
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 36,90 zł brutto,
- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001. W tytule przelewu należy wskazać którego przetargu dotyczy wpłata oraz podać nr NIP,
- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Dokerskiej 2a we Wrocławiu,
- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 1, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.