Sto lat dla Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie, która właśnie obchodzi jubileusz 20 funkcjonowania. Dziś skupia 9600 abonentów i posiada 6300 łączy internetowych.

Jednak wraz z nastaniem nowej samorządowej Polski w 1990 r. na terenach wiejskiej brakowało telefonów, a Internetu nie było wcale.

Chcieli lepiej żyć

- Natomiast w tym czasie niemal masowo powstawały społeczne komitety, które zamierzały w szybkim czasie nadrobić zaległości codziennego życia tym także telefonii stacjonarnej - wspomina Józef Wyskiel, jeden z zwolenników szybkiej telefonizacji i burmistrz Błażowej w tamtych czasach.

Ideę spółdzielczości telefonicznej przywiózł ze Stanów Zjednoczonych Józef Ślisz, wicemarszałek Senatu.

Idea marszałka

- To marszałek Ślisz sprawował potem nad tą ideą patronat polityczny i pomagał nam przełamywać opór monopolisty w Warszawie.

To dzięki niemu powstały dwie spółdzielnie jedna w jego rodzinnej Łące, a druga w Tyczynie. Od strony organizacyjnej i technicznej pomysł tworzenia spółdzielni telefonicznej wdrażał tu Kazimierz Jaworski, wójt Chmielnika – mówi Kazimierz Szczepański, ówczesny burmistrz Tyczyna.

Natomiast obecny burmistrz Tyczyna Jan Hermaniuk wręczył podczas połączonych uroczystościach „Święta Chleba Doliny Strugu” i 20 lat Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej (niedziela 21.08.2011) okolicznościowy puchar dla OST z życzeniami dalszego rozwoju i kolejnych jubileuszy.

Zaangażowanie spółdzielców

- 20 lat temu w 1991 r. powstały spółdzielnie telefoniczne: TELTYCZYN w Tyczynie, ECHO w Hyżnem, TELEFON w Chmielniku, ŁĄCZNOŚĆ w Błażowej, oraz koordynująca całe przedsięwzięcie Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie – przypomniał narodziny spółdzielni-jubilatki Stanisław Kruczek, prezes OST. Dodał też, że bez Kazimierza Jaworskiego spółdzielnia by nie powstała.

A wywołany nawet do wystąpienia K. Jaworski skromnie tylko pogratulował jubileuszu i święta chleba dodając, że o szczegółach i osiągnięciach OST niech mówi obecny prezes.

Ważne daty


  • W 1995 r. Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie została przyjęta do NTCA - Amerykańskiego Zrzeszenia Spółdzielni Telefonicznych. - Był to dowód uznania dla osiągnięć tyczyńskiej spółdzielni. Była to pierwsza pozaamerykańska spółdzielnia przyjęta do Zrzeszenia. NTCA, która zrzesza ponad 500 spółdzielni i spółek niekomercyjnych zajmujących się inwestowaniem w sieci telekomunikacyjne i ich eksploatacją. W tym 1995 r.Kazimierz Jaworski otrzymał okolicznościowy medal z dedykacją od Al. Gore’a, wiceprezydenta USA – tłumaczył Kruczek.

  • Od 1996 r. abonenci OST mają tani dostęp do sieci Internetowej.

  • W 2002 r. opublikowany został raport ONZ-UNDP, z którego wynika, że sukces telekomunikacyjny 4 gmin Doliny Strugu przyczynił się do szybszego rozwoju tego regionu.

  • W 2005 OST kupiła nowoczesną centralę telefonia i przeniosła się do nowej siedziby.

Nie tylko zysk się liczy

Obecnie OST zatrudnia 57 pracowników i posiada w swojej ofercie całą gamę usług telekomunikacyjnych, od standardowych rozmów abonamentowych po wydajne łącza szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W 2010 r OST osiągnęła 12 mln zł przychodów przy niewielkim zysku.

- Naszym celem nie jest bowiem wyłącznie zysk, tylko zaspokojenie potrzeb naszych członków. Stąd m.in. bezpłatne rozmowy lokalne, niższy abonament telefoniczny i wysoka jakość usług – tłumaczy prezes Kruczek

Warto dodać, że spółdzielcy OST w Tyczynie nie zamierzają spocząć na laurach i mają kolejne pomysły na inwestycje i nowe wyzwania związane z rozwojem usług IT.

W Polsce na terenach wiejskich razie udały się dwa projekty telefoni spółdzielczej: w Łące k. Rzeszowa Spółdzielnia WIST oraz w Tyczynie OST.