MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Urząd Miasta Rzeszowa. Adresy wydziałów, numery telefonów, godziny otwarcia, dane kontaktowe

redakcja
Główna siedziba Urzędu Miasta Rzeszowa mieści się w ratuszu pod adresem Rynek 1.
Główna siedziba Urzędu Miasta Rzeszowa mieści się w ratuszu pod adresem Rynek 1. Krzysztof Kapica
Najważniejsze informacje dotyczące Urzędu Miasta Rzeszowa w jednym miejscu. Sprawdź adresy, numery telefonów i inne informacje kontaktowe. Dowiedz się jakie urzędowe sprawy załatwić w poszczególnych wydziałach.

Urząd Miasta Rzeszowa - adresy, numery telefonów

Główna siedziba Urzędu Miasta Rzeszowa mieści się w Ratuszu, na rzeszowskim rynku, w samym centrum miasta. Poszczególne wydziały to kilka miejsc, większość w obrębie centrum Rzeszowa. Poniżej znajdziecie wszelkie potrzebne dane: adresy pocztowe i mailowe oraz numery telefonów.

Urząd Miasta Rzeszowa - siedziba główna
adres: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
telefon (infolinia): 17 788 99 00
telefon (Biuro Prasowe): 17 875 41 14
strona internetowa: erzeszow.pl

Wydział Komunikacji
adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
e-mail: [email protected]

Numery telefonów:

 • sekretariat: 17 875 4563
 • rejestracja pojazdów/informacja ogólna: 17 875 45 81, 17 875 45 82, 17 875 45 83, 17 875 45 70
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych: 17 875 45 78
 • ewidencja pojazdów: 17 875 45 67
 • zgłaszanie nabycia, kary: 17 875 45 84, 17 875 44 88
 • zgłaszanie zbycia: 17 875 45 77
 • licencje transportowe: 17 875 40 88
 • szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów: 17 875 44 78, 17 875 44 89
 • prawa jazdy: 17 875 45 74, 17 875 45 75
 • zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia: 17 875 45 73
 • zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane: 17 875 44 76
 • prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości: 17 875 44 76
 • punkty karne: 17 875 45 71, 17 875 45 72
 • kierownik referatu rejestracji pojazdów: 17 875 44 88
 • kierownik referatu praw jazdy: 17 875 45 73
 • kierownik referatu transportu drogowego: 17 875 40 88

W związku z pandemią koronawirusa sprawy prowadzone przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa najlepiej zgłaszać telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
e-mail: [email protected]

numery telefonów:

 • sekretariat: 17 875 46 38
 • CEIDG –17 875 47 21, 17 875 46 32, 17 875 46 42
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 17 875 46 40
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 46 44

W związku z pandemią Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.

Urząd Stanu Cywilnego
adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
e-mail: [email protected]

numery telefonów:

 • sekretariat: 17 875 46 13
 • rejestracja urodzeń - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy: 17 875 46 50, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47
 • ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie konkordatowej, wpisywanie zagranicznych aktów małżeństw oraz wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą: 17 875 46 07, 17 875 46 21
 • rejestracja zgonów - sporządzenia aktu zgonu oraz wpisywanie zagranicznych aktów zgonu: 17 875 46 10, 17 875 44 79
 • archiwum - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55, 17 875 44 37
 • zmiana imienia i nazwiska oraz wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń: 17 875 46 20.

Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o dokonanie zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem platformy e-PUAP, zaś ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem platformy e-PUAP lub drogą korespondencyjną.

Wydział Finansowy
adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
sekretariat: 17 875 42 74

1. Wymiar podatków:

 • osoby prawne: 17 875 42 83, 17 875 42 53, 17 875 43 05, 17 875 42 85,
 • osoby fizyczne: 17 875 42 76, 17 875 42 95, 17 875 42 44, 17 875 42 91, 17 875 42 72, 17 875 42 67, 17 875 44 19, 17 875 44 44, 17 875 42 90, 17 875 43 12, 17 875 42 54,

2. Rachunkowość podatkowa:

 • kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej - 17 875 42 70,
 • księgowość osób fizycznych: 17 875 43 03, 17 875 42 68, 17 875 42 81, 17 875 43 00,
 • księgowość osoby prawne: 17 875 43 09, 17 875 42 94, 17 875 42 63,
 • środki transportowe: 17 875 42 65,
 • ulgi podatkowe: 17 875 42 62, 17 875 43 77, 17 875 42 71,

3. Oddział Rachunkowości Należności Niepodatkowych (opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi):

 • kierownik 17 875 44 86,
 • księgowość 17 875 43 06, 17 875 43 07, 17 875 45 15, 17 875 42 57, 17 875 45 12.

Wydział Spraw Obywatelskich
adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]

numery telefonów:

 • sekretariat: 17 875 43 88
 • zastępca dyrektora - 17 875 43 80
 • ewidencja ludności - 17 875 43 89, 17 875 43 91, 17 875 43 81
 • dowody osobiste - 17 875 43 90, 17 875 43 94, 17 875 43 95
 • udostępnianie danych osobowych- 17 875 43 92
 • postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania i zameldowania - 17 875 43 87, 17 875 43 83, 17 875 43 98

Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.

Wydział Gospodarki Komunalnej
adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
e-mail: [email protected]

numery telefonów:

 • sekretariat: 17 875 4528
 • obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami: 17 875 44 36, 17 875 45 10, 17 875 44 35, 17 875 45 13, 17 875 42 58, 17 875 42 59, 17 875 45 14

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
adres: Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 44 25

Wydział Architektury
adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 43 34

Wydział Geodezji
adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 48 00

Wydział Zdrowia
adres: ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 46 53

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 47 70

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 47 42

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
adres: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 41 90

Wydział Centralnego Zamawiającego
adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 46 36

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 41 32

Wydział Inwestycji
adres: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 45 48

Wydział Edukacji
adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 45 88

Wydział Pozyskiwania Funduszy
adres: ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 41 75

Biuro Rady Miasta Rzeszowa
adres: al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 47 36

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej
adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefony:

 • sekretariat: 17 875 44 94
 • z-ca dyrektora: 17 875 45 04

Biuro Obsługi Inwestora
adres: ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
telefon: 17 875 47 43

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
numery telefonów: 17 875 45 95, 17 875 47 23

Punkty Informacyjne Miasta Rzeszowa

Wiele spraw urzędowych w Rzeszowie, takich jak np. zmiana adresu zameldowania, wymiana i odbiór dowodu osobistego czy rejestracja pojazdu, można załatwić w punktach obsługi mieszkańców, które znajdują się m.in. w rzeszowskich galeriach handlowych.

Oto ich lista i informacje kontaktowe:

 • Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa - tel. 17 788 99 00
 • Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców (ul. Okrzei 1) - tel. 17 788 99 00
 • Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców (Plac Ofiar Getta 7) - tel. 17 788 99 00
 • Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców (ul. Kopernika 15) - tel. 17 788 99 00
 • Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat” (ul. Krakowska 20) - e-mail: [email protected], tel. 17 788 99 00
 • Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym "Millenium Hall" (al. Kopisto 1) - e-mail: [email protected], tel. 17 788 99 00
 • Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” (ul. Rejtana 65) - e-mail: [email protected], tel. 17 788 99 00
 • Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii „Rzeszów” (al. Piłsudskiego 44) - e-mail: [email protected], tel. 17 788 99 00

Jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa

Pod Urząd Miasta Rzeszowa podlegają takie jednostki, jak Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Estrada Rzeszowska czy Rzeszowski Dom Kultury.

Dane teleadresowe do tych instytucji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej


WIDEO: Opustoszały Rzeszów na początku pandemii koronawirusa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24