Rozmowa z dr. KRZYSZTOFEM KASZUBĄ, rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie

- Po raz drugi startujemy z rankingiem „Złota Setka Gmin Podkarpacia” organizowanym wspólnie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Redakcję Nowin. Jaki jest główny cel rankingu?

 

 

- Podkarpacie jest regionem, w którym żyje mnóstwo ludzi przedsiębiorczych i gdzie funkcjonuje wiele aktywnych, dynamicznych samorządów gminnych. Celem naszej wspólnej inicjatywy jest poszukiwanie oraz promowanie najciekawszych pomysłów, rozwiązań oraz przykładów działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny podkarpackich gmin. A mamy ich w regionie 159.

- Istnieje metoda pozwalająca wyłonić najlepszą, czy też najbardziej aktywną gminę?

- Nasz ranking główny bazuje na 11 kategoriach, które są podstawą do uszeregowania gmin od 1 do 159. Chodzi o takie twarde kategorie jak: dochody, inwestycje, podmioty gospodarcze działające na terenie gminy, ale również kwestie dotyczące rynku pracy. Większość spośród 11 kategorii jest przeliczana na 1 mieszkańca. Czyli zachowujemy uczciwe proporcje, bo przecież są gminy małe, liczące po kilka tysięcy mieszkańców oraz duże, jak Rzeszów, w którym żyje prawie 170 tysięcy ludzi.

- W tym roku po raz pierwszy zaprezentujemy „Złote Dziesiątki Gmin Podkarpacia” w pięciu kategoriach. Jakie to kategorie?

- Chodzi o: turystyczną gminę Podkarpacia, inwestora roku, skutecznego beneficjenta środków unijnych, kreatora kapitału społecznego oraz lidera globalizacji.

- Możemy te kategorie pokrótce scharakteryzować?

- Przykładowo, kategoria: Inwestor roku – pokazuje gminy, które najwięcej zainwestowały w porównaniu do dochodów. Poprzez kategorię Lider globalizacji – chcemy uwidocznić, w jaki sposób gminy funkcjonują w globalnym świecie, czy pojawili się w gminie inwestorzy zagraniczni. Kategoria Skuteczny beneficjent środków unijnych zademonstruje, ile w danym roku środków unijnych wpłynęło do gminy i na co zostały przeznaczone.

 

- Dlaczego samorządy gmin powinny być zainteresowane uczestnictwem w naszym rankingu?

- A dlatego, że 27 krajów Unii walczy o jak najlepszą pozycje w Europie. Każdy stara się prezentować coś innego, lepszego, po to, by z jednej strony pozyskiwać środki unijne, które dzieli Bruksela. Z drugiej zaś strony każdy dąży do tego, by czuć się dobrze w towarzystwie 26 partnerów. A więc jest to sprawa prestiżu, często dumy, nieraz honoru. Jeśli mamy funkcjonować razem w nowej Europie, warto abyśmy uczyli się od siebie nawzajem.

- Nasz ranking ma ułatwić gminom tą wzajemną naukę i podpatrywanie lepszych?

- Dokładnie. Ranking jest właśnie po to, aby jedna gmina uczyła się, co druga zrobiła lepiej, ciekawiej i żeby zastosowała podobne rozwiązania u siebie. Chodzi też o łamanie barier blokujących rozwój regionu.

Rozmawiał Stanisław SiwakGminy zainteresowane udziałem w jednej lub kilku kategoriach rankingu mogą pobierać ankiety konkursowe na stronie: www.wsz.rzeszow.pl w zakładce dziekan i przesłanie ich na adres:kkasz@mig.org.pl, faksem lub pocztą.

Patronat Honorowy

Marszalek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta.