Wpływ organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie przestępczości

Materiał informacyjny Fundacji Życie
Udostępnij:

21 grudnia 2020 roku odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana w ramach programu wspierającego działalność trzeciego sektora – Liga NGOs. W trakcie konferencji podjęto debatę nad wpływem organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie przestępczości wśród różnych grup społecznych oraz zastanawiano się nad perspektywami skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Z grona wystąpień organizatorzy wyróżnili m.in. referat Pani Marleny Paradysz, będącej jednocześnie uczestniczką Ligi NGOs. Zapraszamy do lektury wyróżnionego abstraktu.

Rola organizacji pozarządowych w resocjalizacji więźniów

- Resocjalizacja to długotrwały proces przywracania człowieka łamiącego istniejące reguły do życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pamiętajmy, że izolacja, niezależnie od czasu trwania, jest wykluczeniem jednostki z życia społecznego. Dlatego przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu to obszar działania Służby Więziennej oraz fundacji i organizacji ściśle z nią współpracujących.

Program „Anioł Stróż” realizowany przez Fundację „Sławek” ma na celu ułatwienie procesu readaptacji społecznej osobom pozbawionym wolności przez umożliwienie im konfrontacji z rzeczywistością poza murami więzień i otaczanie opieką podczas przepustek przez tzw. „Anioła Stróża”. Bractwo Więzienne jest Stowarzyszeniem Ewangelicznej Pomocy Więźniom, działającym na terenie całej Polski. Celem Stowarzyszenia jest ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej w więzieniach zgodnie z nauką Kościoła Rzymsko-Katolickiego poprzez: katechizację, pielgrzymki; spotkania z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Z kolei Fundacja Tulipan daję wsparcie skazanym przebywającym, opuszczającym Areszty Śledcze/Zakłady Karne i ich rodzinom oferując m.in.: pomoc prawną, zawodową, psychologiczną, terapeutyczną i socjalną.

- Tylko zharmonizowane działania tych wszystkich podmiotów mogą przynieść takie efekty jak zmniejszenie powrotności do przestępstwa, łatwiejszą adaptację po wyjściu na wolność i akceptację społeczną.

Więcej informacji o programie Liga NGOs na stronie www.ligangos.pl

Dodaj ogłoszenie