Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku z projektami unijnymi w tle…

Artykuł sponsorowany
Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku w poszerzaniu swojej działalności edukacyjno – wychowawczej od lat realizuje liczne projekty, sięga po fundusze, także i te z Unii Europejskiej. Dzięki tym działaniom uczniowie mają możliwość uczyć się w kreatywny sposób, mają sposobność poznawania kolegów ze szkół zagranicznych, są zafascynowani faktem, że dzięki tym projektom mogą odwiedzać różne kraje – nie tyko Europy.

„Treasure in Language” to tytuł projektu, który w ostatnich dwóch latach przyniósł wiele ciekawych działań, podjętych w ramach programu Erasmus+. Polega on na współpracy placówek edukacyjnych i władz oświatowych. Program ułatwia nauczycielom, pracownikom oświaty i uczniom poznanie różnych systemów edukacyjnych państw Unii Europejskiej i nie tylko. W ramach zaplanowanych działań nauczyciele podnoszą kwalifikacje pedagogiczne, wzbogacają swój warsztat, poznają nowe sposoby pracy z młodzieżą. Uczniowie z kolei zaznajamiają się z alternatywnymi sposobami kształcenia i samokształcenia.

Projekt „Treasure in Language” („Skarb w języku”) realizowany jest przez sześć szkół z następujących państw: Turcji, Włoch, Łotwy, Rumunii, Bułgarii i oczywiście Polski. Wymiana doświadczeń edukacyjnych, poznawanie rodzimych języków, historii i tradycji, komunikowanie się w języku angielskim czy stosowanie nowoczesnych technologii to tylko niektóre z elementów planowanych działań. W ramach projektu zaplanowano zagraniczne wizyty studyjne nauczycieli i uczniów we wszystkich partnerskich szkołach.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 3 z pierwszą wizytą wybrali się do włoskiego Lauro, nieopodal Neapolu (Campania). Efektem tego spotkania było opracowanie szczegółowego harmonogramu dalszych działań, przygotowanie się do kolejnej wizyty – tym razem wraz z uczniami, a także poznanie siebie nawzajem, ponieważ koordynatorzy widzieli się dopiero po raz pierwszy.

W czasie kolejnej wizyty we Włoszech zorganizowano zajęcia na temat idiomów i przysłów, ale były także spotkania poświęcone historii regionu, tradycjom, zwyczajom czy typowym potrawom włoskim. Jako że placówka w Lauro kształci w kierunku hotelarstwa i gastronomii, to jednym z zadań było przygotowanie przez każdego uczestnika pizzy, co dla naszej młodzieży (specjalizującej się w zajęciach technicznych) było ciekawym, niecodziennym doświadczeniem. Ponadto nasi uczniowie zwiedzili najsłynniejsze miejsca regionu: Rzym, Pompeje, Sorrento, Neapol, Casertę, Salerno, co poszerzyło ich wiedzę humanistyczną.

Z kolei w trakcie wizyty w Rumunii, podczas licznych spotkań, dyskutowano i podejmowano decyzje, których zadaniem było uatrakcyjnianie kolejnych wymian, wprowadzanie innowacji w uczeniu oraz wdrażanie ewaluacji. Wizyta była bardzo owocna, obfitowała w wiele ciekawych spotkań. Jednym z nich była konferencja z lokalnymi władzami i mediami.

Analiza funkcjonowania lokalnych placówek oświatowych, zmiany wynikające z unowocześniania edukacji i wychowania szkolnego, sposób kreatywnej i innowacyjnej pracy z uczniami to tylko niektóre aspekty podejmowanych rozmów w trakcie licznych konferencji i wizyt studyjnych. Międzynarodowa grupa nauczycieli odwiedziła kilka współpracujących placówek, instytucji, spotkała się z regionalnymi twórcami promującymi rodzime rękodzieło, zwiedziła najstarsze zabytki regionu i – oczywiście – Zamek Hrabiego Drakuli.

Kolejnym miejscem prac była Bułgaria, gdzie działania rozpoczęto od stolicy – Sofii. Zwrócono uwagę na rolę tego miasta w kształtowaniu świadomości narodowej, odwiedzono także Rotundę św. Jerzego, Sobór Aleksandra Newskiego, pomnik cara Aleksandra II oraz Narodowe Muzeum Historyczne.

W kolejnych dniach uczestnicy wyjazdu udali się do miasta Widyń, w którym zlokalizowana jest współpracująca placówka oświatowa. Uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły przyjęli nas bardzo gościnnie i serdecznie, zostaliśmy przywitani chlebem i miodem, jak nakazuje tamtejszy obyczaj. Mieliśmy okazję zobaczyć budynek szkolny i uczestniczyć w lekcjach, które prowadzone były po angielsku, gdyż jest to szkoła językowa.

Najważniejszym elementem spotkania były konferencje i warsztaty poświęcone ewaluacji podjętych do tej pory działań, planowaniu kolejnych zadań oraz spotkania koordynatorów projektu i naszych nauczycieli przedmiotów informatycznych, dotyczące przygotowania zadań domowych dla młodzieży szkolnej.

Gospodarze, chcąc zapoznać nas z obyczajami i kulturą regionu, zaprezentowali stroje i tańce ludowe, a także częstowali nas regionalnymi potrawami.

Uczniowie miejscowej szkoły wraz z nauczycielami pokazywali najciekawsze miejsca w okolicy: Fortecę Baba Vida, Jaskinię Magura oraz Twierdzę Belogradchik.

Ciekawym punktem programu było spotkanie z władzami miasta, w którym uczestniczyły również lokalne media. Czas spędzony w Bułgarii pozwolił nie tylko poznać kulturę tego regionu, ale przede wszystkim nawiązać wiele znajomości z ciekawymi i życzliwymi ludźmi z innych państw.

Niesamowite wrażenia czekały przedstawicieli ZS3 w trakcie wyjazdu do Turcji. Ta wizyta na długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli. Specyficzny kraj, odmienna religia i kultura to tylko wybrane aspekty, które wpłynęły na ocenę pobytu w tym jakże urokliwym, klimatycznym i gościnnym kraju.

Sama szkoła zrobiła ogromne wrażenie – duże, przestronne budynki osadzone na wzniesieniu podkreślają rangę tej placówki – warto podkreślić, że w Turcji są tylko dwie takie szkoły, tzw. placówki projektowe.

Główny budynek jest tak skonstruowany, że w jednej części uczą się tylko dziewczęta, a w drugim tylko chłopcy; są oni celowo odseparowani od siebie, przerwy mają o innych godzinach, obiad czy zajęcia sportowe także o innych porach. W trakcie uroczystości młodzież także jest podzielona na „strefę dziewcząt” i „strefę chłopców”. Celem takiej edukacji jest podkreślenie zasad funkcjonowania placówki, która zajmuje się nauczaniem religii. Dlatego podstawowym „przedmiotem” jest nauka KORANU. Do tej szkoły uczęszczają tylko najlepsi uczniowie z całego terenu Turcji, a selekcja jest bardzo drobiazgowa.

Mimo różnych opinii – tureccy nauczyciele, uczniowie, ich rodzice oraz inne osoby, z którymi mieliśmy możliwość przebywać – są bardzo mili, pomocni. To właśnie oni dali nam możliwość poznania Turcji nie tylko w wymiarze turystycznym, ale i tym lokalnym, „od podwórka”. Oprócz udziału w lekcjach, sympozjach i działaniach szkolnych, zwiedziliśmy miasto, region, poznaliśmy zabytki, lokalne fabryki, zakłady pracy, twórczość rękodzielników. Odwiedziliśmy miejsca, w których mieszkańcy Denizli chętnie spędzają wolny czas z rodziną, miejsca, w których praktykują swoje obrzędy religijne. Bardzo ważnym elementem wizyty były odwiedziny u najważniejszych władz miasta, regionu.

Pobyt w Denizli oraz w Stambule sprzyjał zweryfikowaniu informacji na temat Turcji oraz przyczynił się do zaskarbienia sobie przyjaźni wielu osób.

Ostatnia wizyta miała miejsce w Rydze. Tym razem grupa uczniów i nauczycieli miała sposobność poznać zasady funkcjonowania placówki, która kształci uczniów w różnym przedziale wiekowym.

Na początku zaprezentowano gościom tradycyjne, łotewskie melodie, tańce, ludowe przyśpiewki. Wspólna praca przy kreowaniu wizerunku Partnerów, tworzenie talizmanów na zajęciach manualnych w ramach działań artystycznych oraz sportowe zmagania to dalsze działania mające na celu zintegrowanie wszystkich grup. Zwracanie uwagi przez lokalną społeczność na tradycję w edukacji podkreśla Szkolna Sala Pamięci, w której zgromadzono wszystkie najważniejsze dla placówki dokumenty i przedmioty.

Podczas wizyty uczniowie i nauczyciele mieli sposobność poznać wszystko to, z czego słynie Łotwa, Ryga. Odwiedzili zatem fabrykę czekolady „Laima”, gdzie wzięli udział w warsztatach – zajmowali się „produkcją czekoladek na własny użytek”. Z kolei w Pierwszym Muzeum Wojny zobaczyli zachowane pamiątki z licznych wojen prowadzonych na terenach nadbałtyckich, natomiast w Muzeum Motoryzacji zapoznali się z historią motoryzacji, różnymi, starymi pojazdami, stworzonymi w Europie, a także innymi przedmiotami, takimi jak telefony, radioodbiorniki… Niecodziennym, ciekawym doświadczeniem było zobaczenie na żywo treningów teamu austriackiego, przygotowującego się do udziału w zawodach bobslejowych. Region Sigulda wraz z miejscowością o nazwie Turaida słynie właśnie ze sportów zimowych, gdzie wiele zagranicznych zawodników przyjeżdża na warsztaty szkoleniowe. Inne punkty programu działań w ramach wymiany międzynarodowej to: wizyta w średniowiecznym zamku w Siguldzie, gdzie młodzież pod opieką nauczycieli uczestniczyła w warsztatach rękodzieła artystycznego, zwiedzanie stolicy (Starówki, najsłynniejszych zabytków), Narodowej Biblioteki Łotwy i – oczywiście – spotkanie z lokalnymi władzami Rygi.

Podczas wspólnych posiłków zgłębiano wiedzę na temat tradycyjnego, łotewskiego jedzenia. Szczególnie w pamięci utkwiła wizyta na obiedzie u pastora, którego żona przygotowała chyba najsmaczniejsze potrawy, a całość wizyty okraszona była opowieściami o historii i tradycji ludów nadbałtyckich. Konferencje, warsztaty poświęcone idiomom i przysłowiom to obowiązkowy punkt programu każdego wyjazdu, które uzupełniały wspólne spotkania i przyczyniały się do ćwiczenia wypowiadania się w języku angielskim.

Także i Polska była gospodarzem jednego ze spotkań, zatem do Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku przybyli Partnerzy z Łotwy, Turcji, Rumunii, Bułgarii i Włoch. W ramach zaplanowanych działań przedstawiciele w/w szkół uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach i warsztatach na terenie Krakowa, Zakopanego i województwa podkarpackiego. Jednym z elementów tych szkoleń były zajęcia poświęcone rodzimym idiomom, poszukiwaniu wspólnych elementów językowych oraz przysłów wypracowanych przez różne tradycje.

W trakcie wizyty studyjnej w szkole – uczniowie uczestniczyli w specjalnie przygotowanych lekcjach językowych i informatycznych, prowadzonych w roboczym języku projektu (j. angielski). Ich zadaniem było przygotowanie w międzynarodowych grupach plakatów dokumentujących wspólne pochodzenie przysłów. Oczywiście jako cel pośredni uznać można praktyczne ćwiczenia językowe, umożliwiające poszerzanie umiejętności z zakresu komunikacji. Z kolei zajęcia komputerowe stanowiły summę działań, jakie były podejmowane od początku trwania projektu. Na te potrzeby młodzież przygotowała film, prezentację i foto – książkę. Ważnym elementem spotkania były działania realizowane we współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sanoku – nauka polskich tańców ludowych – Krakowiaka i Poloneza – przyczyniły się do wzbogacenia świadomości Gości na temat kultury nie tylko Podkarpacia.

Nauczyciele `uczestniczyli w działaniach, prowadzili zajęcia dla uczniów, a także dodatkowo przeprowadzili ewaluację podejmowanych działań oraz opracowali dalszy harmonogram pracy na kolejny rok projektu. W ramach niniejszej wizyty Partnerzy odwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Historyczne w Sanoku, lokalną bibliotekę, Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, Wawel w Krakowie, Colegium Nobilium i Collegium Novum w Krakowie, centrum twórczości lokalnej w Zakopanem i inne zabytki oraz centra twórczości mające wpływ na kształtowanie świadomości językowej i kulturowej Polaków z południa naszego kraju.

Realizacja programu Erasmus+ to nie tylko wyjazdy zagraniczne, ale także zajęcia podejmowane w szkole, regionie. Liczne lekcje, warsztaty, spotkania, prelekcje, wykłady czy wyjazdy do instytucji mających wpływ na kształtowanie języka polskiego to tylko niektóre zadania realizowane przez uczniów i nauczycieli ZS3 w ramach niniejszego programu. Na potrzeby projektu podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Sanoku. Wraz z klasą, której wychowawczynią jest pani Anita Leszczyńska, uczniowie „słynnego ZST” przygotowywali prezentacje, uczestniczyli w pracach manualnych (opracowanie ulotek, folderów) i wspólnych zajęciach. Nieodłącznym elementem współpracy były prelekcje młodzieży ponadgimnazjalnej prezentujące dzieciakom informacje na temat historii, zabytków, języka i odmiennej kultury państw, które mieli okazję zwiedzić. Taka wymiana doświadczeń na temat realizacji projektów międzynarodowych i współpracy ze szkołami w Europie w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nie tylko uatrakcyjnia obowiązek szkolny, ale również zachęca dzieci do uczestnictwa w nowych, szkolnych projektach. Przy pomocy prezentacji multimedialnych i filmów młodzież naszej szkoły zachęcała do kontynuowania i rozwijania współpracy oraz do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów i poznawania ich kultur i tradycji.

Mimo, że nasza placówka jest szkoła techniczną, to dzięki uczestnictwie w projekcie młodzież ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy również w zakresie humanistycznym, co zapewne przyczyni się do ogólnego rozwoju naszych podopiecznych.

Serdeczne podziękowania składamy Partnerom podjętych działań; do sukcesu przyczynili się m.in.: PBS o/Sanok, dyr W. Banach – Muzeum Historyczne w Sanoku, dyr. J. Ginalski – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, dyr. M. Kielar i p. A. Leszczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sanoku, dyr. P. Walko – Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, SM Mlekovita – oddział w Sanoku, p. B. Goryjewska – Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. dyr. M. Muszyńska i p. A. Adamiak – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

W dzisiejszym czasach, kiedy młodzi ludzie nie zawsze dostrzegają, że szkoła jest tym dobrem, które pomaga im w kształtowaniu przyszłości – koniecznym staje się wprowadzanie innowacji czy prezentowanie ciekawszej oferty edukacyjnej. Taką politykę oświatową – jak widać na podstawie powyższych informacji – prowadzi właśnie Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku. Znamienne jest to, że taka oferta jest kierowana do wszystkich uczniów tej placówki; uczniowie począwszy od klasy pierwszej aż na maturzystach skończywszy mają możliwość wyjechać za granicę, poznać inne kraje, odmienne kultury, zwiedzić nowe państwa zdobywając jednocześnie nowe doświadczenia życiowe, naukowe. Dlatego dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku serdecznie zapraszają do swojej placówki młodzież zainteresowaną udziałem w kolejnych międzynarodowych projektach.

Dodaj ogłoszenie