60 szkół podstawowych z Podkarpacia do likwidacji i przekształceń [LISTA]. Mieszkańcy bronią ich przed cięciami

Beata Terczyńska
Podkarpackie gminy zgłosiły kuratorium 60 szkół do likwidacji i przekształceń
Podkarpackie gminy zgłosiły kuratorium 60 szkół do likwidacji i przekształceń Arkadiusz Gola /Polska Press
Podkarpackie gminy zgłosiły kuratorium 60 szkół do likwidacji i przekształceń. Rodzice z gminy Dynów protestują przeciw zmniejszeniu czterech szkół podstawowych do klas 0 - 3. Wójt reorganizację tłumaczy brakiem dzieci, demografią i olbrzymimi pieniędzmi, które gmina dokłada do oświaty.

Mieszkańcy Ulanicy, Dąbrówki Starzeńskiej, Harty i Dylągowej z gminy Dynów poprosili nas o interwencję. Sprzeciwiają się planom reorganizacji szkół podstawowych w ich miejscowościach, czyli ograniczenia oddziałów tylko do klas 0-3. Nie chcą, aby ich dzieci dojeżdżały do innych placówek.

- Obawiamy się, że w przyszłym roku władze gminy całkowicie zlikwidują te szkoły, a budynki zostaną sprzedane prywatnym podmiotom

- piszą w liście do redakcji.

„Szkoły ważna rzecz. Ręce od nich precz”

Na ostatnią sesję Rady Gminy w Dynowie przynieśli banery z hasłami: „Szkoła z przeszłością i przyszłością niszczona teraźniejszością”, „Szkoły ważna rzecz. Ręce od nich precz”, „Po to przodkowie szkołę budowali, żebyście ją teraz reorganizowali?”, „Dzisiaj reorganizujecie nas, jutro my was”, „My szkoły nie oddamy, bo o przyszłość dzieci dbamy”.

Zapytaliśmy wójta Dynowa, co go zmusza do takich kroków? Wojciech Piech przypomina, że jest to już piąta próba przekształceń szkół w gminie.

- Jestem kolejną osobą, która się tego podjęła i przyznaję, że z wielkim bólem serca. Jest mi bardzo ciężko, bo przecież sam byłem nauczycielem, ale demografia jest nieubłagalna - tłumaczy podliczając, że w 2019 r. urodziło się w gminie zaledwie 58 dzieci.

Wójt przedstawia sytuację w poszczególnych podstawówkach. W Dąbrówce Starzeńskiej w tej chwili w I klasie uczy się 3 uczniów, II - 3, III - 2, IV - 2, V - 5, VI - 6, VII - 2, VIII - 6. Plan jest taki, by uczniowie klas 4-8 byli dowożeni do szkoły w Pawłokomie, gdzie - jak zapewnia - są dużo lepsze warunki, m.in. pełnowymiarowa sala gimnastyczna. W 2019 r. w Dąbrówce Starzeńskiej urodziło się 4 dzieci, rok wcześniej 5, a w 2017 tylko 1.

W SP w Ulanicy uczy się 36 uczniów.

- Nie mamy sześciolatków, więc w nowym roku szkolnym nie byłoby pierwszej klasy. Nie mamy też uczniów w czwartej klasie, więc od września nie byłoby piątej

- wskazuje.

Wójt chciałby, aby starsi uczniowie dojeżdżali do podstawówki w Łubnie.

POLECAMY: Strajk włoski w szkołach jest, ale na papierze. Nauczyciele na Podkarpaciu pracują bez zmian

W SP w Harcie w zerówce jest 6 uczniów, w I klasie - 12, II - 5, III - 7, IV - 5, V - 5, VI - 6, VII - 3, VIII - 5. To szkoła, w której wcześniej pracowała mama wójta, a teraz jego brat, który najpewniej po reorganizacji straci pracę.

- Uczniowie przeszliby do szkoły w tej samej miejscowości, oddalonej o około 3 km - mówi wójt.

W SP w Dylągowej dzieci też niewiele. Wójt podaje, że w zerówce jest 2 dzieci, w I - 2, II - 4, III - 7, IV - 6, V - 8, VI - 6, VII - 4, a w VIII - 0. Planuje, by starszych uczniów dowozić także do szkoły w Pawłokomie (ok. 8 km dalej).

Wójt gminy Dynów: faktycznie mówiłem, że postaram się szkoły utrzymać

Wojciech Piech podkreśla, że jeśli nie zmieni się sposób finansowania szkół, nie ma szans utrzymania tak małych placówek. Rocznie do oświaty dokłada ok. 6 mln (budżet gminy - ok. 30).

Rozgoryczeni mieszkańcy przypominają, że ich duże poparcie dla wójta podczas wyborów wynikało z programu wyborczego, w którym kategorycznie sprzeciwiał się likwidacji szkół.

- Nie miałem tego w programie, ale jeśli ludzie pytali, to faktycznie mówiłem, że postaram się szkoły utrzymać. Nie byłem jednak do końca świadomy sytuacji finansowej gminy - tłumaczy.

Jeśli kurator oświaty pozytywnie zaopiniuje plany wójta i radni zagłosują na „tak”, gros nauczycieli straci pracę. Ubędzie 27 etatów.

Oto aktualna lista z podkarpackiego kuratorium oświaty w sprawie likwidacji szkół:

 • zamiar likwidacji SP im. L. Marjańskiej w Młodowicach (brak dzieci, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji SP w Huwnikach w ZS po przez likwidację Szkoły Filialnej w Robotyczach (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji LO Uzupełniającego w ZS w Lubaczowie (stary typ szkoły, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Technikum Uzupełniającego w ZS w Lubaczowie (stary typ szkoły, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji SP im. Ks. J. Twardowskiego w Zarzeczu
 • zamiar likwidacji LO w Nowej Sarzynie w ZS im. Ignacego Łukasiewicza (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Technikum w ZS im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Sarzynie (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji LO dla Dorosłych Nr 1 w Leżajsku (brak słuchaczy, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Leżajsku (brak naboru, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Leżajsku (brak naboru, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć Technikum Nr 8 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Rzeszowie (zbędna nowa lokalizacja, pozytywna opinia)
 • zamiar likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myczkowie (reorganizacja placówki – projekt UE; pozytywna opinia)
 • zamiar likwidacji SP w Łodynie
 • zamiar likwidacji SP w Łobozewie
 • zamiar likwidacji SP w Łysakowie (mała liczba uczniów -30; opinia pozytywna)
 • zamiar likwidacji SP Ziempniowie (mała liczba uczniów -23; opinia pozytywna)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dębicy (w trakcie realizacji; brak słuchaczy)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Dębicy (w trakcie realizacji; brak słuchaczy)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Dębicy (w trakcie realizacji; brak słuchaczy)
 • zamiar likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Dębicy (w trakcie realizacji; brak uczniów)
 • zamiar likwidacji Internatu w ZSZ Nr 1 w Dębicy (w trakcie realizacji; mała liczba uczniów korzystających z Internatu: 5 - uczniów z ZSZ Nr 1, 10 uczniów młodocianych pracowników z woj. kujawsko-pomorskiego)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład RCRE w Sanoku (w trakcie realizacji, brak uczniów)
 • zamiar likwidacji SP im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej w Świebodnej SP Nr 1 im. KEN w Pruchniku (mała liczba uczniów: 20 – z oddziałem przedszkolnym; opinia pozytywna)
 • zamiar likwidacji SP w Duląbce z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji SP im. Jana Pawła II w Łazach Dębowieckich z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Będzienicy (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Wiśniowej (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Sielcu (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji SP im. Unii Europejskiej w Dobrej (w trakcie realizacji).

WIDEO: Protest uczniów I LO w Rzeszowie

Listy szkół na Podkarpaciu z zamiarem przekształcenia:

 • zamiar przekształcenia SP im. A. Fredry we Fredropolu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Darowicach wraz z oddziałem przedszkolnym (bardzo mała liczba uczniów - 15, pozytywna opinia)
 • zamiar przekształcenia SP im. A. Fredry we Fredropolu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kupiatyczach wraz z oddziałem przedszkolnym (bardzo mała liczba uczniów: 6 uczniów w Oddziale Przedszkolnym, 6 – SP; opinie pozytywna)
 • zamiar zmiany siedziby MOS w Rzeszowie (opinia pozytywna)
 • zamiar przekształcenia SP im. J. Piłsudskiego w Horyńcu Zdroju poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Werchracie (bardzo mała liczba uczniów - 7; opinie pozytywna)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 2 w Przeworsku (pozytywna; dodatkowa lokalizacja)
 • zamiar przekształcenia Przedszkola Gminnego w Dukli po przez przeniesienie jego lokalizacji (pozytywna; zmiana lokalizacji – lepsze warunki do nauki)
 • zamiar przekształcenia SP w Świebodnej (stwierdzenie nieważności uchwały)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu SP Nr 2 miejscowości Wyręby (pozytywna; uporządkowanie sieci szkół)
 • zamiar przekształcenia SP w Cewkowie poprzez likwidację SP w Cekowie filia w Moszczanicy (pozytywna; brak uczniów)
 • zamiar przekształcenia II LO poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów – dwuzmianowość)
 • zamiar przekształcenia III LO poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów)
 • zamiar przekształcenia IV LO poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów)
 • zamiar przekształcenia Technikum Nr 2 w ZS Nr 2 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów - dwuzmianowość)
 • zamiar przekształcenia Technikum Nr 3 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia Technikum Nr 4 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia I LO dla Dorosłych w ZS Nr 4 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia LO w ZSZ poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (mała liczba uczniów – poprawa wyników rekrutacji; w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia Technikum w ZSZ poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (mała liczba uczniów – poprawa wyników rekrutacji; w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 1 im. KEN w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej I-III z Oddziałem Przedszkolnym (utworzenie filii, w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP w Wydrnej poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III (w trakcie realizacji; mała liczba uczniów: 15; obniżenie stopnia organizacyjnego I-III)
 • zamiar przekształcenia SP w Grabówce poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III (w trakcie realizacji; mała liczba uczniów: 50; obniżenie stopnia organizacyjnego I-III)
 • zamiar przekształcenia SP im. T. Kościuszki w Cieklinie wchodzącej w skład ZS w Cieklinie (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. prof. dr. S. Pawłowskiego w Dębowcu wchodzącej w skład ZS w Dębowcu (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 3 im. Z. Cyganiewicza w Jodłowej z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. Partyzantów AK w Dębowej z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP w Dęborzynie z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej Nr 1 w Markowej oraz Szkoły Filialnej Nr 2 w Markowej (w trakcie realizacji).

Opinia podkarpackiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji i przekształceń formułowana jest na podstawie informacji m.in. o:

 • demografii w odniesieniu do obwodu szkoły likwidowanej oraz szkół w całej gminie (w perspektywie kilkuletniej)
 • warunkach drogi do szkoły, dowożenia i opieki w trakcie dowozu dzieci do szkoły/szkół;
 • organizacji szkoły likwidowanej oraz szkoły/szkół, do których będą przeniesieni uczniowie, w tym m.in. o bazie i wyposażeniu szkół, zapleczu sportowo – rekreacyjnym, przewidywanej liczbie dzieci w szkołach i poszczególnych oddziałach w perspektywie kilkuletniej, zmianowości, organizacji świetlicy i żywienia, szatni, bibliotece, organizacji zajęć pozalekcyjnych, pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

Wideo

Komentarze 25

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

I
Instruktor

To teraz nauczyciele porobią prawko kat.d i będą dowozić uczniów do szkol. Taka zmiana dobry ten wojt. He he

F
Fran
14 lutego, 14:42, Gość:

Ostatni gasi swiatlo . szambo pisowskie wybija a bedzie jeszcze gorzej ! reformatoly w Brukseli a suweren zaczyna myslec ze ktos bo robi uja !Trzeba glosowac na ''dlugopisa'' on obieca....... ha ha ha

Twój komentarz też ukazuje niski poziom...

M
Monika Dz.

Szkoda, że dowiadujemy się o tym z mediów. Dobro dzieci

S
Sasasa

Łatwo zwalac wine jeden na drugiego A zacznijcie sie rozmnazac :D beda pełne szkoly za 5 lat jak zaczniecie od dziś. :p

G
Gość

To sie w głowie nie mieści,likwidować szkoly im.JP II?To świetokradztwo...

P
Prawda

Ludzie co wam jedne się zamknie inne otworzy ci za problem. Czy w tej czy w innej i tak będziecie wieczorami po pracy uczyć dzieci by coś umiały bo szkoła przepytuje. Choć są wyjątki ale większość nie uczy przepytuje

G
Gość
14 lutego, 09:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

14 lutego, 11:06, Gość:

Tak samo jak górnicy-:) Nawet jak przejdziemy na inne źródła ogrzewania, oni i tak będą strajkować.

Uprzywilejowani to RAK

Brawo Ty ,tak właśnie jest za dużo tych przywilejów.

G
Gość
14 lutego, 9:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

14 lutego, 14:48, Tępić ciemnotę:

Jak takie cymbały jak Ty przychodzą do szkół albo Twoje dzieci - również na Twoim poziomie intelektualnym to po co mamy strajkować ..Ani słomy z butów Ci nie wyciągniemy , ani nie przerobimy z cymbała na człowieka , pcha się to dziadostwo z klasy do klasy , później wylezie , roboty nie ma tylko siedzi matce na łbie i komentuje w nowiny24.pl ...

14 lutego, 15:41, Gość:

O co ci chodzi, ma rację, w Polsce jest dwukrotnie więcej nauczycieli niż w Niemczech (Polska liczy niecałe 40 mln, Niemcy ponad 80 mln). Ja wiem, że każdy walczy o swoje status quo, ale ileż można tolerować takie dyletanctwo. Mam w rodzinie nauczycieli, niestety nadają się do odstrzału, stara gwardia po studiach zaocznych i to tych z rodzaju płacę-zaliczam (słynąca z tego wyższa uczelnia z Krakowa).

W tej chwili większość rodziców legitymuje się tytułem magistra, często uczy własne dzieci, odwalając lwią część pracy za wielce przepracowane grono pedagogiczne.

Bardzo dobry komentarz,zlikwidować kartę nauczyciela tak jak jest w szkołach niepublicznych a wtedy będziemy wszyscy patrzeć na problem inaczej.

G
Gość
14 lutego, 09:04, STUDENT:

TO PRZEZ TO ŻE PISOWSI BANK W SANOKU OKRADŁ GMINY I SZPITALE.ZA GŁOSOWANIE NA TĄ PARTIE MA BYĆ ZMIANA NAZZWY REGIONU Z PODKARPACIA NA CIEMNOGRÓG. TO NAGRODA DLATYCH RODZICÓW ZA ODDANIE GŁOSÓW NA PIS A ZWŁASZCZA NA OGROBNIKA Z PEREMYŚLA I NA TEGO Z KROSNA CO RAZAM LATALI PO ŁZY DO WARSZAWY .KIEDY SIĘ OBUDZICIE RODZICE AŻ DZIECI ZOSTANĄ ANALFEBATAMI???

14 lutego, 9:55, Gość:

A szkoła w Laskowce jest prawie pusta i warto ja utrzymywać dla 8 uczniuw

A nauczycieli ilu???

G
Gość

A może w końcu uczciwie powiemy (bez zwalania na demografię, która jest jednym z wielu czynników), że jest to przede wszystkim skutek "reformy" szkolnictwa w wydaniu PIS. Poprzedni rocznik 3 gimnazjum (czyli jakby 9-tej klasy) wspierał subwencją budźety gmin. Od dwóch lat 9 klasa to pierwsza szkoły ponadpodstawowej. Jest więc ulokowana w miastach i tam trafiają pieniądze z subwencji. Ale Podkarpacie i tak wiernie stoi "za dobrą zmianą"

G
Gość
14 lutego, 9:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

14 lutego, 14:48, Tępić ciemnotę:

Jak takie cymbały jak Ty przychodzą do szkół albo Twoje dzieci - również na Twoim poziomie intelektualnym to po co mamy strajkować ..Ani słomy z butów Ci nie wyciągniemy , ani nie przerobimy z cymbała na człowieka , pcha się to dziadostwo z klasy do klasy , później wylezie , roboty nie ma tylko siedzi matce na łbie i komentuje w nowiny24.pl ...

O co ci chodzi, ma rację, w Polsce jest dwukrotnie więcej nauczycieli niż w Niemczech (Polska liczy niecałe 40 mln, Niemcy ponad 80 mln). Ja wiem, że każdy walczy o swoje status quo, ale ileż można tolerować takie dyletanctwo. Mam w rodzinie nauczycieli, niestety nadają się do odstrzału, stara gwardia po studiach zaocznych i to tych z rodzaju płacę-zaliczam (słynąca z tego wyższa uczelnia z Krakowa).

W tej chwili większość rodziców legitymuje się tytułem magistra, często uczy własne dzieci, odwalając lwią część pracy za wielce przepracowane grono pedagogiczne.

T
Tępić ciemnotę
14 lutego, 9:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

Jak takie cymbały jak Ty przychodzą do szkół albo Twoje dzieci - również na Twoim poziomie intelektualnym to po co mamy strajkować ..Ani słomy z butów Ci nie wyciągniemy , ani nie przerobimy z cymbała na człowieka , pcha się to dziadostwo z klasy do klasy , później wylezie , roboty nie ma tylko siedzi matce na łbie i komentuje w nowiny24.pl ...

G
Gość

Ostatni gasi swiatlo . szambo pisowskie wybija a bedzie jeszcze gorzej ! reformatoly w Brukseli a suweren zaczyna myslec ze ktos bo robi uja !Trzeba glosowac na ''dlugopisa'' on obieca....... ha ha ha

p
pilny uczeń

no to w Dębicy już będą sami debile :) garstka co się uczyła to im szkoły zamkną :) Same ku..y i złodzieje , Dębice powinny ogrodzić ...

G
Głos ludu

Proszę zapytać Wójta dlaczego jego dzieci nie chodzą do szkoły w Harcie tylko wozi je do Dynowa, a ludziom wmawia że nie ma dzieci.Pomimo zapewnień wyborczych że będzie bronił szkół teraz chce zamykac.Oj coś mi się zdaje że kadencja sie skończy szybciej niż myśli

Dodaj ogłoszenie