60 szkół podstawowych z Podkarpacia do likwidacji i przekształceń [LISTA]. Mieszkańcy bronią ich przed cięciami

Beata Terczyńska
Podkarpackie gminy zgłosiły kuratorium 60 szkół do likwidacji i przekształceń
Podkarpackie gminy zgłosiły kuratorium 60 szkół do likwidacji i przekształceń Arkadiusz Gola /Polska Press
Podkarpackie gminy zgłosiły kuratorium 60 szkół do likwidacji i przekształceń. Rodzice z gminy Dynów protestują przeciw zmniejszeniu czterech szkół podstawowych do klas 0 - 3. Wójt reorganizację tłumaczy brakiem dzieci, demografią i olbrzymimi pieniędzmi, które gmina dokłada do oświaty.

Mieszkańcy Ulanicy, Dąbrówki Starzeńskiej, Harty i Dylągowej z gminy Dynów poprosili nas o interwencję. Sprzeciwiają się planom reorganizacji szkół podstawowych w ich miejscowościach, czyli ograniczenia oddziałów tylko do klas 0-3. Nie chcą, aby ich dzieci dojeżdżały do innych placówek.

- Obawiamy się, że w przyszłym roku władze gminy całkowicie zlikwidują te szkoły, a budynki zostaną sprzedane prywatnym podmiotom

- piszą w liście do redakcji.

„Szkoły ważna rzecz. Ręce od nich precz”

Na ostatnią sesję Rady Gminy w Dynowie przynieśli banery z hasłami: „Szkoła z przeszłością i przyszłością niszczona teraźniejszością”, „Szkoły ważna rzecz. Ręce od nich precz”, „Po to przodkowie szkołę budowali, żebyście ją teraz reorganizowali?”, „Dzisiaj reorganizujecie nas, jutro my was”, „My szkoły nie oddamy, bo o przyszłość dzieci dbamy”.

Zapytaliśmy wójta Dynowa, co go zmusza do takich kroków? Wojciech Piech przypomina, że jest to już piąta próba przekształceń szkół w gminie.

- Jestem kolejną osobą, która się tego podjęła i przyznaję, że z wielkim bólem serca. Jest mi bardzo ciężko, bo przecież sam byłem nauczycielem, ale demografia jest nieubłagalna - tłumaczy podliczając, że w 2019 r. urodziło się w gminie zaledwie 58 dzieci.

Wójt przedstawia sytuację w poszczególnych podstawówkach. W Dąbrówce Starzeńskiej w tej chwili w I klasie uczy się 3 uczniów, II - 3, III - 2, IV - 2, V - 5, VI - 6, VII - 2, VIII - 6. Plan jest taki, by uczniowie klas 4-8 byli dowożeni do szkoły w Pawłokomie, gdzie - jak zapewnia - są dużo lepsze warunki, m.in. pełnowymiarowa sala gimnastyczna. W 2019 r. w Dąbrówce Starzeńskiej urodziło się 4 dzieci, rok wcześniej 5, a w 2017 tylko 1.

W SP w Ulanicy uczy się 36 uczniów.

- Nie mamy sześciolatków, więc w nowym roku szkolnym nie byłoby pierwszej klasy. Nie mamy też uczniów w czwartej klasie, więc od września nie byłoby piątej

- wskazuje.

Wójt chciałby, aby starsi uczniowie dojeżdżali do podstawówki w Łubnie.

POLECAMY:

W SP w Harcie w zerówce jest 6 uczniów, w I klasie - 12, II - 5, III - 7, IV - 5, V - 5, VI - 6, VII - 3, VIII - 5. To szkoła, w której wcześniej pracowała mama wójta, a teraz jego brat, który najpewniej po reorganizacji straci pracę.

- Uczniowie przeszliby do szkoły w tej samej miejscowości, oddalonej o około 3 km - mówi wójt.

W SP w Dylągowej dzieci też niewiele. Wójt podaje, że w zerówce jest 2 dzieci, w I - 2, II - 4, III - 7, IV - 6, V - 8, VI - 6, VII - 4, a w VIII - 0. Planuje, by starszych uczniów dowozić także do szkoły w Pawłokomie (ok. 8 km dalej).

Wójt gminy Dynów: faktycznie mówiłem, że postaram się szkoły utrzymać

Wojciech Piech podkreśla, że jeśli nie zmieni się sposób finansowania szkół, nie ma szans utrzymania tak małych placówek. Rocznie do oświaty dokłada ok. 6 mln (budżet gminy - ok. 30).

Rozgoryczeni mieszkańcy przypominają, że ich duże poparcie dla wójta podczas wyborów wynikało z programu wyborczego, w którym kategorycznie sprzeciwiał się likwidacji szkół.

- Nie miałem tego w programie, ale jeśli ludzie pytali, to faktycznie mówiłem, że postaram się szkoły utrzymać. Nie byłem jednak do końca świadomy sytuacji finansowej gminy - tłumaczy.

Jeśli kurator oświaty pozytywnie zaopiniuje plany wójta i radni zagłosują na „tak”, gros nauczycieli straci pracę. Ubędzie 27 etatów.

Oto aktualna lista z podkarpackiego kuratorium oświaty w sprawie likwidacji szkół:

 • zamiar likwidacji SP im. L. Marjańskiej w Młodowicach (brak dzieci, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji SP w Huwnikach w ZS po przez likwidację Szkoły Filialnej w Robotyczach (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji LO Uzupełniającego w ZS w Lubaczowie (stary typ szkoły, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Technikum Uzupełniającego w ZS w Lubaczowie (stary typ szkoły, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji SP im. Ks. J. Twardowskiego w Zarzeczu
 • zamiar likwidacji LO w Nowej Sarzynie w ZS im. Ignacego Łukasiewicza (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Technikum w ZS im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Sarzynie (brak uczniów, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji LO dla Dorosłych Nr 1 w Leżajsku (brak słuchaczy, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Leżajsku (brak naboru, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Leżajsku (brak naboru, pozytywna opinia kuratora)
 • zamiar likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć Technikum Nr 8 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Rzeszowie (zbędna nowa lokalizacja, pozytywna opinia)
 • zamiar likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myczkowie (reorganizacja placówki – projekt UE; pozytywna opinia)
 • zamiar likwidacji SP w Łodynie
 • zamiar likwidacji SP w Łobozewie
 • zamiar likwidacji SP w Łysakowie (mała liczba uczniów -30; opinia pozytywna)
 • zamiar likwidacji SP Ziempniowie (mała liczba uczniów -23; opinia pozytywna)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dębicy (w trakcie realizacji; brak słuchaczy)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Dębicy (w trakcie realizacji; brak słuchaczy)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Dębicy (w trakcie realizacji; brak słuchaczy)
 • zamiar likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Dębicy (w trakcie realizacji; brak uczniów)
 • zamiar likwidacji Internatu w ZSZ Nr 1 w Dębicy (w trakcie realizacji; mała liczba uczniów korzystających z Internatu: 5 - uczniów z ZSZ Nr 1, 10 uczniów młodocianych pracowników z woj. kujawsko-pomorskiego)
 • zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład RCRE w Sanoku (w trakcie realizacji, brak uczniów)
 • zamiar likwidacji SP im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej w Świebodnej SP Nr 1 im. KEN w Pruchniku (mała liczba uczniów: 20 – z oddziałem przedszkolnym; opinia pozytywna)
 • zamiar likwidacji SP w Duląbce z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji SP im. Jana Pawła II w Łazach Dębowieckich z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Będzienicy (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Wiśniowej (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Sielcu (w trakcie realizacji)
 • zamiar likwidacji SP im. Unii Europejskiej w Dobrej (w trakcie realizacji).

WIDEO: Protest uczniów I LO w Rzeszowie

Listy szkół na Podkarpaciu z zamiarem przekształcenia:

 • zamiar przekształcenia SP im. A. Fredry we Fredropolu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Darowicach wraz z oddziałem przedszkolnym (bardzo mała liczba uczniów - 15, pozytywna opinia)
 • zamiar przekształcenia SP im. A. Fredry we Fredropolu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kupiatyczach wraz z oddziałem przedszkolnym (bardzo mała liczba uczniów: 6 uczniów w Oddziale Przedszkolnym, 6 – SP; opinie pozytywna)
 • zamiar zmiany siedziby MOS w Rzeszowie (opinia pozytywna)
 • zamiar przekształcenia SP im. J. Piłsudskiego w Horyńcu Zdroju poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Werchracie (bardzo mała liczba uczniów - 7; opinie pozytywna)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 2 w Przeworsku (pozytywna; dodatkowa lokalizacja)
 • zamiar przekształcenia Przedszkola Gminnego w Dukli po przez przeniesienie jego lokalizacji (pozytywna; zmiana lokalizacji – lepsze warunki do nauki)
 • zamiar przekształcenia SP w Świebodnej (stwierdzenie nieważności uchwały)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu SP Nr 2 miejscowości Wyręby (pozytywna; uporządkowanie sieci szkół)
 • zamiar przekształcenia SP w Cewkowie poprzez likwidację SP w Cekowie filia w Moszczanicy (pozytywna; brak uczniów)
 • zamiar przekształcenia II LO poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów – dwuzmianowość)
 • zamiar przekształcenia III LO poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów)
 • zamiar przekształcenia IV LO poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów)
 • zamiar przekształcenia Technikum Nr 2 w ZS Nr 2 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów - dwuzmianowość)
 • zamiar przekształcenia Technikum Nr 3 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia Technikum Nr 4 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia I LO dla Dorosłych w ZS Nr 4 poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (w trakcie realizacji; duża liczba uczniów w ZS)
 • zamiar przekształcenia LO w ZSZ poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (mała liczba uczniów – poprawa wyników rekrutacji; w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia Technikum w ZSZ poprzez zmianę lokalizacji w Dębicy (mała liczba uczniów – poprawa wyników rekrutacji; w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 1 im. KEN w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej I-III z Oddziałem Przedszkolnym (utworzenie filii, w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP w Wydrnej poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III (w trakcie realizacji; mała liczba uczniów: 15; obniżenie stopnia organizacyjnego I-III)
 • zamiar przekształcenia SP w Grabówce poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III (w trakcie realizacji; mała liczba uczniów: 50; obniżenie stopnia organizacyjnego I-III)
 • zamiar przekształcenia SP im. T. Kościuszki w Cieklinie wchodzącej w skład ZS w Cieklinie (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. prof. dr. S. Pawłowskiego w Dębowcu wchodzącej w skład ZS w Dębowcu (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP Nr 3 im. Z. Cyganiewicza w Jodłowej z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. Partyzantów AK w Dębowej z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP w Dęborzynie z Oddziałem Przedszkolnym (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji (w trakcie realizacji)
 • zamiar przekształcenia SP im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej Nr 1 w Markowej oraz Szkoły Filialnej Nr 2 w Markowej (w trakcie realizacji).

Opinia podkarpackiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji i przekształceń formułowana jest na podstawie informacji m.in. o:

 • demografii w odniesieniu do obwodu szkoły likwidowanej oraz szkół w całej gminie (w perspektywie kilkuletniej)
 • warunkach drogi do szkoły, dowożenia i opieki w trakcie dowozu dzieci do szkoły/szkół;
 • organizacji szkoły likwidowanej oraz szkoły/szkół, do których będą przeniesieni uczniowie, w tym m.in. o bazie i wyposażeniu szkół, zapleczu sportowo – rekreacyjnym, przewidywanej liczbie dzieci w szkołach i poszczególnych oddziałach w perspektywie kilkuletniej, zmianowości, organizacji świetlicy i żywienia, szatni, bibliotece, organizacji zajęć pozalekcyjnych, pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 25

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

I
Instruktor

To teraz nauczyciele porobią prawko kat.d i będą dowozić uczniów do szkol. Taka zmiana dobry ten wojt. He he

F
Fran
14 lutego, 14:42, Gość:

Ostatni gasi swiatlo . szambo pisowskie wybija a bedzie jeszcze gorzej ! reformatoly w Brukseli a suweren zaczyna myslec ze ktos bo robi uja !Trzeba glosowac na ''dlugopisa'' on obieca....... ha ha ha

Twój komentarz też ukazuje niski poziom...

M
Monika Dz.

Szkoda, że dowiadujemy się o tym z mediów. Dobro dzieci

S
Sasasa

Łatwo zwalac wine jeden na drugiego A zacznijcie sie rozmnazac :D beda pełne szkoly za 5 lat jak zaczniecie od dziś. :p

G
Gość

To sie w głowie nie mieści,likwidować szkoly im.JP II?To świetokradztwo...

P
Prawda

Ludzie co wam jedne się zamknie inne otworzy ci za problem. Czy w tej czy w innej i tak będziecie wieczorami po pracy uczyć dzieci by coś umiały bo szkoła przepytuje. Choć są wyjątki ale większość nie uczy przepytuje

G
Gość
14 lutego, 09:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

14 lutego, 11:06, Gość:

Tak samo jak górnicy-:) Nawet jak przejdziemy na inne źródła ogrzewania, oni i tak będą strajkować.

Uprzywilejowani to RAK

Brawo Ty ,tak właśnie jest za dużo tych przywilejów.

G
Gość
14 lutego, 9:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

14 lutego, 14:48, Tępić ciemnotę:

Jak takie cymbały jak Ty przychodzą do szkół albo Twoje dzieci - również na Twoim poziomie intelektualnym to po co mamy strajkować ..Ani słomy z butów Ci nie wyciągniemy , ani nie przerobimy z cymbała na człowieka , pcha się to dziadostwo z klasy do klasy , później wylezie , roboty nie ma tylko siedzi matce na łbie i komentuje w nowiny24.pl ...

14 lutego, 15:41, Gość:

O co ci chodzi, ma rację, w Polsce jest dwukrotnie więcej nauczycieli niż w Niemczech (Polska liczy niecałe 40 mln, Niemcy ponad 80 mln). Ja wiem, że każdy walczy o swoje status quo, ale ileż można tolerować takie dyletanctwo. Mam w rodzinie nauczycieli, niestety nadają się do odstrzału, stara gwardia po studiach zaocznych i to tych z rodzaju płacę-zaliczam (słynąca z tego wyższa uczelnia z Krakowa).

W tej chwili większość rodziców legitymuje się tytułem magistra, często uczy własne dzieci, odwalając lwią część pracy za wielce przepracowane grono pedagogiczne.

Bardzo dobry komentarz,zlikwidować kartę nauczyciela tak jak jest w szkołach niepublicznych a wtedy będziemy wszyscy patrzeć na problem inaczej.

G
Gość
14 lutego, 09:04, STUDENT:

TO PRZEZ TO ŻE PISOWSI BANK W SANOKU OKRADŁ GMINY I SZPITALE.ZA GŁOSOWANIE NA TĄ PARTIE MA BYĆ ZMIANA NAZZWY REGIONU Z PODKARPACIA NA CIEMNOGRÓG. TO NAGRODA DLATYCH RODZICÓW ZA ODDANIE GŁOSÓW NA PIS A ZWŁASZCZA NA OGROBNIKA Z PEREMYŚLA I NA TEGO Z KROSNA CO RAZAM LATALI PO ŁZY DO WARSZAWY .KIEDY SIĘ OBUDZICIE RODZICE AŻ DZIECI ZOSTANĄ ANALFEBATAMI???

14 lutego, 9:55, Gość:

A szkoła w Laskowce jest prawie pusta i warto ja utrzymywać dla 8 uczniuw

A nauczycieli ilu???

G
Gość

A może w końcu uczciwie powiemy (bez zwalania na demografię, która jest jednym z wielu czynników), że jest to przede wszystkim skutek "reformy" szkolnictwa w wydaniu PIS. Poprzedni rocznik 3 gimnazjum (czyli jakby 9-tej klasy) wspierał subwencją budźety gmin. Od dwóch lat 9 klasa to pierwsza szkoły ponadpodstawowej. Jest więc ulokowana w miastach i tam trafiają pieniądze z subwencji. Ale Podkarpacie i tak wiernie stoi "za dobrą zmianą"

G
Gość
14 lutego, 9:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

14 lutego, 14:48, Tępić ciemnotę:

Jak takie cymbały jak Ty przychodzą do szkół albo Twoje dzieci - również na Twoim poziomie intelektualnym to po co mamy strajkować ..Ani słomy z butów Ci nie wyciągniemy , ani nie przerobimy z cymbała na człowieka , pcha się to dziadostwo z klasy do klasy , później wylezie , roboty nie ma tylko siedzi matce na łbie i komentuje w nowiny24.pl ...

O co ci chodzi, ma rację, w Polsce jest dwukrotnie więcej nauczycieli niż w Niemczech (Polska liczy niecałe 40 mln, Niemcy ponad 80 mln). Ja wiem, że każdy walczy o swoje status quo, ale ileż można tolerować takie dyletanctwo. Mam w rodzinie nauczycieli, niestety nadają się do odstrzału, stara gwardia po studiach zaocznych i to tych z rodzaju płacę-zaliczam (słynąca z tego wyższa uczelnia z Krakowa).

W tej chwili większość rodziców legitymuje się tytułem magistra, często uczy własne dzieci, odwalając lwią część pracy za wielce przepracowane grono pedagogiczne.

T
Tępić ciemnotę
14 lutego, 9:24, Gość:

A nauczyciele strajkują? Zawaleni pracą!!

Jak takie cymbały jak Ty przychodzą do szkół albo Twoje dzieci - również na Twoim poziomie intelektualnym to po co mamy strajkować ..Ani słomy z butów Ci nie wyciągniemy , ani nie przerobimy z cymbała na człowieka , pcha się to dziadostwo z klasy do klasy , później wylezie , roboty nie ma tylko siedzi matce na łbie i komentuje w nowiny24.pl ...

G
Gość

Ostatni gasi swiatlo . szambo pisowskie wybija a bedzie jeszcze gorzej ! reformatoly w Brukseli a suweren zaczyna myslec ze ktos bo robi uja !Trzeba glosowac na ''dlugopisa'' on obieca....... ha ha ha

p
pilny uczeń

no to w Dębicy już będą sami debile :) garstka co się uczyła to im szkoły zamkną :) Same ku..y i złodzieje , Dębice powinny ogrodzić ...

G
Głos ludu

Proszę zapytać Wójta dlaczego jego dzieci nie chodzą do szkoły w Harcie tylko wozi je do Dynowa, a ludziom wmawia że nie ma dzieci.Pomimo zapewnień wyborczych że będzie bronił szkół teraz chce zamykac.Oj coś mi się zdaje że kadencja sie skończy szybciej niż myśli

Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie