Bez wątpienia, największą i najdroższą inwestycją realizowaną na Podkarpaciu jest autostrada A4. Oprócz tego realizowanych jest szereg innych inwestycji infrastrukturalnych. Przyczyniają się do lepszego funkcjonowania regionu, podnoszą poziom życia mieszkańców.

Oto największe inwestycje, które uzyskały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP). Informacje przekazał nam Wiesław Bek, rzecznik prasowy marszałka województwa, Mirosława Karapyty.

- Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.

Wartość ogółem w PLN: 160 722 434,93

Dofinansowanie UE w PLN: 95 327 606,62

Termin realizacji: 2010-07-01 do 2013-10-02.

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna.

 - Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej

Wartość ogółem w PLN: 135 819 708,27

Dofinansowanie UE w PLN: 114 929 307,63

Termin realizacji: 2007-01-29 do 2012-11-30

Beneficjent: Uniwersytet Rzeszowski.

 

- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 103 840 896,73

Dofinansowanie UE w PLN: 87 208 225,82

Termin realizacji : 2011-06-28 do 2013-06-28

Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

 

- Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej

Wartość ogółem w PLN: 80 382 881,47

Dofinansowanie UE w PLN: 68 018 321,18

Termin realizacji : 2007-01-18 do 2013-01-31

Beneficjent: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

 

- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 60 331 560,92

Dofinansowanie UE w PLN: 31 477 622,33

Termin realizacji : 2007-08-07 do 2012-06-29

Beneficjent: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

- Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów – Krowica Hołodowska -Granica Państwa na odcinku Lubaczów - Budomierz (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 59 444 510,13

Dofinansowanie UE w PLN: 50 201 603,61

Termin realizacji : 2010-08-31 do 2013-01-31

Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

 

- Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 57 770 051,29

Dofinansowanie UE w PLN: 48 994 086,10

Termin realizacji : 2011-06-28 do 2014-01-15

Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

 

- Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową.

Wartość ogółem w PLN: 48 660 643,48

Dofinansowanie UE w PLN: 25 694 090,57

Termin realizacji : 2010-09-30 do 2013-09-27

Beneficjent: Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

- Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg-Grębów-Stalowa Wola (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 44 284 600,54

Dofinansowanie UE w PLN: 27 993 245,53

Termin realizacji : 2009-05-06 do 2010-12-28

Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

 

- Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 41 499 999,56

Dofinansowanie UE w PLN: 28 317 871,46

Termin realizacji : 2008-04-07 do 2013-09-30

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów.

 

- Bezpieczne Podkarpacie - poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 37 986 016,30

Dofinansowanie UE w PLN: 29 799 284,37

Termin realizacji : 2010-11-04 do 2011-06-27

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

 

- Rozbudowa, przebudowa i remont budynku filharmonii im. Artura Malawskiego w rzeszowie (projekt kluczowy)

Wartość ogółem w PLN: 37 511 390,14

Dofinansowanie UE w PLN: 24 774 091,79

Termin realizacji : 2008-05-08 do 2010-12-15

Beneficjent: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Wartość ogółem w PLN: 37 511 390,14

Dofinansowanie UE w PLN: 24 774 091,79

Termin realizacji : 2008-05-08 do 2010-12-15

Beneficjent: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.