W ramach VII edycji konkursu Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej” wśród 52 zwycięzców, 3 jest z woj. podkarpackiego.

Dwa wnioski laureatów z woj. podkarpackiego zakwalifikowano do grupy projektów współfinansowanych przy udziale środków dodatkowych.

Nasi laureaci

Zobaczmy teraz laureatów konkursu „Razem Możemy Więcej”:


  • Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie z gminy Cieszanów dostała dotację na projekt aktywizacji społeczeństwa,

  • Stowarzyszenie Park Inicjatyw z gminy Frysztak finansowe wsparcie otrzyma przy realizacji programu: „Ziemia Strzyżowska od kuchni”,

  • Koncepcja Stowarzyszenia „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” z gm. Brzostek otrzymała środki na realizację pomysłu „Uśmiech i pogoda ducha z placem zabaw dla malucha”, który realizowany będzie bez udziału środków dodatkowych.

Co się liczyło najbardziej

W tej edycji zwrócono szczególną uwagę na wspólne działania i kolegialność realizowanych projektów, co wynikało ze zmian, jakie zaszły w regulaminie. Preferowano projekty tworzone we współpracy z innymi partnerami oraz wspólne przedsięwzięcia tzw. sieciowe, które swym zasięgiem obejmują obszar kilku gmin czy sołectw i są wspólnie realizowane przez inne podmioty. Takie projekty mogły liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości 30 tys. zł.

Jednostkowa wysokość grantu dla danego stowarzyszenia nie przekroczyła natomiast kwoty 10 tys. zł przy projektach z udziałem środków dodatkowych oraz 7,5 tys. zł przy wnioskach bez dodatkowego wsparcia.

Lista laureatów dostępna jest na stronie: http://efrwp.pl/theme/site/userfiles/files/Zeszyt1.pdf

Miliony złotych na inicjatywy

Dotychczasowe efekty realizacji Programu „Razem Możemy Więcej” to udzielenie dotacji, w ramach dotychczasowych 7 edycji programu dla – 288 projektów, na łączną kwotę 1,36 mln zł.

Uwzględniając granty realizowanego wspólnie z Fundacją Polska Wieś 2000 programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, jest to już łącznie ponad 675 zrealizowanych projektów z całkowitą kwotą wsparcia przekraczającą 5,8 mln zł.