1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku

informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, w terminie od 30 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie miasta i gminy Chmielnik.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pokój nr 210, tel. 41 354 – 32 – 73.

Chmielnik, dn. 30 lipca 2020 roku