By rozliczyć się ze skarbówką przez internet, trzeba mieć aktualny program. Tymczasem Ministerstwo Finansów aktualizowało go aż sześć razy.

Problem może dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy się jeszcze nie rozliczyli. - Jeśli pogram pobrali w styczniu czy w lutym i dopiero teraz zamierzają się rozliczyć, mogą mieć problem z rozliczeniem się – zwraca uwagę Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

To musisz wiedzieć

Najlepiej więc skasować starą wersję programu i ściągnąć nową, dostępną na stronie internetowej resortu. Jest on zupełnie bezpieczny i darmowy, a gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Jesteśmy na piątym miejscu w kraju

Okazuje się, że z możliwości rozliczania się przez internet korzysta coraz więcej osób. Podkarpacie zajmuje 5 miejsce w skali kraju pod względem liczby składanych zeznań rocznych w formie elektronicznej.

Według wyliczeń resortu finansów na początku marca na Podkarpaciu złożono 36 tys. zeznań w formie elektronicznej, a w porównywalnym okresie roku ubiegłego złożono ich tylko 6 tys. W skali kraju z naszego województwa najwyżej uplasował się Urząd Skarbowy w Dębicy – 15 miejsce.

 

W jaki sposób złożyć zeznanie podatkowe?

* należy pobrać program ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

* pobrać z zakładki do „Do pobrania” aplikację desktopową E-Deklaracje lub właściwy formularz z zakładki „Formularze”

* wypełnić formularz interaktywny

* wysłać i zachować zeznanie

* pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) - jest to dowód traktowany na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania w urzędzie skarbowym