- Dlaczego tak mało mówi się o tym, że zostało niewiele czasu na zgłoszenie numeru PESEL do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - dziwi się pan Maciej, przedsiębiorca z Bydgoszczy.

- Przecież, gdy właściciel firmy nie zdąży zostanie ona automatycznie wykreślona z ewidencji działalność gospodarczej, to znaczy przestanie być firmą - dodaje pan Maciej.

Konstytucja Biznesu podpisana przez prezydenta [opinie kujawsko-pomorskich przedsiębiorców]

Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG. Były na to dwa lata

Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. Dała na to dwa lata pod rygorem automatycznego wykreślenia z CEIDG. Czas mija... 19 maja.

Dotyczy to firm zarejestrowanych przed 2011 rokiem, bo wtedy powstała Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, która już takie dane zbierała właśnie od 2011.

- Mamy dziś od rana mnóstwo telefonów od zdziwionych przedsiębiorców z pytaniem czy to prawda, że jak nie zdążą załatwić formalności do 19 maja, ich firmy znikną z ewidencji - usłyszeliśmy (16 maja) w Referacie Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Urzędniczka odesłała nas do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Na jej stronie internetowej nie znaleźliśmy takiej informacji. Jednak na infolinii CEIDG usłyszeliśmy, że to firmy powinny były przypilnować tego obowiązku i rzeczywiście, gdy po 19 maja nie będzie w ewidencji numeru PESEL, mogą być automatycznie wyrzucone z rejestru.

Co na to Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii?

- Problem braku numerów PESEL we wpisach wynika z migracji danych z ewidencji gminnych, którą przeprowadzono w 2011 r. przy tworzeniu rejestru CEIDG - odpowiedziało nam MPiT. - Część "zmigrowanych" wpisów (kilkaset tysięcy) zawierała braki, przede wszystkim nie posiadała kluczowego dla identyfikacji przedsiębiorcy numeru PESEL. W efekcie do systemu CEIDG trafiły wpisy zawierające np. tylko imię i nazwisko.

Konstytucja Biznesu. 30 kwietnia zmieni się 200 przepisów! Co czeka firmy?

Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw* miała na celu "wyczyszczenie" systemu CEIDG z wpisów, które:

* nie pozwalają zidentyfikować przedsiębiorcy na podstawie dostępnych baz publicznych
* nie były modyfikowane od momentu powstania systemu CEIDG

Po pierwsze, wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Po drugie, przed dokonaniem wykreślenia Ministerstwo zweryfikowało wpisy w dostępnych bazach publicznych:

1. Samodzielnie zweryfikowało te wpisy, które nie posiadały numeru PESEL, ale posiadały numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL w bazie PESEL W ten sposób uzupełniono kilkaset wpisów.

2. Zweryfikowało bazę danych przedsiębiorców bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii twierdzi, że komunikaty o zbliżającym się dniu wykreślenia wpisów bez numeru PESEL były umieszczane w systemie CEIDG: - Dodatkowo zwracaliśmy się z prośbą do gmin o kontakt z przedsiębiorcami działającymi na ich terenie (w niektórych przypadkach gminy, znając nawet tylko imię i nazwisko, były w stanie zidentyfikować przedsiębiorcę). Ostatni raz taka prośba przekazywana była w kwietniu 2018 r., ale kwestia ta była podnoszona na różnych forach kontaktu z pracownikami gmin od wejścia w życie ustawy. Podkreślenia wymaga również bardzo długie (30 miesięcy) vacatio legis, które dawało przedsiębiorcom dużo czasu na dostosowanie się do zmian.

Nie trzeba się obawiać...

- Wykreślenie obejmie jedynie te wpisy (235 tys. - red.), które nie mogą być zweryfikowane na podstawie dostępnych baz danych (GUS, Ministerstwo Finansów) i od lat pozostają "uśpione". Aktywnie działający przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że omyłkowo zostaną wyrzuceni z ewidencji - podsumowuje resort przedsiębiorczości.

Co nie jest zabronione, to jest dozwolone- Morawiecki proponuje Konstytucję dla Biznesu (x-news/Agencja Informacyjna Polska Press):