reklama

Blisko 9 mld na inwestycje infrastrukturalne. Sprawdź, czy możesz spodziewać się ich w swoim mieście

Maja Piotrowska AIPZaktualizowano 
Paweł Lacheta
Budowa II liniii warszawskiego metra, linii tramwajowej na stołeczną dzielnicę Gocław, czy tunelu kolejowego od stacji Łódź Fabryczna – to tylko kilka z 14 inwestycji wspartych unijnych dofinansowaniem. Ich łączna wartość to 8,8 mld złotych, z czego aż 4,9 mld to środki z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Umowy podpisano we wtorek na konferencji w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. – To wysiłek dla dobra mieszkańców naszego kraju. Podpisujemy kolejne umowy na 8,8 mld złotych, z unijnym dofinansowaniem na 4,9 mld. Jest to impuls dla polskiej gospodarki, który idealnie wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński. Fundusze zasilą inwestycje transportowe: kolejowe, tramwajowe i drogowe.

Przemysław Gorgol z Centrum Unijnych Projektów Transportowych powiedział, że ich wartość przekroczy 50 proc. alokacji środków na projekty. Natomiast Kwieciński zwrócił uwagę na to, że część inwestycji będzie realizowana w Warszawie w tym. m. in rozbudowa drugiej linii metra.

Kolejne zasilą nisko emisyjny transport. Takie przedsięwzięcia będą miały miejsce m. in w Jaworznie. Dzięki nim miasto zostanie wyposażone w kolejne autobusy elektryczne i infrastrukturę do ich ładowania. Kwieciński podkreślił też, że część inwestycji wspomoże straż pożarną.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik mówił, że szczególnie ważnymi dla niego przedsięwzięciami są: budowa drugiej linii metra, linii tramwajowej do Wilanowa w Warszawie, czy tunelu łączącego stację Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. – Wybudowaliśmy piękny dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, który jest wykorzystywany w bardzo niewielkim zakresie. Dopiero stworzenie tego tunelu, sprawi, że zostanie on połączony z siecią kolejową – mówił Słowik.

Aż 1,7 mld złotych ze środków na inwestycje zostanie przeznaczonych na pracę przy łódzkim węźle chłonnym. – Koncentrujemy się na problemach polski powiatowej. Jedną z modelowych inwestycji jest połączenie Legnica – Rudna Gwizdanów– mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Zaznaczył ''na pewno nie dojdzie do sytuacji, ze w jednym roku, wbrew temu co wieszczyli defetyści, zostaną skumulowane wszystkie środki inwestycyjne''.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński chwalił się funduszami przekazanymi na potrzeby straży pożarnej. – Straż pożarna zyskała projekt o wartości 800 milionów złotych – powiedział. Zwrócił uwagę, że z reguły na miejscu wypadku, prócz policji, często zjawia się straż pożarna. – 28 proc. działania straży pożarnej, to gaszenie pożarów. Pozostałe 72 proc. to działania ratownicze – deklarował. To dlatego straż pożarna ma być m. in wyposażona w sprzęt ułatwiający działalność ratowniczą w transporcie drogowym.

Więcej informacji o poszczególnych inwestycjach:

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość projektu: 3 564 536 216,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 952 151 513,23 zł
Inwestycja zlokalizowana w dzielnicach Wola i Bemowo (odcinek zachodni) oraz Targówek (odcinek wschodnio-północny). Projekt obejmuje budowę odcinka wschodniego-północnego II linii metra (3 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorami demontażowymi przy budowanych stacjach), budowę odcinka zachodniego II linii metra (2 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorą demontażową przy torach odstawczych stacji) i zakup 17 sztuk taboru.

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
Termin realizacji: 2019 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość projektu: 82 013 605,00 zł
Dofinansowanie z UE: 40 313 006,04 zł
Inwestycja o długości ok. 0,97 km przebiegać będzie w istniejącym śladzie pasa drogowego, który zostanie obustronnie poszerzony. Droga będzie miała dwie jezdnie o szerokości 7 m i pas dzielący
o szerokości 1,75 m. Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego Warszawy z Południową Obwodnicą oraz z trasą prowadzącą do Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. F. Chopina.

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: PKP PLK S.A.
Wartość projektu: 2 355 433 609,80 zł
Dofinansowania z UE: 1 627 738 673,44 zł
Projekt dotyczy budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec wraz z przystankami osobowymi w rejonie ulic Ogrodowej/Karskiego/Drewnowskiej
i skrzyżowania ulic Zielonej i Zachodniej. Prace obejmują m.in. budowę obiektów inżynierskich, dwóch mostów na rzece Bałutce, inwestycje drogowe dostosowujące układ uliczny i przebieg linii komunikacji miejskiej do infrastruktury. Cel projektu to skrócenie czasu przejazdu przez węzeł łódzki, lepsza integracja transportu kolejowego z komunikacją zbiorową na terenie aglomeracji łódzkiej, poprawa komfortu podróży i obsługi pasażerów oraz zwiększenie udziału transportu przyjaznego środowisku.

Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: PKP PLK S.A.
Wartość projektu: 243 338 841,78 zł
Dofinansowanie z UE: 122 182 525,17 zł
Projekt zlokalizowany jest w woj. dolnośląskim, na obszarze powiatów legnickiego i lubińskiego. Łączna długość odcinków objętych projektem wynosi 39,063 km. Inwestycja zakłada przywrócenie ruchu pasażerskiego na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów. Planuje się m.in. budowę nowego przystanku Lubin Stadion, modernizację 11 peronów i budowę 1 peronu, rehabilitację 18 wiaduktów. Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią w przyszłości wdrożenie systemu ERTMS.

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 189 989 975,53 zł
Dofinansowanie z UE: 554 638 744,87 zł
Projekt obejmuje budowę trasy tramwajowej w ciągu ulic Rakowieckiej – Puławskiej – Goworka – Spacerowej – Belwederskiej – Sobieskiego – Al. Rzeczypospolitej (wraz z budową terminala czołowego na ul. Gagarina oraz pętli na ul. Bonifacego) oraz w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na odcinku od ul. Grójeckiej do Dworca Zachodniego wraz z budową zajezdni Annopol i zakupem gruntów pod jej budowę. Zaplanowano też zakup 50 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Celem projektu jest podniesienie komfortu i niezawodności przewozów oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z przyjaznej środowisku komunikacji zbiorowej.

Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość projektu: 396 181 893,00 zł
Dofinansowanie z UE: 61 990 000,00 zł
Budowa dwutorowej trasy tramwajowej o przebiegu: Al. J. Waszyngtona – ul. gen. Bora-Komorowskiego – pętla „Gocław” oraz przebudowy trasy tramwajowej w Al. Waszyngtona na odcinku Rondo Waszyngtona – Rondo Wiatraczna. W ramach projektu planuje się też zakup 18 jednokierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Inwestycja zapewni połączenie komunikacją tramwajową osiedla Gocław z centrum Warszawy.

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Termin realizacji: 2020 r.
Beneficjent: Kraków
Wartość projektu: 378 914 203,93 zł
Dofinansowanie z UE: 151 233 429,65 zł
Projekt obejmuje budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć trakcyjna, podstacje trakcyjne, sieci energetyczne itp.), przystankami tramwajowymi i zatokami autobusowymi; przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym. To też m.in. budowa miejsc postojowych w systemie P&R. Główny cel projektu to lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego w Krakowie poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Kraków
Wartość projektu: 139 769 813,34 zł
Dofinansowanie z UE: 76 457 668,80 zł
Projekt obejmuje m.in. przebudowę torowisk tramwajowych (ul. Basztowa, ul. Zwierzyniecka, ul. Kościuszki, ul. Krakowska, Al. Solidarności, ul. Starowiślna, ciąg ulic Królewska, Podchorążych
i Bronowicka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacjami trakcyjnymi. W planach jest też przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej „Bieńczycka”. Cele inwestycji to m.in.: poprawa stanu technicznego infrastruktury tramwajowej, zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego i emisji spalin, skrócenie czasu podróży i dostosowania systemu komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Bydgoszcz
Wartość projektu: 80 500 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 48 155 499,89 zł
Projekt obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Perłowej, na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Toruńską, w rejonie skrzyżowania ulic Perłowej i Toruńskiej i na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Toruńską do rejonu skrzyżowania z ul. Fordońską. Celem projektu jest poprawa komfortu obsługi pasażerów transportu publicznego, ułatwienie dostępu do niego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2020 r.
Beneficjent: Bydgoszcz
Wartość projektu: 43 987 033,22 zł
Dofinansowanie z UE: 26 800 000,00 zł
Projekt obejmuje m.in. przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Toruńskiej, modernizację zjazdów do zajezdni Toruńska oraz pętli tramwajowej Stomil (wraz z pętlą), dostosowanie przystanków tramwajowych do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Inwestycja wpłynie na lepsze skomunikowanie różnych obszarów miasta, poprawi komfort pasażerów i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku.
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: Poznań
Wartość projektu: 62 805 288,00 zł
Dofinansowanie z UE: 27 253 606,26 zł
Projekt dotyczy przebudowy fragmentu istniejącego torowiska tramwajowego w Poznaniu w ciągu ulic Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową wraz z przebudową torowego węzła rozjazdowego u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. o łącznej długości 1,42 km toru podwójnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego tramwajowego transportu publicznego w przewozach osób.

Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego
Termin realizacji: 2018 r.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 50 655 951,00 zł
Dofinansowania z UE: 29 280 061,05 zł
Projekt realizowany na terenie zachodniej i centralnej części obszaru KZK GOP, w gminach Gliwice, Zabrze, Ruda Śl., Świętochłowice, Katowice, Chorzów, Knurów, Pilchowice, Sośnicowice, Pyskowice, Rudziniec, Zbrosławice, Gierałtowice oraz – ze względu na przebieg linii – również w gminach Mikołów, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny. Projekt obejmuje dostawę nowego taboru autobusowego (36 sztuk ) oraz budowę placu postojowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości i atrakcyjności transportu zbiorowego wykonywanego przez PKM Gliwice Sp. z o.o.

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów
Termin realizacji: 2020 r.
Beneficjent: Jaworzno
Wartość projektu: 48 788 130,00 zł
Dofinansowanie z UE: 30 597 560,97 zł
Projekt dotyczy zakupu taboru – elektrycznych autobusów do obsługi transportu zbiorowego (20 sztuk) . Zaplanowano również budowę stacji szybkiego ładowania 190 kW, stacji transformatorowej przy Krakowskiej Pętli oraz montaż ładowarek plug-in 80-90 kW. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności transportu publicznego i większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Wartość projektu: 200 000 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 170 000 000,00 zł
Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Prace obejmują dostawę m.in. specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych (samochody dowodzenia i łączności, ciężkie samochody ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych, ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego i zestawów do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym). Celem jest doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym.

60 Sekund Biznesu: Wyczerpuje się imigracja ukraińska

Wideo

Materiał oryginalny: Blisko 9 mld na inwestycje infrastrukturalne. Sprawdź, czy możesz spodziewać się ich w swoim mieście - Polska Times

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3