MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2024 z języka polskiego za nami. Co było na egzaminie? Sprawdź tematy wypracowań, wymagania, typy zadań i najważniejsze informacje

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
W tym tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje na temat matury z polskiego: typy zadań, wymagania, termin i liczba punktów do uzyskania.
W tym tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje na temat matury z polskiego: typy zadań, wymagania, termin i liczba punktów do uzyskania. Wojciech Matusik / Polska Press
Egzaminy maturalne rozpoczęły się we wtorek, 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym zmierzyli się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00, a długopisy odłożyli o godz. 13.00. W tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje o maturze: tematy maturalne, typy zadań, listę lektur obowiązkowych. Arkusz udostępniliśmy serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00 wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Spis treści

Arkusz i odpowiedzi do matury z polskiego 2024

Wielu maturzystów po wyjściu z sali próbuje przypomnieć sobie treść zadań, aby sprawdzić swoje odpowiedzi i otrzymać przybliżony wynik z matury. Niżej znajdziecie dzisiejszy arkusz maturalny z języka polskiego 2024 i proponowane odpowiedzi do zadań. Zobacz, jak tobie poszła matura z polskiego:

Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się o 9. Jakie tematy i zadania pojawiły się w arkuszu? Publikujemy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań

Matura 2024 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE na poziom...

Arkusz i odpowiedzi z języka polskiego 2024 zamieściliśmy powyżej po godz. 14.00.

Uczniowie oficjalnie zakończyli pisanie egzaminu o godz. 13.00. Znamy już opinie o maturze z polskiego oraz tematy wypracowań.

Brzmiały one następująco:

 • Bunt i jego konsekwencje dla człowieka.
 • Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Matura z polskiego 2024 w nowej formule

W tym roku do matury w formule 2023 przystępuje większość uczniów (absolwenci 4-letniego liceum oraz absolwenci 5-letniego technikum).

Trwa głosowanie...

Jak ci poszła matura z polskiego?

Matura z języka polskiego 2024 składa się z trzech części:

 • Język polski w użyciu – w tej części znajdują się dwa teksty nieliterackie oraz zadania, które trzeba rozwiązać na ich podstawie (w tym napisanie notatki syntetyzującej);
 • Test historycznoliteracki – podane są fragmenty tekstów z różnych epok, a uczeń musi na ich podstawie rozwiązać zadania, wykazując się wiedzą na temat lektur i zagadnień z historii literatury;
 • Wypowiedź argumentacyjna (tzw. rozprawka) – uczeń tworzy wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów. Wypowiedź musi liczyć przynajmniej 300 słów.

Kiedy jest matura z polskiego 2024?

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym została zaplanowana na wtorek, 7 maja 2024 roku o godz. 9.00 do godz. 13.00. Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w tym egzaminie, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym, a więc w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 9.00.

Pełny harmonogram matur w 2024 roku można sprawdzić na stronie CKE.

Co trzeba umieć na maturę z języka polskiego? Takie są wymagania

Przypominamy, że w 2024 roku ostatni już raz egzamin dojrzałości jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Takie wymagania obowiązują na maturze z języka polskiego:

 • Literatura i kultura, a więc kształcenie literackie i kulturowe (m.in. znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej, kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania);
 • Kształcenie językowe (m.in. pogłębianie funkcjonalnej wiedzy z zakresu nauki o języku oraz odczytywanie sensów zawartych w strukturze głębokiej tekstów literackich i nieliterackich);
 • Tworzenie wypowiedzi (m.in. wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych);
 • Samokształcenie (m.in. doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, oceny ich rzetelności, wiarygodności i poprawności merytorycznej).

Warto też zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami na maturę z polskiego 2024. Zostały one zamieszczone i omówione na stronie CKE.

Arkusze CKE matury z polskiego przydatne podczas nauki

Przed przystąpieniem do matury z polskiego warto było rozwiązywać arkusze z ubiegłych lat. Co prawda matura w formule 2023 obowiązuje dopiero od ubiegłego roku, są jednak jeszcze arkusze matur próbnych czy arkusz pokazowy:

Warto było także rozwiązywać testy diagnostyczne.

Co warto przypomnieć przed maturą z polskiego?

Przed egzaminem warto było opracować sobie plan nauki i się go trzymać. W przypadku matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym poniższe porady mogły się przydać:

 • Zapoznaj się dokładnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, typami zadań i tzw. pewniakami, czyli zadaniami, które na pewno pojawią się na egzaminie;
 • Powtórz informacje dotyczące lektur obowiązkowych na maturze 2023 (problematyka, główni bohaterowie, streszczenie itd.);
 • Dowiedz się, jak pisać notatkę syntetyzującą, a następnie ćwicz pisanie tej formy wypowiedzi;
 • Rozwiązuj jak najwięcej arkuszy egzaminacyjnych (np. arkusz pokazowy czy matury próbne);
 • Powtórz najważniejsze motywy i toposy literackie;
 • Dowiedz się, czym jest kontekst i jak funkcjonalnie zamieszczać go w wypracowaniu maturalnym;
 • Przypomnij sobie, jaką są środki stylistyczne w tekstach i ucz się je odnajdywać na przykładach;
 • Ćwicz pisanie rozprawki maturalnej.

Ile trwa matura z polskiego?

Matura z języka polskiego w nowej formule trwa 240 minut. Przypominamy, że na egzaminie w starej formule uczniowie mieli 170 minut na rozwiązanie zadań. Czas został wydłużony, ponieważ jest więcej zadań w arkuszu.

Punktacja i liczba zadań na maturze podstawowej z polskiego w 2024 roku

W przypadku pierwszej części egzaminu, a więc Język polski w użyciu maturzysta może zdobyć maksymalnie 10 punktów za ok. 5-7 zadań. W drugiej części (Test historycznoliteracki) liczba punktów, jaką ma się szansę zdobyć, wynosi 15 (zadań jest ok. 6-15). Z kolei za wypracowanie można otrzymać 35 punktów.

Egzamin maturalny z języka polskiego 2023 za nami. Opublikowaliśmy arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań.

Matura 2023: Język polski – poziom podstawowy. Oto arkusz CK...

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać maturę z polskiego?

Pisemna matura z polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym. W związku z tym należy zdobyć przynajmniej 30 proc., by ją zdać. Za w pełni poprawnie rozwiązany egzamin uczeń może otrzymać maksymalnie 60 punktów, dlatego, aby zdać, trzeba uzyskać minimum 18 punktów.

Lektury obowiązkowe na maturę 2024

Przed maturą z języka polskiego warto zapoznać się z listą lektur obowiązkowych:

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja
 • Homer, „Iliada” (fragmenty)
 • Sofokles, „Antygona”
 • „Lament świętokrzyski” (fragmenty)
 • „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty)
 • „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)
 • „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
 • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
 • Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)
 • Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”
 • Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)
 • Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty)
 • William Szekspir, „Makbet”
 • Molier, „Skąpiec”
 • Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”, „Dziady” cz. III
 • Juliusz Słowacki, „Kordian”
 • Bolesław Prus, „Lalka”
 • Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”
 • Henryk Sienkiewicz, „Potop”
 • Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”
 • Stanisław Wyspiański, „Wesele”
 • Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”
 • Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli”
 • Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”
 • Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 • Albert Camus, „Dżuma”
 • George Orwell, „Rok 1984”
 • Sławomir Mrożek, „Tango”
 • Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym” (wybrane opowiadanie), „Górą Edek” (z tomu Prawo prerii)
 • Jacek Dukaj, „Katedra” (z tomu W kraju niewiernych)
 • Andrzej Stasiuk, „Miejsce” (z tomu Opowieści galicyjskie)
 • Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie” (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, „Dziady” cz. II i „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Sprawdź opracowania lektur na maturę:

Sprawdź, jakie lektury obowiązują na maturze (poziom podstawowy i rozszerzony).

Lektury obowiązkowe na maturze 2024 – poziom podstawowy i ro...

Tematy wypracowań maturalnych w latach ubiegłych

Poloniści podkreślali, że warto przed egzaminem warto było powtórzyć utwory takie jak: „Lalka” Bolesława Prusa, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz III część „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Warto było także sprawdzić, jakie wypracowania pojawiały się w ubiegłych latach lub na maturach próbnych czy w arkuszach pokazowych.

Wypracowania maturalne w formule 2023:

 • Człowiek – istota pełna sprzeczności.
 • Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?
 • Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości.
 • Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe.
 • Podróżowanie jako sposób na poznanie świata i samego siebie.
 • Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła.

Przypomnijmy, że w przypadku matury w nowej formule nie ma z góry podanego utworu, można odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej. Inaczej jest na maturze w formule 2015, gdzie zdający mają podany fragment utworu, do którego muszą się odwołać.

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura 2024 z języka polskiego za nami. Co było na egzaminie? Sprawdź tematy wypracowań, wymagania, typy zadań i najważniejsze informacje - Strefa Edukacji

Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24