MATURA USTNA 2018 JĘZYK POLSKI 21.5.2018 TEMATY AKTUALIZACJA...

  MATURA USTNA 2018 JĘZYK POLSKI 21.5.2018 TEMATY AKTUALIZACJA przygotuj się do matury na bieżąco. PYTANIA 1-32

  red

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  MATURA USTNA 2018 JĘZYK POLSKI 21.5.2018 TEMATY AKTUALIZACJA przygotuj się do matury na bieżąco. PYTANIA 1-32
  1/44

  Przejdź do
  galerii zdjęć

  MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2018: POTWIERDZONE TEMATY publikujemy dzień po dniu. W tym roku matura ustna z polskiego odbywa się według pewnego klucza. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w latach ubiegłych ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO
  MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2018: [TEMATY, PYTANIA] Maturalne egzaminy ustne z języka polskiego odbywać się będą w 2018 roku od 9 maja do 22 maja (bez niedziel).

  MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY


  21.5.2018

  Materiał aktualizowany na bieżąco
  WCIŚNIJ F5

  • Temat 1: Jaką funkcję w kulturze pełni alegoria? Obraz \"Fortuna\" Kuntza i inne teksty literackie
  • Temat 2: Czy można uciec od przeszłosci. Odwołaj się do załączonego tekstu Stanisława Wyspiańskiego ,,Wesele\" całości utworu i innego tekstu kultury. (Załączono rozmowę dziada z upiorem)
  • Temat 3: Jaki wpływ na interpunkcje i skutecznosc komunikatu maja wspolczesne ? Odwolaj sie do tekstu ,,Zalety interpunkcji'', wlasnych doswiadczen i wybranego tekstu kultury
  • Temat 4: Jak autorzy ukazują emocje w swoich dzielach? Na podstawie rzezby Ból Antoniego Madeyskiego i innych tekstów literackich
  • Temat 5: W jaki sposób kształtuje się opinia o człowieku. Odwołaj się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa i wybranego tekstu kultury.
  • Temat 6: Co wpływa na rozwój języka? Odwołaj się do fragmentu wywiadu z Mirosławem Bańko "Lubię lajki", tekstu literackiego i własnych doświadczeń.
  • Temat 7: Czym dla bohaterów literackich jest książka? Rozważ problem, odwołując się do ilustracji Igora Morskiego i wybranych tekstów literackich
  • Temat 8: Czym dla człowieka jest przemijanie? Odwołaj się do wiersza Ludmiły Marjańskiej pt. Dzień dobry” oraz wybranych tekstów kultury.
  • Temat 9: Jaka role w życiu człowieka odgrywa wierny towarzysz. Obraz „Współczucie”. Odwołaj się do innych tekstów literackich.literackich.
  • Temat 10: Jak twórcy w swoich dziełach ukazują zakochanie? Na podstawie fragmentu Pana Wołodyjowskiego (Basia i Michał) i innych tekstów literackich.
  • Temat 11: Jaką funkcje pełni stylizacja językowa? Odwołaj się do fragmentu „Wesela” (fragment gdzie Poeta namawia Pannę Młodą do zaproszenia duchów) , całości utworu i tekstu kultury.
  • Temat 12: Jak przedstawiona jest relacja nauczyciel-uczeń? Obraz "Bakałarz" i inne utwory literackie
  • Temat 13: Jaką funkcje w kulturze pełni maska? Omów problem odwołując się do tekstu \"Malte\" i innych tekstów kultury.
  • Temat 14: Jaką funkcję pełnią zdrobnienia w polszczyźnie
  • Temat 15: Jak przedstawiane jest dzieciństko. Na podstawie obrazu i innych tekstów literackich.
  • Temat 16: Motyw powstania w tekstach kultury. Odwołaj się do Pana Tadeusza, całego utworu I wybranego tekstu kultury
  • Temat 17: Jaki wpływ mają funkcje perswazyjne języka? Odpowiedź na podstawie tekstu Pana Tadeusza, własnych doświadczen oraz wybranego tekstu kultury.
  • Temat 18: Jak jest przedstawiony człowiek w tekstach kultury?
  • Inna wersja: Jak artyści ukazują indywidualistów? Omów na postawie ilustracji Igora Morskiego i innych tekstów literackich
  • Temat 19: Innowacje frazeologiczne a idiomy na podstawie tekstów kultury załączonego jakiegos i własnych doświadczeń
  • Temat 20: Cechy stylu naukowego na podstawie artykułu, tekstu kultury i własnych doświadczeń
  • Temat 21: Jak powstają i czemu służą wyrazy nacechowane pozytywnie?
  • Temat 22: Pycha a pokora, był tekst \"Antygona\" Sofoklesa i inne teksty literackie
  • Temat 23: Jakich funkcji uzywaja nadawcy by wywolac uczucia na odbiorcy? Odwolaj sie do podanego fragmentu \"Ogniem i mieczem\" Henryka Sienkiewicza, wlasnych doswiadczen oraz wybranego tekstu kultury.
  • Temat 24
  • Temat 25: Jak powstają i w jakim celu są tworzone wyrazy nacechowane pozytywnie (zdrobnienia)
  • Temat 26
  • Temat 27: Jaką rolę pełni symbolika biblijna. Odwołując się do obrazu Wieża Babel i innych tekstów literackich.
  • Temat 28: Motyw powrotu w tekstach kultury. Odwołać się do wiersza Kazimierza Wierzynskiego pt.”Dzikie gęsi?”
  • Temat 29: Jak powstają i jaką pełnią rolę wyrazy nacechowane pozytywnie? Odwołaj się do fragmentu Katarzyny Szewczuk "Polaków czułe słówka", własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury.
  • Temat 30: Na jakie zjawiska społeczne autorzy zwracają uwagę? Odwołaj sie do obrazu Wojciecha Weissa ,,Ecce Homo\" i innych tekstów literackich.
  • Temat 31: W jaki sposób autor może pokazać konflikt pokoleń? Odwołaj się do fragmentu tekstu ‚Nad Niemnem’ Elizy Orzeszkowej oraz innych tekstów kultury.
  • Temat 32: Wyjaśnij w jakim celu autorzy wykorzystują funkcje impresywna w swoich dziełach. Odwołaj się do „Tekstu o funkcji impresywnej” Jadwigi Puzyniny, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
  • MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY

  • 19.5.2018


  Materiał aktualizowany na bieżąco
  WCIŚNIJ F5

  1. Temat 1 W jaki sposób autorzy przedstawiają w swoich dziełach wodzów, przywódców. Odwołaj się do poniższego obrazu przedstawiającego Jana III Sobieskiego oraz do innych tekstów literackich. (Jako obraz mamy Portret Jana III Sobieskiego w stroju rzymskim namalowany przez Daniela Schultza)
  2. Temat 2 Oblicze straty i samotności. Rozważ problem odwołując się do Dziadów cz4 oraz do wybranych tekstów literackich.
  3. Temat 3 Jakie znaczenie ma kultura języka na podstawie Miodka
  4. Temat 4 Dlaczego autorzy ukazują przyrodę w tekstach kultury Na podstawie obrazu i tekstów literackich
  5. Temat 5 Motyw miłości w tekstach kultury
  6. Temat 6 Uzasadnij, że język żyje. Odwołaj się do zamieszczonego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń językowych i wybranego tekstu kultury. (tekst był o tym, że język tak jak organizmy żywe podlega ewolucji)
  7. Temat 7 Jak autorzy w swoich działa przedstawiają dzieci ? Odwołaj się do obrazu poniżej i innych dzieł literackich.
  8. Temat 8 Jaką rolę pełnią wspomnienia
  9. Temat 9 Jak autorzy ukazują emocje? Na podstawie obrazu "Gritto" i tekstów literackich
  10. Temat 10 Jak tworcy przedstawiaja spory i klutnie. Odwolaj sie do podanego fragmentu Pana Tadeusza oraz do calosci epopei i jednego wybranego tekstu kultury.
  11. Temat 11 Etyka słowa. Odniesc sie do tekstu, wlasnych doswiadczen oraz wybranego tekstu kultury.
  12. Temat 12 Jak autorzy ukazują przemijanie? Na podstawie obrazu "Ulotność chwili" i innych tekstów literackich
  13. Temat 13 Jak zachowują się ludzie w sytuacji zagrożenia (fragment opisujący łapankę żydów)
  14. Temat 14 Jak rozwija się język?
  15. Temat 15 Jaki zwiazek ma natura z czlowiekiem? Byl obraz I trzeba sie odwolac do utworow literackich
  16. Temat 16 Rola komunikacji w społeczeństwie. Odwołaj się do fragmentu Lalki, całości lektury i innego tekstu z literatury.
  17. Inna wersja: Do czego wykorzystywana jest ironia w tekstach kultury? Odwołaj się do tekstów kultury i wiersza,, konkurs piękności męskiej " Szymborskiej
  18. Temat 17 Komunikacja zabarwienia emocjonalne na podstawie fragmentu Jana Miodka
  19. Temat 18 Jak twórcy przedstawiają macierzyństwo?
  20. Temat 19 Czym jest dla człowieka cierpienie?
  21. Temat 20 Jak autorzy przedstawiają życie codzienne ludzi w swoich dziełach? Na podstawie obrazu \"Babie Lato\" i dwóch tekstów literackich
  22. Temat 21 Jaka role pelni w zyciu czlowieka muzyka? Odwolaj sie do obrazu podanego i wybranych tekstow literackich
  23. Temat 22 W jaki sposób autorzy przedstawiają przemianę duchową bohatera. Odwołaj się do przedstawionego fragmentu "Potopu" Sienkiewicza oraz wybranego tekstu kultury
  24. Temat 23 Wady i zalety modnych słów na podstawie tekstu Bugajskiego, odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury
  25. Temat 24 Jak artyści w swoich dziełach ukazują motyw przemijania? Odwołać się do obrazu "Etapy zycia" Caspar David Friedrich i innych tekstów literackich
  26. Temat 25 Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa nadzieja, na podstawie wiersza A.Kamińskiej "Nadzieja" i inne teksty kultury.
  27. Temat 26 Znaczenie neologizmów na podstawie fragmentu, odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury
  28. Temat 27 Jak twórcy przedstawiają pasjonatów, obraz starego człowieka czytającego ksiazki i inne teksty literackie
  29. Temat 28 Jak doświadczenia życiowe wpływają na młodych ludzi. Odwołaj się do fragmentu Lalki Prusa , całej powieści i innych tekstów kultury
  30. Temat 29 Środki stylistyczne w przemówieniach. Fragment książki, odwołaj się do doświadczeń życiowych i tekstu kultury
  31. Temat 30 Jak zachowuje się człowiek wobec utraty bliskiej osoby. Odwołaj się do obrazu ,,Ostatnia woła" i do wybranych tekstów literackich
  32. Temat 31 Jaka rolę odgrywają przedmioty, wesele, cały utwór wesela i inny utwor
  33. Temat 32 Jak w tekstach kultury przedstawiona jest natura. Na podstawie utworu Uśmiech E. Zagadolwicza i odwołać się do własnych doświadczeń komunikatywnych i wybranego tekstu kultury


  MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY


  18.5.2018

  Materiał aktualizowany na bieżąco
  WCIŚNIJ F5

  1. Temat 1 Jak autorzy przedstawiają życie codzienne ludzi w swoich dziełach? Na podstawie obrazu "W ogrodach luksemburskich" i dwóch tekstów literackich
  2. Temat 2 Czym jest władza? Na podstawie fragmentu Jonathana Swift Podróż Guliwera oraz innych tekstów kultury
  3. Temat 3 Czym się charakteryzują i jakie maja cechy style językowe na podstawie artykułu : "Jak pisać teksty naukowe" Ewy Bulich, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
  4. Temat 4 Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa taniec? W odwołaniu do przedstawionego obrazu wanga kuna( przedstawia Azjatkę która tańczy ) i wybranych tekstów literackich.
  5. Temat 5 Jakie wartości są najważniejsze w życiu? Odnieś się do fraszki Kochanowskiego "Na zdrowie" i innych tekstów kultury.
  6. Temat 6 Jakie są przyczyny zmian językowych? Na podstawie artykułu \"Zmiany jako immanentna część rzeczywistości\" Małgorzaty Rutkiewicz, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych
  7. Temat 7 W jaki sposób twórcy ukazują wielkie wydarzenia oraz ich bohaterów? Odwołaj się do fotografii - "Pomnik Powstania Warszawskiego w Parku Krasickich"(zbliżenie na samych żołnierzy) oraz do innych tekstów literackich.
  8. Temat 8 Jaką rolę odgrywają podróże w życiu człowieka? Czy podróże rozwijają człowieka? Odwołaj się do fragmentu ,Zapachy miasta” Davida Rosenbauma oraz innych tekstów kultury.
  9. Temat 9 Jak twórcy ukazują motywy ludowe w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu ,,Rykiel i gęsi” oraz do wybranych tekstów literackich.
  10. Temat 10 Jaką role pełniła tradycja według twórców. Odwołaj sie do Tekstu Tadeusza Gajcego 1942.Noc Wigilijna i inne teksty kultury
  11. Temat 11 Funkcja pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w akcie komunikacji. Omów na podstawie fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka 'Kto pyta, nie błądzi', własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
  12. Temat 12 W jaki sposób autorzy w swoich dziełach przedstawiają dzieciństwo? Obraz Giorgiosa J. "Pierwsze kroki", odwołaj się do tekstów literackich.
  13. Temat 13 W jaki sposób przedstawiony zostaje postęp cywilizacji na podstawie wiersza Julii Hartwig pt: \"Komunikat \" i na podstawie tekstów kultury
  14. Temat 14 Grzeczność werbalna i niewerbalna jako wyraz szacunku do drugiego człowieka. Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu tekstu Małgorzaty Marciniak \"Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości?, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury
  15. Temat 15 Jaka role w tekstach kultury pełni nastrój? Odwołać się do obrazu Caspar David Friedrich „Kobieta i mężczyzna obserwujący księżyc” Friedricha. i innych utworów literackich
  16. Temat 16 Jakie mogą być konsekwencje zranionych uczuć? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.
  17. Temat 17 Czy porzekadła są potrzebne w polszczyźnie? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentów tekstu Władysława Kopalińskiego "Pypcie na języku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury
  18. Temat 18 Jakie metafory ludzkiego życie kreują autorzy w dziełach? Odwołaj się do obrazu „Linia życia” Marcina Kołpanowicza i innych tekstów literackich.
  19. Temat 19 Jak artyści przestawiają nauczyciela? Na podstawie fragmentu „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza i innych tekstów kultury
  20. Temat 20 Jaką funkcje w języku pełnią zapożyczenia? Odwołaj się do fragmenty, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.
  21. Temat 21 Czy natura i cywilizacja mogą ze sobą współgrać? Obraz Zdzisława Beksińskiego "Samochód" (samochód porzucony na plaży, w oddali morze) oraz wybranych tekstów literackich.
  22. Temat 22 Motyw drzewa w tekstach literackich. Odwołaj się do \"Laura i Filon\" Franciszka Karpińskiego i innych tekstów literackich.
  23. Inna wersja: Jak na bohaterów wpływa mimesis dzieł twórczych. Odwołać się do obrazu ( obraz z książką i starym człowiekiem) i do 2 tekstów literackich.
  24. Inna wersja: Jak twórcy przedstawiają miasto.
  25. Temat 23
  26. Temat 24 Jaką funkcje językowę pelni potoczny zwrot: kicha. Odwołaj sie do podanego fragmentu tekstu i własnych doswiadczen jezykowych.
  27. Inna wersja: Czy człowiek może zmienić świat?
  28. Temat 25 Jak erotyka wpływa ma bohaterów. Odwołaj się do tekstów kultury.
  29. Temat 26 W jaki sposób użytkownicy języka zapobiegają zubożaniu polszczyzny? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu rozmowy Piotra Schutty z prof. Andrzejem Dyszakiem, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.
  30. Temat 27 Skrzydlate słowa we współczesności. Jakie miejsce zajmują w polszczyźnie? Artykuł prof. Miodka i innego tekstu kultury.
  31. Temat 28 Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają motyw korzystania z życia? Omów zagadnienia odwołując się do utworu Jana Kochanowskiego \"Pieśn XX\" oraz wybranego tekstu kultury.
  32. Temat 29 Jakie funkcje w komunikacji językowej pełnią wyrazy zdrobniałe? Omów zagadnienie odwołując się do artykułu z Poradni Językowej, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury
  33. Temat 30 Na podstawie Wiersza Tomasza Ostrowskiego \"Niech Cierpliwość palcem dół wykopie\" opisz sens tego stwierdzenia . Odwołaj się do innych tekstów kultury .
  34. Temat 31 Na podstawie obrazu Jacka Malczewskiego pt \"Geniusz w pracowni malarskiej \" opisz problem bycia artystą . Odwołaj się do innego tekstu kultury .
  35. Temat 32 Motyw natury. Fragment dziadów cz.2
  36. Inna wersja: Jak zachowuje się człowiek w sytuacji zniewolenia odwołaj się do przytoczone fragmentu Pana Tadeusza i całości utworu


  MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY


  17 maja 2018
  1. Temat 1 Jakie refleksje na temat losu człowieka znajdujemy w tekstach kultury. Na podstawie Rzeźby „Lalkarz Jerzego Kędziory” i innych tekstów literackich
  2. Temat 2 Jak twórcy ukazują relacje człowieka z naturą na podstawie wiersza Julii Hartwig \"Wyreczymy Cie naturo\" i innych tekstów kultury.
  3. Temat 3 Jakie znaczenie w kulturze narodowej mają gwary? Na podstawie tekstu „Kulturalna wartość gwar” Kwiryna Handke, swoich doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
  4. Temat 4 Jaka jest rola pracy w życiu człowieka? Na podstawie obrazu "Żniwa" W.Tetmajera i odwołać się do wybranych tekstów literackich.
  5. Temat 5 Jak mogą być uznawane autorytety? Odwołaj się do fragmentu Ludzie bezdomni i jednego tekstu kultury.
  6. Temat 6 Oceń znaczenie języka potocznego w polszczyźnie. Nawiązać do wywiadu (Rozmowa profesora z dziennikarką), własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
  7. Temat 7 Cywilizacja- rozwój czy zagrożenie? Odwołaj się do załączonej fotografii (siedzi człowiek przed telewizorem w masce tlenowe, ogląda telewizję wszystko jest zanieczyszczone, w tle fabryka)
  8. Temat 8 Jaką rolę w życiu człowieka pełnią wspomnienia? Odwołaj się do podanego fragmentu \"Sklepów cynamonowych\" i wybranych tekstów kultury.
  9. Temat 9 Moc sprawcza wyobraźni na podstawie obrazu \"Ocean\" Pawła Kuczyńskiego oraz wybranych tekstów literackich.
  10. Temat 10 Jaką rolę w społeczeństwie pełni artysta? Na postawie Czesława Miłosza \"Który skrzywdziłeś\" i innych tekstów kultury.
  11. Temat 11 Emocje w języku - jaką pełnią funkcję. Odwołaj się do fragmentu Tomasza Korpysza i jednego tekstu kultury i swoich doświadczeń.
  12. Temat 12 Jak w tekstach kultury przedstawione są bieda i wykluczenie? Odwołaj się do obrazu i utworów literackich.
  13. Temat 13 Jak twórcy w swoich dziełach ukazują zwyczaje i obyczaje? Odwołaj się do fragmentu Pana Tadeusza, całości utworu oraz innego tekstu kultury. (We fragmencie opisane biesiadowanie przy wspólnym stole, sztućce, talerze, wędliny, jedzenie).
  14. Temat 14 Jak zmienia się współczesna polszczyzna? Odwołaj się do tekstu Elżbiety Awramiuk, własnych doświadczeń komunikacyjnych i jednego tekstu kultury.
  15. Temat 15 Jak twórcy kultury ukazują walkę dobra ze złem. Odwołaj się do obrazu \"Śmierć Skąpca\" Hieronima Boscha i innych tekstów literackich.
  16. Temat 16 Jak obraz wojny został przedstawiony przez autorów w utworach? Omów wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wybranych tekstów kultury.
  17. Temat 17 Relacja między nadawcą a odbiorcą. Odnieść się do fragmentu artykułu, własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.
  18. Temat 18 Jak twórcy przedstawiają tęsknotę? Odpowiedz na podstawie obrazu \"Ja tu a ty tam\" Ewy Nieważkiewicz i wybranych przykładów literackich.
  19. Temat 19 Jak artyści przedstawiają dzieci? Odwołanie do tekstu kultury i fragmentu Magdy Tulli (dziewczyna w świetlicy siedzi sama, wyobraża sobie, że bawi się z innymi).
  20. Temat 20 Czy korzystając z języka powinniśmy podlegać modom, Czy moda językowa jest dobra? Tekst J. Miodka \"W tym temacie\", inny tekst kultury i wlasne doświadczenia
  21. Temat 21 Rola dworku w kulturze, na podstawie Bronisławy Rychter-Janowskiej 'Kobieta przed dworkiem'.
  22. Temat 22 Jak przedstawiony jest obraz zakochanych w literaturze? Odpowiedź na podstawie utworu Bolesława Leśmiana „Dwoje Ludzieńków” i innych tekstów kultury.
  23. Temat 23 Jakich środków językowych używa się do wyrażania uczuć? Wiersz Edwarda Stachura \"Jest już za późno, nie jest za późno\", własne doświadczenia z życia i wybrany tekst kultury.
  24. Temat 24 Czy człowiek może zmienić świat? Ilustracja pt. „Behind the curtain” i odwołanie do tekstów literackich.
  25. Temat 25 Jak twórcy kultury przedstawiają gospodarzy? Omów zagadnienia odwołując się do fragmentu "Lalki" (o Zasławskiej), całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.
  26. Temat 26 Jakie refleksje o współczesnej cywilizacji wyrażają twórcy w swoich dziełach? Podany tekst / odwołać się do tekstów kultury.
  27. Inna wersja: Co to jest błąd językowy? Odwołaj się do podanego fragmentu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
  28. Temat 27 Syberia jako motyw utworów literackich. Odwołaj się do obrazu "Śmierć na etapie" i dwóch tekstów literackich
  29. Temat 28 Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Homilia Jana Pawła 2 rola religii w literaturze
  30. Temat 29 W jaki sposób artyści przedstawiają indoktrynację językową? Na podstawie rysunku i dowolnych tekstów literackich.
  31. Temat 30 W jaki sposób twórcy w swoich dziełach ukazują samotność? Odwołać się do obrazu którego tytuł brzmiał "opuszczona" i innych utworów literackich
  32. Temat 31 Rola przedmiotów codziennego użytku w dochodzeniu do władzy, Jakiś tekst Sławomira Mrożka
  33. Temat 32 Jaka rolę odgrywają środki stylizacyjne w języku polskim ? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i innego teksty kultury.


  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo