MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Przedmioty w szkole podstawowej. Wykaz i wymiar godzin w klasach 1-3 oraz 4-8. To warto wiedzieć przed rokiem szkolnym 2024/2025

Magdalena Konczal
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
Przedmioty w szkole podstawowej obowiązują dopiero od IV klasy. Na etapie I-III uczniowie odbywają tzw. edukację wczesnoszkolną. Wykaz i wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej to temat, który interesuje rodziców i uczniów, zwłaszcza w kontekście nowego roku szkolnego 2024/2025. Ile jest godzin języka polskiego w V klasie? Jakie nowe przedmioty dochodzą w VIII klasie, a jakie w VII? Poznajcie ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej i zobaczcie, jakie zajęcia dzieci mają w poszczególnych klasach.

Spis treści

Przedmioty obowiązkowe w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej zamieszczony jest w ramowym planie nauczania dla szkół publicznych. Z tego tekstu dowiecie się, jakie przedmioty dochodzą w konkretnych klasach szkoły podstawowej i ile godzin lekcyjnych obowiązuje uczniów w zależności od etapu nauki.

Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w szkole podstawowej.
Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w szkole podstawowej. 123 RF/ zdjęcie seryjne/ petro

W szkole podstawowej obowiązkowymi przedmiotami są:

 • biologia;
 • chemia;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • edukacja wczesnoszkolna;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia;
 • informatyka;
 • język obcy nowożytny;
 • drugi język obcy nowożytny;
 • język polski;
 • matematyka;
 • muzyka;
 • plastyka;
 • przyroda;
 • technika;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • wychowanie fizyczne.

Dodatkowo uczeń może chodzić na lekcje z religii lub etyki. Nie są one jednak obowiązkowe.

Przedmioty w klasach I-III

Na pierwszym etapie nauki, czyli w klasach I-III nie ma podziału na przedmioty. Uczniowie realizują edukację wczesnoszkolną, w trakcie której uczą się zagadnień z zakresu języka polskiego, matematyki czy innych przedmiotów. Nie ma jednak rozróżnienia na poszczególne dziedziny wiedzy. W trakcie jednej godziny lekcyjnej mogą uczyć się zarówno tabliczki mnożenia, jak i czytania. Edukacja wczesnoszkolna obejmuje 20 godzin tygodniowo na każdym z etapów nauki, co w klasach I-III łącznie daje 60 godzin. Warto zaznaczyć, że w rozporządzeniu znalazły się także dodatkowe godziny do dyspozycji dyrektora.

Przedmioty w 4. klasie szkoły podstawowej

Czwarta klasa rozpoczyna bardzo ważny etap w życiu każdego ucznia. Pojawiają się wówczas przedmioty szkolne, a także oceny cyfrowe, a nie opisowe, jak to było w klasach I-III. Jakie przedmioty obowiązują w 4. klasie szkoły podstawowej? Oto wykaz i wymiar godzin:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Przyroda: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Łącznie w 4. klasie szkoły podstawowej uczniów obowiązują tygodniowo 24 godziny lekcyjne.

Przedmioty w 5. klasie szkoły podstawowej

W 5. klasie szkoły podstawowej pojawiają się dwa nowe przedmioty: geografia i biologia. Z kolei uczniów nie obowiązują już lekcje przyrody. Ponadto piątoklasiści mają o jedną więcej niż w klasie 4. lekcję historii. Oto wykaz i wymiar zajęć w klasie 5. szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo w 5. klasie dzieci odbywają łącznie 25 godzin lekcyjnych, a więc o jedną więcej, niż w 4. klasie.

Przedmioty w 6. klasie szkoły podstawowej

W 6. klasie obowiązują dokładnie takie same przedmioty, jak w 5. klasie, nie zmienia się także wymiar zajęć, a więc jest ich 25 w tygodniu. Wykaz lekcji w 6. klasie szkoły podstawowej przedstawia się w następujący sposób:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Przedmioty w 7. klasie szkoły podstawowej

W 7. klasie dochodzi kilka nowych przedmiotów: drugi język obcy, chemia oraz fizyka. Poza tym zwiększa się tygodniowy wymiar godzin – będzie ich o 7 więcej.

Wykaz przedmiotów i godzin w 7. klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy nowożytny lub język łaciński: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Geografia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo dzieci w 7. klasie mają więc 32 (+2) godziny lekcyjne. Warto zaznaczyć, że w siatce godzin dla 7. klasy znalazły się też zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w ciągu roku. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe lekcje te realizowane są na:

 • Obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 • Zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zacięciach z wychowawcą.

Przedmioty w 8. klasie szkoły podstawowej

W ostatniej klasie szkoły podstawowej rozpoczynają się intensywne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. W planie lekcji od 8. klasy nie ma już muzyki i plastyki, pojawiają się z kolei: wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 8. klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wiedza o społeczeństwie: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Łącznie zajęć w 8. klasie jest o jedną godzinę mniej niż w 7., a więc 31 (+2). W siatce godzin (podobnie, jak w 7. klasie) znajduje się minimum 10 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które mogą być realizowane m.in. na zajęciach z wychowawczą czy obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie.

Nowe przedmioty w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025? Zmiany w podstawach programowych

W szkole podstawowej nie dochodzą nowe przedmioty, jednak jest kilka zmian, o których warto wspomnieć. Od roku szkolnego 2023/2024 zaszły drobne zmiany w podstawach programowych, np. uczniowie jako drugi język obcy mogą wybrać język obcy nowożytny lub (i to jest nowość) język łaciński. Ponadto w ramach przedmiotu technika, uczniowie zdobywają wiedzę o wychowaniu komunikacyjnym (m.in. zagadnienia dotyczące poruszania się hulajnogami elektrycznymi).

A jakie zmiany czekają uczniów od 1 września 2024 roku w zakresie przedmiotów szkolnych? Wciąż czekamy na opublikowanie nowych podstaw programowych. Ponadto uczniowie będą mieli obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy, które realizować będą na zajęciach z edukacji przyrodniczej (w przypadku uczniów klas I-III) i na zajęciach z wychowawcą (w przypadku klas IV-VIII).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Przedmioty w szkole podstawowej. Wykaz i wymiar godzin w klasach 1-3 oraz 4-8. To warto wiedzieć przed rokiem szkolnym 2024/2025 - Strefa Edukacji

Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24