Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Zdaj maturę z Nowinami! Próbna matura 2021 z biologii na poziomie rozszerzonym [ARKUSZE i ODPOWIEDZI]

Beata Terczyńska
Beata Terczyńska
Trwa akcja „Zdaj maturę z Nowinami”. Do końca tygodnia na naszej stronie zamieszczamy próbne arkusze maturalne przygotowane przez dębickich nauczycieli. Zadania z biologii opracowała Ewa Rajnfus z I LO w Dębicy.

O czym należy pamiętać przystępując do matury z biologii? Przede wszystkim, aby podczas egzaminu bardzo uważnie czytać polecenia, ponieważ wiele błędów wynika ze złej interpretacji. Trzeba zwracać uwagę na słowo typu „wyjaśnij”, bo ono wskazuje, że należy pamiętać o tym, by zawsze pojawiła się przyczyna, mechanizm i skutek zjawiska.

Arkusz zadań z matury z biologii przygotowany specjalnie dla nas przez nauczycielkę Ewę Rajnfus z I LO w Dębicy (odpowiedzi na końcu artykułu):

Próbna matura 2021 z Nowinami. Biologia [ARKUSZ ZADAŃ]

Nauczycielka biologii z dębickiego I LO podaje wykaz zmian treści programowych na maturze z biologii 2021 rozszerzonej, w rozbiciu na działy.

I. Budowa chemiczna organizmów - w tym dziale nie wprowadzono żadnych zmian.

II. Budowa i funkcjonowanie komórki - w tym dziale nie wprowadzono żadnych zmian.

III. Metabolizm
W wymaganiach egzaminacyjnych zrezygnowano ze sposobów regulacji aktywności enzymów w komórce oraz rybozymów. Ze szlaków metabolicznych wykreślono-glukoneogenezę, rozkład i syntezę kwasów tłuszczowych.

IV. Przegląd różnorodności organizmów

 • Zostały wykreślone wymagania dotyczące umiejętności oznaczania organizmów za pomocą klucza oraz samodzielnego tworzenia takiego klucza.
 • W obrębie wymagania dotyczącego chorób wirusowych człowieka usunięto choroby- odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, polio, wścieklizna.
 • Wśród wymagań odnoszących się do bakterii wykreślono w całości wymaganie dotyczące sinic – bakterii prowadzących fotosyntezę oksygeniczną, a także wiążących azot atmosferyczny.
 • W obrębie wymagania związanego z chorobami bakteryjnymi człowieka usunięto choroby- czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, cholera, wąglik. Usunięto w całości wymaganie dotyczące przeglądu glonów (brunatnice, okrzemki, bruzdnice, krasnorosty, zielenice) oraz ich roli w ekosystemach wodnych.
 • W obrębie wymagania dotyczącego chorób człowieka powodowanych przez protisty usunięto choroby-rzęsistkowica, czerwonka
 • pełzakowa.
 • Z przeglądu roślin lądowych wykreślono widłaki, skrzypy. Zrezygnowano także z umiejętności rozpoznawania rodzimych gatunków iglastych.
 • W obrębie budowy i funkcji tkanek i organów roślin zrezygnowano z wymagania dotyczącego wyróżniania form ekologicznych roślin w zależności od dostępności wody i światła w środowisku.
 • Wykreślono wymaganie dotyczące rozmnażania wegetatywnego roślin. Wśród wymagań dotyczących reakcji roślin na bodźce zrezygnowano z wymagań związanych z funkcją: kwasu abscysynowego, giberelin i cytokinin. Wykreślono także wymaganie dotyczące wyjaśnienia zjawiska fotoperiodyzmu.
 • W obrębie grzybów zrezygnowano z wymagania w zakresie rozpoznawania sprzężniowców, workowców i podstawczaków. Wykreślono w całości wymaganie związane z grzybami porostowymi i profilaktykę chorób grzybowych.
 • Z przeglądu zwierząt bezkręgowych wykreślono w całości wymagania odnoszące się do gąbek, szkarłupni i strunowców (lancetnik). Zrezygnowano z wymagania dotyczącego opisu cyklu rozwojowego włośnia krętego. Wykreślono także wymagania związane ze znaczeniem w przyrodzie i dla człowieka: pierścienic, stawonogów oraz mięczaków.
 • W obrębie analizy porównawczej zwierząt kręgowych zrezygnowano z wymagania dotyczącego zależności między trybem życia zwierzęcia a budową ciała.
 • Wykreślono także wymaganie dotyczące ewolucji układu nerwowego oraz związku jego rozwoju ze złożonością budowy zwierzęcia. Zrezygnowano z wymagania odnoszącego się do regulacji hormonalnej u owadów oraz rozróżnienia rozwoju prostego od złożonego.
 • Uproszczono także wymaganie odnoszące się do znaczenia barwników oddechowych u zwierząt, ograniczając je do przykładu hemoglobiny. W całości zrezygnowano z porównania różnych typów narządów wydalniczych występujących w różnych grupach systematycznych zwierząt.

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

 • Zrezygnowano z ogólnego wymagania dotyczącego powiązań strukturalnych i funkcjonalnych między narządami w obrębie poszczególnych układów oraz między układami – zawężono wymagania egzaminacyjne wyłącznie do podanych wprost narządów i układów narządów.
 • Wymagania dotyczące homeostazy organizmu człowieka zostały ograniczone do stanu fizjologicznego, pominięto czynniki zaburzające homeostazę i zasady profilaktyki zaburzeń homeostazy.
 • W obrębie układu ruchu wyeliminowano wymaganie odnoszące się do anatomii muskulatury człowieka oraz związku pomiędzy aktywnością fizyczną a stanem zdrowia.
 • Pominięto wymagania dotyczącego związku pomiędzy dietą i trybem życia a stanem zdrowia: anoreksja, bulimia.
 • Bez zmian zostały wymagania związane z układami oddechowym i odpornościowym
 • Wymagania w zakresie układu krążenia ograniczono w minimalnym stopniu – wykreślono jedynie fragment wymagania dotyczącego epidemiologii przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków).
 • Wymagania związane z układem wydalniczym zawężono, pomijając zagadnienia dotyczące związku między budową nerki a pełnioną przez ten narząd funkcją, wykreślono wymaganie dotyczące chorób nerek i ich leczenia, tzn. niewydolności nerek i dializy.
 • W obrębie układu nerwowego odstąpiono od wymagań związanych z koniecznością posługiwania się szczegółową anatomią centralnego układu nerwowego, a w szczególności kory mózgowej (podział na płaty oraz lokalizacja ośrodków korowych). Zrezygnowano także z wymagania na temat biologicznego znaczenia snu.
 • Spośród narządów zmysłów wykreślono wymagania dotyczące budowy i funkcji zmysłów: równowagi, smaku i węchu, zrezygnowano z wymagania dotyczącego zasad higieny narządów wzroku i słuchu.
 • W obrębie układu dokrewnego człowieka zrezygnowano jedynie z wymagania dotyczącego przykładów hormonów tkankowych i ich roli w organizmie.

VI. Genetyka i biotechnologia

 • W rozdziale na temat informacji genetycznej i jej ekspresji usunięto wymaganie dotyczące modyfikacji potranslacyjnej białek, porównania genomu prokariotycznego i eukariotycznego.
 • W całości pominięto rozdział dotyczący regulacji działania genów.
 • W obrębie genetyki mendlowskiej – usunięto jedynie wymaganie dotyczące podawania przykładów cech nieciągłych dziedziczonych zgodnie z prawami Mendla.
 • W zakresie zmienności genetycznej wykreślono wymagania związane z dziedziczeniem wielogenowym oraz zjawiskiem plejotropii.
 • W obrębie wymagań dotyczących chorób genetycznych człowieka wykreślono następujące schorzenia: mukowiscydoza, ślepota na barwy oraz zespoły Turnera i Klinefeltera.
 • W znacznym stopniu ograniczono zakres wymagań związany z biotechnologią molekularną, inżynierią genetyczną i medycyną molekularną. Wykreślono procedury i cele doświadczalnego klonowania organizmów oraz sposoby i cele otrzymywania komórek macierzystych, wymagania dotyczące problemów etycznych związanych z rozwojem inżynierii genetycznej i biotechnologii, treści związane z perspektywami zastosowania terapii genowej i projektem poznania ludzkiego genomu.

VII. Ekologia

 • Wykreślono treści odnoszące się do populacji lokalnej oraz zmian liczebności populacji.
 • Usunięto wymagania dotyczące czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się pasożytów oraz zależność zróżnicowania struktury przestrzennej ekosystemu od czynników fizykochemicznych, jak i biotycznych.

VIII. Różnorodność biologiczna Ziemi

 • Usunięto wymaganie odnoszące się do zachowania różnorodności biologicznej poprzez ochronę starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych. Pominięto wymagania związane z wpływem czynników geograficznych oraz zlodowaceń na różnorodność gatunkową i rozmieszczenie gatunków.

IX. Ewolucja

 • Znacznie zredukowano wymagania związane z opisem dziejów życia, tzn. pochodzeniem i rozwojem życia na Ziemi oraz antropogenezą.

To znajdziesz odpowiedzi do przygotowanych zadań z matury z biologii:

Próbna matura 2021 z Nowinami. Biologia [ODPOWIEDZI]

od 7 lat
Wideo

Wyniki II tury wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24