W naszym rankingu Turystyczną Gminą Roku została gmina miejska Sanok. Drugie miejsce zajęła gmina Cisna. Trzecie Krosno.

Oto nasza Złota Dziesiątka w kategorii Turystyczna Gmina Roku:

Zwycięzca: GMINAMIEJSKA SANOK

ZŁOTA DZIESIĄTKA

(w kolejności alfabetycznej):

Cisna

Krosno

Lesko

Lutowiska

Mielec Rakszawa

Rymanów

Sanok (gmina miejska)

Solina

Ustrzyki Dolne

- Na turystycznej mapie Polski od wielu lat poczesne miejsce zajmuje Podkarpacie - ocenia nasz ekspert prof. dr. hab. Andrzej Szromnik z uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Turystyka jest celem i środkiem rozwoju prawie wszystkich podkarpackich miast i wsi

i to bez wyjątku – zarówno tych o wybitnych funkcjach przemysłowych, jak Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola, Dębica, Krosno, Jasło, Sanok, jak i tych, które stawiają na funkcje usługowe (handel, usługi, administracja, szkolnictwo) – w tym Przemyśl, Jarosław, Leżajsk, Kolbuszowa, Lesko, Ustrzyki, Lubaczów.

Różnorodność form turystyki i motywów jej uprawiania stwarzają szanse rozwojowe dla wszystkich powiatów i gmin, ale zwłaszcza dla tych, które świadomie i celowo stawiają na ten „biały przemysł”, inwestując w szeroko rozumianą infrastrukturę współczesnej turystyki, organizując jej zaplecze personalne, organizacyjno – techniczne, transportowo – komunikacyjne, noclegowo – żywieniowe oraz informacyjno – marketingowe.

Śledząc i porównując wyróżnione – najlepsze „dziesiątki” gmin turystycznych woj. podkarpackiego z lat 2008 i 2009 daje się zauważyć pewne charakterystyczne prawidłowości. Jeżeli w konkursie „Aktywna Gmina Podkarpacia” w 2008 r. w wyróżnionej dziesiątce gmin turystycznych znalazło się aż pięć miast podkarpackich (Lesko, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno i Leżajsk), to na takiej liście w konkursie 2009 r. były już tylko cztery miasta i to wszystkie po raz pierwszy (Sanok, Ustrzyki Dln., Jasło i Mielec). Jak można zauważyć konkurencja między nagrodzonymi gminami jest znaczna i nabiera na sile z roku na rok. Konkurują miasta większe (typu Mielec, Krosno, Stalowa Wola).

Konkurencja przejawia się także w układzie geograficznym – północna i środkowa część Podkarpacia rywalizuje wyraźnie z południową częścią Podkarpacia. W 2009 r. wyraźnie zwyciężyło „Południe”, w tym typowe gminy bieszczadzkie – Cisna, Ustrzyki Dln., Solina, Lesko – w., Lutowiska na czele z samym Sanokiem będącym „wysuniętym przyczółkiem Bieszczadów”. Walory naturalno – środowiskowe połączone ze wsparciem władz samorządowych, a przede wszystkim lokalnych społeczności dały wyraźny efekt.

 

Chciałoby się krzyknąć „GÓRĄ BIESZCZADY”! Czy trend na Bieszczady się powtórzy i utrzyma w następnych latach? Jestem optymistą – idą dobre lata dla Bieszczadów. W końcu gratulacje dla zwycięzcy – dla miasta Sanok – z pewnością główne wyróżnienie jest w pełni zasłużone. To nagroda za konsekwencję i upór, za wysiłek władz i mieszkańców, za wieloletnią orientację na turystykę ludzi oraz organizacji.