Dziś sesja Rady Miasta Rzeszowa. O budżecie, inwestycjach,...

  Dziś sesja Rady Miasta Rzeszowa. O budżecie, inwestycjach, planach, opłatach

  beta

  Nowiny

  Aktualizacja:

  Nowe wiadomości: 0

  Wszystkie wiadomości: 28

  Najnowsza -

  Dziś sesja Rady Miasta Rzeszowa. O budżecie, inwestycjach, planach, opłatach
  W porządku obrad m.in. raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta, uchwała w sprawie apelu do prezydenta Rzeszowa o podjęcie dodatkowych działań by zniwelować negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa, uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia prezydenta w sprawie zawieszenia opłat za jednorazowy wjazd na teren cmentarza komunalnego Wilkowyja w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID.
  Dziś sesja Rady Miasta Rzeszowa. O budżecie, inwestycjach, planach, opłatach
  • Z porządku sesji wypadła uchwała radnych PiS z propozycją tzw. piątki antykryzysowej

   Dzisiejszą prowadzoną zdalnie sesję rozpoczęła dyskusja nad porządkiem obrad. Konrad Fijołek z Rozwoju Rzeszowa wystąpił z wnioskiem o zdjęcie uchwały PiS z propozycją antykryzysowej piątki. A zakładała ona przegląd planu wydatków budżetowych i określenie inwestycji priorytetowych, najbardziej tworzących miejsca pracy, a z drugiej strony określenie tych, z których miasto może w tym roku zrezygnować. Po drugie - utworzenie Rzeszowskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami ekonomicznymi, udzielającego pożyczek od 5 do 30 tys. zł. Dalej: całkowite lub częściowe zwolnienie na 3 miesiące (począwszy od 1 kwietnia) z opłat z czynszów za lokale usługowe wynajmowane od MZBM, z podatku od nieruchomości, a także dofinansowanie nauczania zdalnego w szkołach, a konkretnie zakup dodatkowego sprzętu i oprogramowania.

   - Uchwała jest populistyczna i bezprzedmiotowa - ocenił Konrad Fijołek uzasadniając tak - Wszystkie te rzeczy, o których piszą koledzy z PiS są dziś realizowane. Wchodzimy w ten rok budżetowy ze stratą 100 mln zł spowodowaną cięciami ze strony rządu. W kontekście tego wszystkie działania, które podejmuje prezydent są na pewno rozważne. Nie hamujemy inwestycji, a wręcz przeciwnie. Zależy nam na utrzymaniu ich w harmonogramie, bo często, w wyniku przetargów, mają je prowadzić rzeszowskie firmy, co w tym kluczowym, trudnym czasie pozwoli im przetrwać.

   Przypomniał, że już na poprzedniej sesji zatwierdzili zarządzenie w kwestii czynszów. - Prezydent także już teraz realizuje zwolnienia z podatku od nieruchomości. Takie wnioski wpływają i są rozpatrywane. I na koniec, co jak co, ale akurat system edukacji zdalnej w Rzeszowie jest jednym z najlepszych w Polsce. Jeśli dziecko nie ma sprzętu, ma szansę wypożyczyć ze szkoły.

   Robert Kultys z PiS zgodził się, że wszystkie inwestycje są na wagę złota. - Ale mamy mniejszy budżet dlatego zasadne jest, aby Rada Miasta, która go uchwala, mogła  podyskutować - bronił uchwały.

   Za zdjęciem punktu była też Jolanta Kaźmierczak. Tłumacząc, że bezzasadne jest, by miasto udzielało pożyczek, gdyż robią to inne instytucje, m.in. Podkarpacki Fundusz Rozwoju, RARR, urząd pracy. - Co do zakupu komputerów, uważam, że na to powinna pójść subwencja z budżetu państwa. Tymczasem wysłano dzieci do nauki zdalnej nie zabezpieczając na to środków. 

   Ostatecznie radni z Rozwoju Rzeszowa i PO zagłosowali za zdjęciem uchwały.

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257998
  • Kończą się obrady

   Dobiega konca dzisiejsza sesja Rady Miasta prowadzona zdalnie. 

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257962
  • Wokół żądań Poczty Polskiej

   Andrzej Dec uważa, że żądania Poczty Polskiej o udostępnienie danych osobowych są sprzeczne z prawem i stawiają lokalnych włodarzy w niezręcznej sytuacji. 

   Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa: Opinia prawna z Sejmu, którą otrzymaliśmy, zdecydowanie mówi, że nie powinniśmy dawać takiego spisu Poczcie. 

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257960
  • Strefa płatnego parkowania i wjazd na cmentarz

   Waldemar Kotula zwraca uwagę, by po przywróceniu strefy płatnego parkowania dezynfekować parkomaty. 

   Radni jednogłośnie zagłosowali za tym, by od 4 maja wróciły opłaty w strefie płatnego parkowania.   

   Radni zgodzili się też na zawieszenie opłat za jednorazowy wjazd na teren cmentarza komunalnego Wilkowyja.

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257948
  • Strefa płatnego parkowania

   Radni rozpoczynają dyskusję nad wprowadzonym do porządku obrad punktem nt. odwołania zawieszonego w związku z epidemią koronawirusa funkcjonowania strefy płatnego parkowania w mieście.  

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257946
  • Pomniki przyrody

   Konieczne jest usuniecie gałęzi w koronach drzew dwóch pomników przyrody - wiązów szypułkowych przy ul. Targowej. Moga one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Prace potrwają od 16 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257944
  • Sezon kąpieliskowy

    Sezon kąpielowy na żwirowni przy ul. Kwiatkowskiego rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 6 września.   

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257942
  • Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach

   Radni zgodzili się, by rodzice nie musieli płacić za żłobki za okres, kiedy dzieci z powodu zagrożenia koronawirusem musiały pozostac w domach. 

   Przegłosowana właśnie uchwała pozwoli również na rozwiązanie sytuacji kryzysowych w kolejnych latach – w przypadkach, kiedy żłobki miejskie nie będą mogły świadczyć opieki nie ze swojej winy.

   W Rzeszowie istnieje 9 żłobków miejskich. Kolejne 4 są w realizacji. 

   Do statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie dodano punkt dający pierwszeństwo przyjęcia do żłobków dzieci szczepionych lub zwolnionych z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.  

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257940
  • Klasy wojskowe w XIV LO w ZS Technicznych

   W Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie planowane są oddziały przygotowania wojskowego. Radni dali zielone światło. Utworzenie takich klas wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej.  

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257938
  • Plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Skrajnej

   Przedstawiana jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Skrajnej w Rzeszowie. Obejmuje obszar o powierzchni około 0,98 ha, położony na osiedlu Staromieście, na powstającym po zachodniej stronie ul. Lubelskiej, osiedlu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Celem opracowania planu jest stworzenie możliwości budowy obiektu sakralnego odpowiadającego potrzebom mieszkańców osiedla przewidzianego na kilkanaście tysięcy mieszkańców.  

   • https://nowiny24.pl/dzis-sesja-rady-miasta-rzeszowa-o-budzecie-inwestycjach-planach-oplatach/rz/c1-14941050/rw/257922

  Właśnie dodaliśmy nowe informacje. Kliknij, żeby zobaczyć wpis.

  Komentarze

  Najpopularniejsze w Rzeszowie

  GALERIE

  WIDEO

  Polecamy

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Nowin za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Nowin za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀