Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Konwencja programowa Jacka Strojnego. "Rzeszów nie ma pilota" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Arkadiusz Rogowski
Arkadiusz Rogowski
Luiza Lizut
Luiza Lizut
Wideo
od 12 lat
Szybkie uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stworzenie transparentnych zasad dla przedsiębiorców, uproszczenie struktury Urzędu Miasta oraz włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne – to główne postulaty programowe prof. Jacka Strojnego, kandydata na prezydenta Rzeszowa. Podczas sobotniej konwencji programowej stowarzyszenia Razem Dla Rzeszowa poznaliśmy również jego kandydatów do Rady Miasta.

Spis treści

Przez ostatnie cztery lata stowarzyszenie Razem Dla Rzeszowa, skupiające na samym początku 11, a dziś już 46 różnych ruchów i organizacji miejskich, walczyło głównie z patodeweloperką i głupotą urzędniczą w Rzeszowie. Teraz jego członkowie postanowili wejść do Ratusza, co na konwencji zorganizowanej w kampusie Politechniki Rzeszowskiej symbolizowały białe koszule z podwiniętymi rękami. Jak mówił Artur Polakiewicz, „przyszła pora by naszą fachowość, praktykę i doświadczenie przełożyć na rzecz miasta i jego mieszkańców”.

Głównym punktem sobotniej konwencji RdR było przemówienie kandydata na prezydenta Jacka Strojnego – profesora Politechniki Rzeszowskiej, znawcy problematyki rozwoju terytorialnego i zarządzania publicznego. Prezes stowarzyszenia Elżbieta Niedzielska podkreślała również jego praktyczne doświadczenie. – Od kilkunastu lat pracuje w radach nadzorczych spółek komunalnych, zajmujących się ciepłownictwem czy budowaniem mieszkań komunalnych. Służy głosem doradczym Związku Miast Polskich, a z jego wiedzy korzysta również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W ostatnim czasie wspierał też samorząd gruziński w procesie akcesji Gruzji do Unii Europejskiej – wyliczała Niedzielska, zapowiadając wejście Strojnego na scenę.

Poprzedziła je prezentacja spotu, która udała się dopiero za drugim razem. - Czyli sukces dopiero w drugiej turze – skomentował prof. Strojny, rozbawiając wszystkich.

Bezpartyjność atutem

- Cieszę się, że zaczynamy krótki, ale bardzo intensywny bój o Rzeszów obywatelski, o Rzeszów mieszkańców, o Rzeszów który jest w naszych sercach. Wtedy kiedy spotkaliśmy się wiosną 2020 roku, poczuliśmy że jesteśmy razem, że te wartości, które nam przyświecają, zbudowały najpierw ruch miejski, a potem stowarzyszenie – mówił Strojny, wymieniając kilka najważniejszych działań Razem Dla Rzeszowa, w tym złożenie obywatelskiej uchwały o dostępie do informacji publicznej czy uruchomienie tzw. mapy punktów zapalnych w mieście, która szybko zapełniła się problemami mieszkańców, a także projekt zrównoważonej strategii rozwoju miasta.

- Zrealizowaliśmy dziesiątki różnego rodzaju analiz, które pozwalają obywatelom wiedzieć więcej na temat miasta, prowadzimy fanpage i stronę internetową. Jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych ruchów miejskich w kraju – przekonywał Jacek Strojny. – Nie potrzebujemy partii politycznych, potrzebujemy obywatelskiego miasta. Tu jest moc, tu jest Rzeszów!

Strojny zapewniał, że wszystkie osoby w komitecie Razem Dla Rzeszowa są bezpartyjne, tak samo jak i on sam. - Koniec z partyjniactwem, koniec z podejściem z perspektywy władzy, czas na obywatelski samorząd, czas na obywatelski Rzeszów. Mamy bardzo dobry program wyborczy, który się odnosi do wszystkich ważnych kwestii mieszkańców miasta, odpowiada na wyzwania. Mamy swoje 5 minut, które musimy wykorzystać, nie możemy na to czekać. Musimy zacząć zaraz po wygranych wyborach – mówił 46-letni naukowiec PRz. - Kończymy z wirtualnością, kończymy z Facebookiem, zaczynamy realność – dodał.

- Mądra władza to taka, która samoogranicza się, zanim stanie się głupia. Musimy o tym pamiętać, bo jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa. Dlatego naszym celem jest faktyczne włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne w naszym miasta – zapewniał Jacek Strojny.

8 zobowiązań Jacka Strojnego

W dalszej części kandydat RdR przedstawił osiem zapowiadanych „zobowiązań”.

- Musimy zacząć od gospodarki. (..) Każdy kto prowadzi biznes w naszym mieście, będzie mógł liczyć na transparentne, czytelne zasady prowadzenia tego biznesu. Dość mętnej wody! – mówił Strojny.

Jego drugie zobowiązanie dotyczy komunikacji. - Szanujemy czas naszych mieszkańców, dlatego naszym zobowiązaniem jest poprawa komfortu transportu publicznego, komfortu poruszania się po naszym mieście – deklarował kandydat RdR.

Trzecie zobowiązanie to „przestrzeń”. - Naszym zobowiązaniem jest poprawa tej przestrzeni i stworzenie warunków, które pozwolą ją zagospodarowywać w sposób cywilizowany i zrównoważony – mówił Strojny.

Kolejne deklaracje i obietnice profesora PRz dotyczyły: kultury, jakości życia, sportu i rekreacji. – Koniec z prowizorkami! – przekonywał kandydat na prezydenta.

Jeśli chodzi o zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu miasta, prof. Strojny zaproponował utworzenie budżetów osiedlowych oraz faktyczne „wykorzystanie sugestii rad osiedli, żeby w końcu miały one głos”.

- Nie chodzi o tworzenie fasadowych rad, które spotykają się bądź nie. Musimy wykorzystać osoby, które mają potencjał, musimy zaprosić je do podejmowania decyzji i realizacji zadań – deklarował.

Strojny krytykował też obecne władze Rzeszowa za zarządzanie miastem. – Jak popatrzycie na chaos, który dotyczy zarówno usług publicznych, jak i realizacji projektów, to wydaje się, że nie ma pilota, który steruje tym samolotem! Gdzie jest pilot? Pilot odleciał – przekonywał Strojny, mając na myśli obecnego prezydenta Konrada Fijołka.

- Wiemy jak uzdrowić nasze instytucje miejskie – deklarował kandydat RdR.

Aglomeracja i przestrzeń

Podczas sobotniego przemówienia prof. Jacek Strojny zadeklarował również znaczną pomoc dla młodych ludzi w zakładaniu własnych firm. Ma w tym pomóc stworzenie Rzeszowskiego Ekosystemu Innowacji, czyli Akceleratora, Centrum Przedsiębiorczości i Funduszu Inwestycyjnego.

Kolejny pomysł Strojnego to Agencja Rozwoju Aglomeracji Rzeszowskiej.

– My musimy zacząć myśleć o naszym mieście z perspektywy aglomeracji, a nie tylko granic miasta. Rzeszów będzie się rozwijał dzięki aglomeracji, a tego typu podmiot powstanie razem z gminami sąsiednimi i będzie miał za zadanie ściąganie do naszej aglomeracji zarówno inwestycji zagranicznych, jak i krajowych. Ale będzie odpowiadał również za realizację inwestycji na poziomie aglomeracji – tłumaczył koncepcję nowej agencji profesor PRz, dodając do tego specjalne oznaczenie graficzne lokalnych rzeszowskich firm, rzeszowski program CSI, a także Rzeszowskie Centrum we Lwowie, które ma pozwolić naszym firmom przygotować się od odbudowy Ukrainy.

Dużo miejsca Strojny poświęcił też zagadnieniu chaosu przestrzennego w Rzeszowie.

- Przygotowaliśmy studium, zieloną konstytucję, która w momencie uchwalania była już nieaktualna ze względu na zmianę przepisów prawa. Czy tak się buduje politykę przestrzenną? – pytał retorycznie kandydat RdR, deklarując szybkie opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). - W 5 lat zrobimy to, co nie udało się zrobić w 20 lat! – zapewniał Strojny, deklarując w tym czasie objęcie nimi 50 proc. terenu Rzeszowa. Także przy pomocy usług zewnętrznych, jak robią to inne miasta. Chce wprowadzić również Miejscowe Plany Rewitalizacji, „tam gdzie jest to najbardziej potrzebne”.

- Gdy słuchamy niektórych naszych radnych, którzy procedują w trybie ustawy lex deweloper, być może bez doczytania uwag miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, bez zastanowienia, to czy nie lepiej zarówno dla przedsiębiorcy jak i miasta byłoby stworzyć standardy urbanistyczno-architektoniczne, które dają nam możliwość szybkiego przeprocedowania tego typu przedsięwzięć. Przedsiębiorca dostaje czas, na którym mu zależy, a miasto dostaje standard. Koniec z mętną wodą! Czas na transparentne zasady! – mówił Jacek Strojny, podkreślając że rozwój mieszkalnictwa w Rzeszowie wyprzedza rozwój bazy usług publicznych, w tym żłobków i przedszkoli.

„Będę partnerem”

Strojny mówił też o potrzebie zapewnienia urzędnikom „godnej pracy i płacy”.

– Drodzy urzędnicy i pracownicy instytucji miejskich, macie we mnie partnera! Wiem jak ograniczyć chaos i poprawić komfort pracy, wiem jak uczynić żebyście mieli możliwość spokojnego realizowania swoich zadań. Te wybory to są również wasze wybory! – zadeklarował.

Profesor mówił też o konieczności uproszczenia struktury organizacyjnej Urzędu Miasta.

– Jednym z zadań, które mamy zaplanowane na samym początku jest przekształcenie Biura Rozwoju Miasta w Wydział Planowania Przestrzennego. Bo rozumiemy, że procesy przebiegają równolegle, że wydawanie warunków zabudowy, przygotowanie planu ogólnego i miejscowych planów musi podlegać jednej odpowiedzialności. Musimy skoncentrować te zadania – zapewniał kandydat Razem Dla Rzeszowa.


- Czy ktoś wie, kto po stronie miasta odpowiada za Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki? – pytał Strojny. - Nikt! – odpowiedział ktoś z sali. – Dziękuję. My musimy mieć osoby odpowiedzialne za przedsięwzięcia strategiczne, dlatego stworzymy Biuro Zarządzania Projektami Strategicznymi, definiując jednocześnie te projekty – deklarował profesor.

Jeśli chodzi o słynne stanowisko Architekta Miasta, Strojny chce je utrzymać, ale też przypisać mu odpowiedzialność za przestrzeń. – Proponujemy również takie role jak Ogrodnik Miejski, Miejski Inżynier Ruchu, bo ktoś musi widzieć komunikację jako całość i ktoś musi być odpowiedzialny za to w naszym mieście – mówił Strojny.

Kolejny jego pomysł to utworzenie Rzeszowskiego Holdingu Komunalnego. – Po to, żeby ograniczać koszty zarządzania miejskimi przedsiębiorstwami – tłumaczył, podkreślając że działa to już m.in. w Krośnie czy w Krakowie.

Kolejne propozycje programowe Jacek Strojny obiecał przedstawić w kolejnych tygodniach.

Kandydaci na radnych

Po wystąpieniu kandydata na prezydenta, Razem Dla Rzeszowa zaprezentowało kandydatów na radnych.

  • W okręgu nr 1 listę RdR otworzą: Adam Moczulski, Agnieszka Mikołajczyk i Michał Wróbel.
  • W okręgu nr 2 pierwsza trójka to: Rafał Kulig, Joanna Choma i Miłosz Elgass.
  • W okręgu nr 3 numerem 1 będzie prof. Jacek Strojny, nr 2 Ewelina Kloc, a nr 3 Paweł Delikat.
  • W okręgu nr 4, w którym w tych wyborach będzie do zdobycie jeden dodatkowy mandat, na czele listy Razem Dla Rzeszowa znajdą się: Elżbieta Niedzielska, Agnieszka Wesołowska-Majcher, Krzysztof Lasota i Marcin Płodzień, a nr 9 będzie Artur Polakiewicz.
Podczas konwencji programowej prof. Jacka Strojnego przedstawiono również kandydatów Razem Dla Rzeszowa do Rady Miasta

Konwencja programowa Jacka Strojnego. "Rzeszów nie ma pilota...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24