Pół tysiąca podkarpackich drzew w minionym roku zgłosiły nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie do uznania za pomniki przyrody. Ustanowienie tej formy ochrony przyrody leży w gestii lokalnych samorządów.

Najwięcej, bo aż 113 drzew do objęcia ochroną, zaproponowało Nadleśnictwo Leżajsk. Leśnicy z Nadleśnictwa Stuposiany w nawiązaniu do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości zgłosili dokładnie 100 drzew. Są to jodły, buki i jawory, jak również jabłonie, wiązy, czereśnie ptasie, grusze i lipy.

- Większość z proponowanych pomników to drzewa będące żywymi świadkami historii naszego regionu - zaznacza Edward Marszałek, rzecznik RDLP w Krośnie

Jako ciekawostkę wymienia dąb o obwodzie 334 cm rosnący na terenie dawnej wsi Tworylne na terenie Nadleśnictwa Lutowiska.

- Zapewne został kiedyś posadzony przez dawnych mieszkańców, bo naturalnie gatunek ten nie występuje tak głęboko w górach - opowiada. - Wielką osobliwością Tworylnego jest również głóg jednoszyjkowy o ciekawym pokroju i obwodzie pnia 120 cm.

Wśród "nominowanych" jest także potężna lipa o obwodzie 420 cm rosnąca w miejscowości Lipie, która "pamięta" dawną, zniszczoną po wojnie wieś. - Bardzo ciekawym okazem jest też jodła "kandelabrowa" w Nadleśnictwie Stuposiany, rosnąca niegdyś na skraju lasu i pastwiska. Z jej złamanego przed laty pnia wyrosło siedem potężnych odnóg, przypominających ramiona wielkiego świecznika - opisuje Edward Marszałek.

- Wszystkie drzewa proponowane do uznania za pomniki mają oprócz znacznych rozmiarów, szczególną wartość przyrodniczą, kulturową i historyczną, zwłaszcza te, które rosnąc w miejscach nieistniejących wsi, stały się jedynymi żywymi świadkami tragicznych historii – podkreśla Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Wiele okazów ma już swoje imiona, inne będą miały nadawane w drodze konkursów.

Z uwagi na obchodzoną w roku ubiegłym rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wśród proponowanych imion znalazły się akcenty patriotyczne, m.in. "Józef" (upamiętniający Józefa Piłsudskiego), "Roman" (upamiętniający Romana Dmowskiego), "Wincenty" (nawiązujący do premiera Witosa), czy "Niepodległość".

- To świetny sposób na promowanie ojczystej historii poprzez kontakt z przyrodą - dodaje dyrektor RDLP.

Do ubiegłego roku w lasach RDLP w Krośnie było ponad pół tysiąca pomników przyrody, w tym 439 pojedynczych drzew, 59 grup drzew, 4 aleje, 1 głaz narzutowy oraz 22 pomniki o charakterze geologicznym jak skałki, jaskinie czy źródła.

- Jeśli poszczególne rady gmin uznają wnioski leśników, liczba pomnikowych obiektów w lasach znacznie przekroczy tysiąc - informuje Edward Marszałek.

Uznanie za pomnik wiąże się z obowiązkami ze strony zarządcy, m.in. corocznego przeglądu i zabiegów dla zachowania dobrego stanu obiektu.

POLECAMY RÓWNIEŻ: Kardiochirurg z Rzeszowa w trakcie operacji słucha rocka [ESPRESSO]