Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy – przedszkole przyjazne...

  Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy – przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie

  Materiał promocyjny

  Aktualizacja:

  Nowiny

  Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy – przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie
  1/21
  przejdź do galerii
  Już od 2 marca rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do skorzystania z oferty naszego przedszkola.
  Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy to miejsce naprawdę wyjątkowe, tworzone dzięki wspólnym staraniom rodziców i nauczycieli, a prowadzone przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego.
  Celem przedszkola jest wychować nasze dzieci tak, aby odważnie i z optymizmem mogły przekroczyć próg szkoły i aby jak najlepiej poradziły sobie na kolejnych etapach swojej edukacji.

  Towarzyszy nam hasło przewodnie – japońskie powiedzenie: „Prowadź bez popychania”. Wyraża ono głęboko pozytywny stosunek do potencjału rozwojowego dziecka oraz procesu wychowawczego i edukacyjnego rozumianego jako integralny proces obejmujący całą osobę. W odniesieniu do celu pracy dydaktyczno-wychowawczej podkreśla dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom i radosnego życia.
  Dążymy do wpojenia wychowankom takich zasad, wartości i nawyków, dzięki którym będą mogli w przyszłości stać się ludźmi dojrzałymi, zrównoważonymi, krytycznymi, odpowiedzialnymi, umiejącymi podejmować wielkie wyzwania, miłującymi naukę, kulturę i sztukę, gotowymi, by dawać z siebie to, co najlepsze.

  Program wychowawczy przedszkola zakłada kształtowanie w dzieciach, już od najmłodszych lat, dobrych nawyków takich, jak np. porządek, wytrwałość, cierpliwość, radość, męstwo, szacunek dla innych (Wszyscy chcielibyśmy chyba, aby nasze dzieci i nasi wychowankowie jako dorośli ludzie odznaczali się takimi cechami charakteru!). Do wielkich celów należy dochodzić jednak dzień po dniu, małymi krokami. Nauczyciele różnymi sposobami motywują i zachęcają dzieci do pracy nad nawykami, które z czasem przeradzają się w określone cnoty. Patrząc perspektywicznie, pragniemy, aby wychowankowie w swoim dorosłym życiu byli ludźmi odznaczającymi się wieloma cnotami, potrafiącymi w sposób wolny i odpowiedzialny żyć w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami, aby nie tylko sami byli ludźmi szczęśliwymi, ale również potrafili dawać szczęście innym.

  Wychowawcy, realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego, ubogacają jej treści stosując nowoczesne i aktywizujące metody pracy z dziećmi z zakresu chociażby pedagogiki zabawy KLANZY, Metody Dobrego Startu, Dziecięcej Matematyki, Ruchu Rozwijającego, wczesnej stymulacji rozwoju, metod dramowych, wykorzystujących technologię multimedialną i innych. Prócz treści realizowanych przez nauczycieli wychowawców, przedszkolaki uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z zakresu języka angielskiego, rytmiki, katechezy oraz logopedii. Tradycją stały się również cykliczne spotkania w bibliotece, podczas których kształtowane jest zamiłowanie do czytelnictwa i książek.

  W naszym przedszkolu odbywa się ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, środowiskiem lokalnym, instytucjami samorządowymi i pozarządowymi. Ma to realne przełożenie na szereg cyklicznych uroczystości, wydarzeń, akcji, wycieczek, konkursów oraz przedsięwzięć, które organizujemy dla wychowanków celem wspierania ich całościowego rozwoju. W Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy poszerzamy treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i we współpracy z nimi.

  Na spotkaniach rodziców z nauczycielem, oprócz wzajemnej wymiany spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania dziecka w środowisku domowym i przedszkolnym, określane są wspólne dla domu i przedszkola priorytety działania na najbliższy czas oraz ustalany konkretny, dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości danego dziecka, plan działania. Dzięki temu wychowanie dzieci odbywa się w sposób zaplanowany i uporządkowany, co znacznie ułatwia osiąganie wspólnych dla domu i przedszkola celów wychowawczych.

  Dodać należy, że nauczyciele naszego przedszkola w sposób ustawiczny wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez uczestniczenie w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, mając na uwadze rozszerzenie działań edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych. Zdobyte umiejętności, poprzez ugruntowanie i poszerzenie wiedzy merytorycznej i metodycznej, systematycznie wykorzystują w codziennej pracy z dziećmi podnosząc jakość pracy przedszkola.

  Rok w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy to bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych, konkursów, wycieczek czy spotkań z ciekawymi ludźmi – inspirowany porami roku, tradycjami, kalendarzem oraz zainteresowaniami naszych wychowanków. Dzieci mają również możliwość oglądania spektakli w wykonaniu grup teatralnych, które odwiedziły przedszkole. Dodatkową atrakcją są spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach oraz audycje muzyczne w wykonaniu muzyków Mobilnej Filharmonii. Wszystkie dzieci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach tanecznych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów.
  Przedszkolaki biorą udział w różnorodnych konkursach: plastycznych, technicznych, recytatorskich na terenie gminy, województwa oraz ogólnopolskich i międzynarodowych. Powstały piękne prace plastyczne wykonane przez naszych Małych Artystów. Wspólnie świętujemy urodzinki naszych wychowanków. Bieżąca praca wychowawczo dydaktyczna odzwierciedla święta i wydarzenia o wymowie patriotycznej i chrześcijańskiej. Przedszkole włącza się w akcje środowiskowe np. zbierania nakrętek we współpracy z Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci, akcję zbiórki wyposażenia dla Schroniska dla Zwierząt, Mikołajkowy Koncert Charytatywny i inne.

  Dobrym przykładem patriotycznego świadectwa dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy był udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, która miała na celu uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca, regionu czy społeczności. Dnia 25 października 2019 roku przedszkolaki wraz ze swoimi nauczycielkami udały się na cmentarz wojenny Polaków w Borze, gdzie znajduje się miejsce straceń i pochówku około 300 Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Dzieci wraz z wychowawcami oczyściły groby, zapaliły znicze, udekorowały mogiłę kwiatami, pomodliły się - oddając hołd tym, którzy stracili życie w walce o wolność i niepodległość naszego kraju. Ta wymowna lekcja historii i patriotyzmu z pewnością na długo pozostanie w sercach i pamięci każdego malucha.

  Wydarzeniem, które ma znaczące miejsce w edukacji patriotycznej przedszkolaków są obchody Narodowego Święta Niepodległości. Co roku w listopadzie, nauczyciele z Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy podejmują szereg działań mających na celu budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej. Włączając się w kolejną akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” o symbolicznej godzinie 11:11 wszystkie przedszkolaki oraz personel zebrały się, by wspólnie zaśpiewać Hymn Narodowy. Było to bardzo ważne wydarzenie dla przedszkolnej społeczności. Wszyscy ubrani elegancko zgromadzili się w holu przedszkola i z wielkim przeżyciem odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której również brało udział Przedszkole z Rogoźnicy.

  W ramach edukacji patriotycznej od października 2019 roku w przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny „Kocham Cię Polsko”. Jego głównym celem jest poznawanie wybranych miast Polski, zapoznanie z symbolami narodowymi oraz budzenie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny.

  Wśród licznych przedsięwzięć w ofercie naszego przedszkola wymienić należy również m.in.:
  • •Całoroczna realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
  • •Całoroczna realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie dzieciom bajek w przedszkolu przez rodziców, rodzeństwo, dziadków, zaproszonych gości, itp.
  • •Cykliczna organizacja spotkań teatralnych dla dzieci (przedstawienia lalkowe, aktorskie)
  • •Cykliczna organizacja audycji muzycznych z Mobilną Filharmonią
  • •Cykliczne obchody powitania pór roku
  • •Cykliczne warsztaty naukowo – badawcze w ramach projektu edukacyjnego „Odkrywam, poszukuję, badam"
  • •Cykliczne warsztaty kulinarne w ramach projektu edukacyjnego „Małe kuchciki“
  • •Cykliczne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w ramach projektu edukacyjnego „Kocham Cię Polsko“
  • •Piknik Rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka”
  • •Spotkanie z św. Mikołajem
  • •Uroczystość przedszkolno-środowiskowa: Inscenizacja Jasełkowa i Rodzinne Spotkanie Wigilijne
  • •Uroczystość przedszkolna „Wigilia przedszkolna”
  • •Impreza środowiskowa: kolędowanie z życzeniami świątecznymi do jednostek samorządowych i oświatowych
  • •Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF (Go Blue)
  • •Uroczystość przedszkolna „Dzień Pluszowego Misia”
  • •Gminne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • •Montaż słowno – muzyczny „Dzień Edukacji Narodowej”
  • •Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Fotograficznego „Przedszkole – Moja Mała Ojczyzna”
  • •Msza Święta na rozpoczęcie roku przedszkolnego
  • •Piknik Rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka”
  • •Uroczystość przedszkolna „Dzień Chłopaka”
  • •Uroczystość przedszkolno-środowiskowa „Dożynki Gminne” wraz z inscenizacją przedszkolaków
  • •Uroczystość przedszkolno-środowiskowa „Piknik Rodzinny dla mieszkańców Rogoźnicy” wraz z inscenizacją przedszkolaków
  • •IV Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu”
  • •Biało-Czerwony Piknik Rodzinny
  • •Uroczystość przedszkolna „Dzień Mamy i Taty”
  • •Uroczystość przedszkolno-środowiskowa „Dzień Dziecka”
  • •Biało-czerwony pochód: „Dzień Flagi i Konstytucji 3 Maja”
  • •Uroczystość przedszkolna „Dzień Kobiet”
  • •Uroczystość przedszkolno-środowiskowa „Triduum Paschalne – Wielki Czwartek”
  • •Uroczystość przedszkolna „Śniadanie Wielkanocne”
  • •Uroczystość przedszkolno-środowiskowa „Rodzinny Bal Karnawałowy”
  • •Uroczystość przedszkolna „Objawienia Pańskiego - Trzej Królowie”
  • •Uroczystość przedszkolno-środowiskowa „Dzień Babci i Dziadzia”
  • •Pokaz eksperymentów „Mądry Dzieciak”
  • •Wycieczki do: Teatru, Kina, Muzeum, Fabryki Bombek, Fabryki Czekolady, Jednostki Wojskowej, Parku Etnograficznego, Portu Lotniczego, Sali Zabaw, Leśniczówki, Mini-Zoo.


  Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy
  ul. św. Maksymiliana Kolbego 24
  36-060 Głogów Małopolski
  E-mail:kontakt@przedszkolerogoznica.pl


  www.przedszkolerogoznica.pl


  Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy – przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo