70 proc. pracowników z województwa podkarpackiego szanuje swojego pracodawcę. To najniższe wskazanie w Polsce. Średnia w Polsce to 83 proc.

Dwie trzecie mieszkańców Podkarpacia poparłoby decyzję swoich dzieci, gdyby chciały zostać prywatnymi przedsiębiorcami. Najmniej osób w Polsce uznaje tu jednak, że praca w prywatnej firmie jest lepsza niż w przedsiębiorstwie państwowym.

Czy regulują należności

Zdaniem 68% pracowników ich pracodawca reguluje wszystkie należności w terminie, to także najgorsza sytuacja w naszym kraju. Średnia dla Polski wynosi 85%. Słabo wypada udzielanie urlopów w pełnym wymiarze – tylko 61% pracowników twierdzi, że ich pracodawca tak właśnie postępuje. Średnia dla Polski to 79%.63% mieszkańców podkarpackiego deklaruje, że gdyby ich syn lub córka chciał zostać prywatnym przedsiębiorcą poparłoby taką decyzję. 38% pytanych, chciałoby założyć własną firmę lub cieszy się, że prowadzi własny biznes. Skąd takie zainteresowanie działalnością na własny rachunek? Dla 42% pytanych z Podkarpacia prowadzenie biznesu jest bowiem lepsze niż praca na etacie.

Lepsza praca na państwowym etacie?

W województwie podkarpackim najmniej osób w Polsce (26%) uznaje pracę w przedsiębiorstwie prywatnym za lepszą niż praca w przedsiębiorstwie państwowym. Także najmniej osób w Polsce (37%) sądzi, że prywatny biznes ma lepsze perspektywy rozwoju, niż państwowy. Średnio w całym kraju uważa tak aż 63% pytanych. 29% osób zdaje sobie również sprawę także, że to podatki od biznesu finansują ważne cele społeczne np. budowę dróg czy administrację. To także najsłabszy wynik w kraju, szczególnie że średnia ogólnopolska wznosi 56%.

- Polska nie może jednak istnieć bez biznesu. To przedsiębiorcy dają pracę, płacą podatki i zapewniają rozwój. Wszystkie badania pokazują, że są w zdecydowanej większości uczciwi, bardzo pracowici i odpowiedzialni. Mimo to ich wizerunek jest nienajlepszy. Ta sytuacja powinna się zmieniać – mówi Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan.Nie mają mocnego wizerunku

Na Podkarpaciu przedsiębiorcy nie mają niestety mocnego wizerunku. Zaledwie 23% pytanych w tym województwie uważa, że przeciętny przedsiębiorca jest lubiany. Tylko 35% osób jest zdania, że biznesmeni dbają o otoczenie, w którym działają. Średnia dla Polski 57%. Najsłabiej wypada także ocena uczciwości wobec partnerów handlowych.

Nie tęsknimy za innowacyjnością

Zaledwie połowa pytanych (najmniej w Polsce) uznała, że aby przynosić zysk firma powinna być innowacyjna, ciągle wprowadzać nowe rozwiązania. Podobnie niecała połowa sądzi, że przeciętny przedsiębiorca pracuje więcej niż inni.

Aby zmieniać wizerunek przedsiębiorców i pokazywać jak ważny jest wkład biznesu w rozwój każdego regionu, PKPP Lewiatan uruchomiła konkurs „Biznes. Dobry wybór”. Celem konkursu jest zbudowanie galerii przedsiębiorców, którymi może się pochwalić każde województwo. W konkursach wybierani będą nagrodzeni w trzech kategoriach: sukces w biznesie, społeczna odpowiedzialność i dobry pracodawca. Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl.

 

 

Badanie przeprowadził Instytut GfK Polonia

Badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 2000 osób, w wieku 15 + przeprowadził instytut GfK Polonia na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Badania wykonano w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.