Od godziny 8.30 trwa sesja Rady Miasta Rzeszowa. Wiceprezydent Andrzej Gutkowski poinformował radnych przed chwilą o zmianach planów budowy nowego Sądu Okręgowego.

- Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował nas, że budowa sądu przy ul. Dołowej byłaby bardzo kosztowna. Takie są wnioski po badaniach geologicznych terenu obok nowego gmachu Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Zaproponowaliśmy więc inną działkę - mówi Andrzej Gutkowski.

Nowa lokalizacja to teren w rejonie ulicy Borowej na osiedlu Staromieście.
Urzędnicy pokazali działki wiceministrowi Warchołowi oraz dyrekcji Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Lokalizacja została przez nich zaakceptowana. Podczas dzisiejszej sesji radni będą dyskutować na temat przeznaczenia działki na ten cel.

Aktualizacja godz. 9.45: Nie będzie dyskusji o terenach zielonych

Radni nie będą dyskutować dzisiaj na temat kierunków zagospodarowania terenów zielonych miedzy mostami Zamkowym i Karpackim, na prawym brzegu Wisłoka.
Punkt w porządku obrad dotyczący tego problemu został przygotowany przez radnych PiS. Zdjęto go z porządku głosami radnych PO i Rozwoju Rzeszowa. Zdaniem Konrada Fijołka z Rozwoju Rzeszowa ten problem zostanie omówiony podczas rozpoczynającej się właśnie dyskusji publicznej na ten temat.

- Niestety może się to skończyć tym, że kiedy zakończycie już debatować, nie będzie to miało większego znaczenia, bo te tereny zostaną zabudowane

- skwitował Marcin Fijołek, przewodniczący klubu radnych PiS.

Aktualizacja godz. 10: Więcej pieniędzy dla rad osiedlowych

Z 9 do 12 tys. zł wzrośnie kwota miejskiej dotacji na działalność rad osiedlowych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na organizacje imprez osiedlowych.
Podczas poprzedniej sesji wnioskowali o to radni. Argumentowali, że przy rosnących kosztach organizacji imprez dotychczas przekazywane kwoty były niewystarczające. Rada miasta przed chwila zagłosowała za zwiększeniem dotacji.

Aktualizacja godz. 10.10: Zmiany w budżecie

Rada miasta uchwaliła przed chwilą zmiany w budżecie Rzeszowa. Dodatkowe pieniądze zarezerwowano m.in. na poszerzenie strefy płatnego parkowania oraz budowę szkoły na osiedlu Drabinianka.
Wśród dodatkowych wydatków jest także dotacja na zakup nowych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Aktualizacja godz. 13.00: Decyzja w sprawie lokalizacji sądu odłożona

Radni nie podjęli decyzji w sprawie zmiany lokalizacji nowego gmachu Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Pomysł przekazania na ten cel działki przy ulicy Borowej skierowano do analizy w komisjach.
Zdaniem wielu z nich, decyzji nie należy podejmować zbyt pochopnie, a lokalizacja przy ul. Dołowej jest lepsza. W tej chwili radni rozmawiają na tematy zmian stawek opłat i zasięgu płatnej strefy parkowania.

Aktualizacja godz. 13.10: Strefa parkowania po nowemu

Zdecydowana większość radnych poparła przed chwilą zmiany w płatnej strefie parkowania. Od maja wzrosną w niej ceny za postój, a od października włączone zostaną dodatkowe ulice z osiedli 1000-lecia i Generała Grota Roweckiego.

O szczegółach przeczytasz tutaj:
Droższe parkowanie w centrum Rzeszowa już od maja

Aktualizacja godz. 14.00: Apel do wojewody

Radni wprowadzili właśnie do porządku obrad dodatkowy punkt. To przygotowany przez Rozwój Rzeszowa apel do wojewody.

Radni proszą w nim o uchylenie uchwały sejmiku województwa, który zdecydował o zlokalizowaniu przy ul. Ciepłowniczej parkingu na samochody, które zostaną zatrzymane z podejrzeniem przewozu niebezpiecznych odpadów.

W apelu radni przekonują, że to zła lokalizacja, która może być zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców.

Aktualizacja, godz. 14.50: PiS przeciwny uchwale

Radni przyjęli apel do wojewody, w którym proszą o uchylenie uchwały sejmiku. Uchwałę poparli przedstawiciele klubów Rozwój Rzeszowa i PO. PiS był przeciwny.

Kończymy dzisiejszą relację z sesji. Dziękujemy za uwagę.