Komisja Europejska przekazała korzystne stanowisko w sprawie zakupu nieruchomości przez mikro, małe i średnie firmy przy udziale Instrumentów Finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego.

Dotychczas w całej Polsce instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów stały na stanowisku obowiązywania limitu na zakup nieruchomości w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia, co w praktyce uniemożliwiało właścicielom firm sfinansowanie zakupu nieruchomości komercyjnych z pożyczki preferencyjnej. Dzięki zaangażowaniu Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego uzyskano korzystne dla przedsiębiorców z Podkarpacia stanowisko dające możliwość sfinansowania z pożyczek unijnych nawet do 100% wartości nabywanych nieruchomości zabudowanych na potrzeby dalszego rozwoju firmy.

Na ten moment od dawna czekali przedsiębiorcy, którzy planują zakupić lokale użytkowe lub inne nieruchomości z wykorzystaniem preferencyjnych pożyczek unijnych, co powinno przełożyć się na większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorców i otwartość na dalsze plany rozwoju swoich firm.

Oferta dla przedsiębiorców

Zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) w Rzeszowie od kilku miesięcy przyjmuje wnioski od przedsiębiorców na wypłaty preferencyjnych pożyczek. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą po nie mogły sięgnąć firmy, które potrzebują kapitału do dalszego rozwoju, w tym zakup środków trwałych, m.in. lokali użytkowych lub innych nieruchomości, maszyn i urządzeń, samochodów dostawczych, busów, sprzętu specjalistycznego lub oprogramowania IT. Pieniądze z pożyczek można także przeznaczyć na środki obrotowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa (zakup towarów), wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub inwestycje, które zwiększą skalę ich działalności np. otwarcie nowej lokalizacji firmy.

- Jeden przedsiębiorca może złożyć u nas 2 wnioski, co pozwala na uzyskanie dwukrotności maksymalnej kwoty pożyczki. Poza tym, zgodnie z naszą misją wspierania firm MŚP, do każdego wniosku podchodzimy indywidualnie oraz bezpłatnie pomagamy przedsiębiorcom przy jego wypełnieniu – mówi Marek Nowak Dyrektor Regionalny Funduszu Pożyczkowego LFR w Rzeszowie.

Atrakcyjne oprocentowanie

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać pożyczkę na preferencyjnych zasadach z oprocentowaniem stałym 1,85% w skali roku, które jest znacznie niższe od oprocentowania na zasadach rynkowych. Wyróżnikiem tej formy wsparcia obok niskiego oprocentowania, jest brak opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczek, co znacznie obniża koszty w prowadzonej działalności gospodarczej i zwiększa konkurencyjność na rynku. Preferencyjne środki z pożyczki można przeznaczyć na sfinansowanie nawet do 100% wartości inwestycji, z okresem spłaty do 5 lat. Kolejnym wyróżnikiem tego instrumentu jest karencja w spłacie, maksymalnie do 6 miesięcy, czyli spłatę kapitału pożyczki można rozpocząć dopiero po pół roku od otrzymania pieniędzy.

Uruchomiono specjalny numer telefonu informacyjnego 17-853-59-17 dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego, pod którym zainteresowani mogą zasięgnąć informacji jak przystępnie i sprawnie uzyskać taką pożyczkę.