MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Złota Setka Firm 2021. Oto ranking największych firm Podkarpacia!

Józef Lonczak, EH
Wideo
od 16 lat
Poznaliśmy wyniki Złotej Setki Firm Podkarpacia 2021. To już XV edycja rankingu organizowanego przez Nowiny, przy współudziale podkarpackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Małopolskiego Instytutu Gospodarczego. Partnerem Wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Tradycyjnie już ogłoszenie Złotej Setki zwieńczyła uroczysta gala, która odbyła się we wtorek, 28 września 2021 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa

Ranking "Złota Setka Firm Podkarpacia" od lat jest ważnym źródłem informacji o kondycji i rozwoju podmiotów gospodarczych naszego regionu. Przedstawiamy w nim firmy, które kreują ekonomiczny rozwój Podkarpacia. Elementami składowymi tej kategorii są cztery podstawowe mierniki oceny aktywności rynkowej przedsiębiorstwa: przychody ze sprzedaży, dynamika tych przychodów, zatrudnienie i wartość eksportu.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z GALI ZŁOTEJ SETKI FIRM W G2A ARENA W JASIONCE:

Złota Setka Firm 2021 gala finałowa w G2A Arena w Jasionce.Dr Krzysztof Kaszuba, twórca rankingu omówił tegoroczne wyniki.

Złota Setka Firm 2021 - gala finałowa w G2A Arena w Jasionce [ZDJĘCIA]

Najnowszy ranking obejmuje wyniki za 2020 rok. To był czas bardzo nietypowy, nieporównywalny – po okresie prosperity i miejmy nadzieję przed kolejnym okresem koniunktury. Firmy łapią wiatr w żagle i przymierzają się do nowych inwestycji oraz wyzwań po największym od czasów II wojny światowej kryzysie ekonomicznym, w które wpędził nas koronawirus.

W celu lepszego przedstawienia zróżnicowania procesów gospodarczych, autorzy rankingu, podobnie jak w latach poprzednich, obok listy podstawowej, opracowali również „Złote Dziesiątki”, czyli zestawienia dziesięciu najlepszych firm według:

Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia przyznała także Kapituła Nowin:

ZOBACZ ZDJĘCIA Z DEBATY PODCZAS GALI W G2A ARENA:

W debacie podczas gali w G2A Arena w Jasionce wieńczącej XV edycję rankingu Złota Setka Firm Podkarpacia 2021 wzięli udział: Arkadiusz Rogowski - redaktor naczelny Nowin, Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, Piotr Pilch - wicemarszałek województwa podkarpackiego, Konrad Fijołek - prezydent miasta Rzeszowa, Dawid Cycoń - prezes zarządu ML System S.A. Grupa Kapitałowa oraz doktor Krzysztof Kaszuba - prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Rzeszowie

Złota Setka Firm 2021. Debata w G2A Arena w Jasionce [ZDJĘCIA]

Dr. Krzysztof Kaszuba: Covidowe tornado poturbowało podkarpackie przedsiębiorstwa

Dr Krzysztof Kaszuba
Dr Krzysztof Kaszuba

Rok 2020 podkarpackie przedsiębiorstwa rozpoczynały w znakomitych nastrojach. Świetne wyniki uzyskane przez zdecydowaną większość z nich w roku 2019 oraz rosnące zamówienia światowych korporacji, a także klientów z kraju i zagranicy, oznaczały, że zapowiada się kolejny bardzo dobry, a może nawet jeszcze lepszy rok.

Nieoczekiwany atak wirusa w okresie kilku miesięcy 2020 r. zburzył niestety przygotowane plany rozwoju przedsiębiorstw wielu branż. Covidowe tornado najbardziej poturbowało producentów i usługodawców z branży lotniczej. Producenci samolotów, ich poddostawcy oraz porty lotnicze z dnia na dzień musieli ograniczać biznesową aktywność. Trochę mniej ucierpieli przedstawiciele branży motoryzacyjnej, producenci samochodów i ich poddostawcy. Dla podkarpackiej gospodarki, opartej w dużym stopniu na aktywności przedsiębiorstw branży lotniczej i motoryzacyjnej, oznaczało czas turbulencji, utraconych korzyści i strat.

ZOBACZ WIDEO: Rozmowa z Marleną Błażejewską, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych PGE Obrót (I miejsce w kategorii głównej)

ZŁOTA SETKA FIRM PODKARPACIA 2021 - LISTA

 • Miejsca 1-20
 Złota Setka Firm 2021. Oto ranking największych firm Podkarpacia!
 • Miejsca 21-40
 Złota Setka Firm 2021. Oto ranking największych firm Podkarpacia!
 • Miejsca 41-60
 Złota Setka Firm 2021. Oto ranking największych firm Podkarpacia!
 • Miejsca 61-80
 Złota Setka Firm 2021. Oto ranking największych firm Podkarpacia!
 • Miejsca 81-100
 Złota Setka Firm 2021. Oto ranking największych firm Podkarpacia!

ZOBACZ WIDEO: Rozmowa z Markiem Ryczko, dyrektorem generalnym BorgWarner Poland Sp. z o.o. (I miejsce w kategorii sprzedaż eksportowa)

ZOBACZ WIDEO: Rozmowa z Witoldem Szczurkiem, dyrektor biura zarządu Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. (I miejsce w kategorii dynamika przychodu ze sprzedaży)

ZŁOTA SETKA FIRM PODKARPACIA 2021 - ANALIZA

 • Mniejsze przychody

Wyniki finansowe, uzyskane przez podkarpackie firmy w 2020 r., pokazują, że covidowe tornado wywarło negatywny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wielkość zysku wielu podkarpackich przedsiębiorstw, a tym samym na ich wartości globalne dla całego województwa. W 2020 r. działających na Podkarpaciu 2014 (w 2019 r. 2111) przedsiębiorstw niefinansowych (w Polsce 48 195, w 2019 r. 49 243), w tym: 1219 małych (w 2019 r. 1 304) (zatrudniających od 10 do 49 pracujących), 649 średnich (w 2019 r. 660) (zatrudniających od 50 do 249 pracujących) i 146 dużych (w 2019 r. 147) (zatrudniających 250 i więcej pracowników) wypracowało łącznie 111,1 mld zł (w 2019 r. 121,7 mld zł) przychodów ze sprzedaży.

48 195 przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce uzyskało w 2020 r. przychody ogółem o wartości 3 724 055,2 mln zł, tj. o 49,4 mld zł mniejsze niż 49 243 przedsiębiorstwa w 2019 r. Na Podkarpaciu firmy duże wypracowały przychody ogółem o wartości 70,7 mld zł (w 2019 r. 76,0 mld zł), średnie 30,2 mld zł (w 2019 r. 32,8 mld zł) i małe 14,8 mld zł (w 2019 r. 16,2 mld zł).

 • Malejące zyski

Po latach rosnących zysków właściciele nie tylko podkarpackich przedsiębiorstw musieli zadowolić się mniejszymi dochodami. W 2020 r. 38 041 przedsiębiorstw w Polsce uzyskało zysk netto o wartości 194,7 mld zł. Stratę netto o wartości 50,1 mld zł zanotowało 10 054 przedsiębiorstwa. Tym samym wynik finansowy netto analizowanych 48 195 przedsiębiorstw w Polsce wyniósł 144,6 mld zł. Na Podkarpaciu rok 2020 z zyskiem netto zakończyło 1650 przedsiębiorstw, 972 małe, 557 średnich i 121 dużych. Dodatni wynik finansowy w wysokości 5 256 mln zł był mniejszy o 384 mln zł od wyniku uzyskanego w 2019 r. przez 2111 przedsiębiorstw. Duże firmy uzyskały 2 930 mln zł, średnie 1 652 mln zł (ponad 100 mln zł więcej niż w 2019 r.), a małe 673 mln zł (ponad 400 mln zł mniej niż w 2019 r.).

 • Mniejszy eksport i inwestycje

Zły Covid zahamował także niestety zagraniczną ofensywę polskich, w tym podkarpackich eksporterów. Wartość przychodów ze sprzedaży na eksport 18 343 firm-eksporterów działających w Polsce wyniosła 829,7 mld zł i była o 23,5 mld zł mniejsza niż w 2019 r. Eksport podkarpackich przedsiębiorstw w 2020 r. o wartości 27,1 mld zł był o 3,3 mld mniejszy niż rok wcześniej. Największy udział w nim miały duże firmy19,8 mld zł. Eksport średnich wyniósł 6,0 mld zł, a małych 1,4 mld zł. Ta ostatnia liczba oznacza, że w czasach covidowego szaleństwa podkarpackie małe firmy poprawiły o ponad 100 mln zł przychody z eksportu w 2019 r.

Niestety wirus zniechęcił także inwestorów lub wstrzymał planowane inwestycje. W rezultacie nakłady inwestycyjne podkarpackich przedsiębiorstw w 2020 r. o wartości 4,1 mld zł były mniejsze o ponad 800 mln zł od wartości inwestycji w 2019 r.

 • Stabilne zatrudnienie, rosnące płace

Na przekór nadmiernemu zamykaniu przez polityków gospodarki przeciętne zatrudnienie w grudniu 2020 r. w sektorze podkarpackich przedsiębiorstw wyniosło 244,2 tysięcy osób i było tylko o kilkaset osób mniejsze niż rok wcześniej. Zatrudnionych cieszył fakt, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie 12 miesięcy wzrosło o 331 zł (wzrost o 7,3%) i w grudniu 2020 r. ukształtowało się na poziomie 4831 zł. Mniej radosna była świadomość, że w kraju, w grudniu 2020 r., przeciętna płaca (5974 zł) w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych była, podobnie jak przedrokiem, o ponad tysiąc sto złotych wyższa niż na Podkarpaciu.

 • Czerwono-zielona Lista 100

Dane Listy 100 za 2020 rok są potwierdzeniem, że covidowe tornado dosięgło także firmy, które od lat należą do czołówki największych podkarpackich przedsiębiorstw. Używając giełdowych kolorów pokazujących, jakie są tendencje kursu akcji giełdowych spółek, tablica pokazująca wartość przychodów w 2020 r. stu podkarpackich przedsiębiorstw (46,2 mld zł) w porównaniu do wartości przychodów tych firm w 2019 r. (49,8 mld zł), byłaby w 64% czerwona, a w 36% zielona, ponieważ w 2020 r. tylko 36 firm z Listy 100 poprawiło swoje przychody ze sprzedaży. Warto podkreślić, że mimo zwolnień pracowników, głównie w kilku dużych firmach z Listy 100, było zatrudnionych ok. 55 tys. pracowników, tj. 22% wszystkich zatrudnionych w 2014 (małych, średnich i dużych) przedsiębiorstwach na Podkarpaciu.

 • Nowi i starzy liderzy

Po kilku latach przerwy, kategorię główną Listy 100 (przychody ze sprzedaży) otwiera PGE Obrót S.A., która od kilkunastu lat, na terenie kilku województw, głównie Polski Wschodniej, oferuje bezcenny dla firm i ludzi produkt energetyczny. Prezentowana od 15 lat przez GC Nowiny Lista 100 największych przedsiębiorstw Podkarpacia (od 2001 r. autorstwa Wyższej Szkoły Zarządzania, a od 2015 r. Małopolskiego Instytutu Gospodarczego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) za 2020 r. potwierdza, że najwięksi, najbardziej dynamiczni, kreatywni i proeksportowi to z jednej strony przedsiębiorstwa wyrosłe w ramach COP-owskiej wizji rozwoju Rzeczypospolitej Eugeniusza Kwiatkowskiego, a z drugiej - kreatywne, dynamiczne podkarpackie wilki, które bez kompleksów podbijają europejskie i światowe rynki.

Te pierwsze, w większości, w minionych kilkunastu latach zostały przejęte przez znane na całym świecie, największe światowe korporacje z branży lotniczej i motoryzacyjnej. Te drugie, zarządzane najczęściej przez pomysłodawców i większościowych lub dominujących właścicieli (Asseco, Nowy Styl, Śnieżka) corocznie potwierdzają swoją mocną pozycję w grupie największych, nie tylko na Podkarpaciu.

Wiceliderem w kategorii głównej rankingu została firma BorgWarner Poland Sp. z o.o., lider trzeciej, ważnej dla Podkarpacia grupy przedsiębiorstw. Zagranicznych inwestorów, korporacji, które od podstaw budują nowe zakłady, wyposażają w najnowocześniejsze technologie, maszyny i urządzenia, szkolą pracowników i produktami „Made in Podkarpacie” zapełniają, jak BorgWarner, montownie znanych światowych producentów samochodów.

 • Walczący z Covidem

Znakomite podkarpackie przedsiębiorstwa, poddostawcy największych korporacji lotniczych świata, podobnie jak ich partnerzy na całym globie, najmocniej odczuli uderzenie covidowego tornado. Firmy z Rzeszowa, Jasionki i Krosna zmuszone były ograniczyć produkcję i w rezultacie ich przychody ze sprzedaży, w porównaniu z 2019 r. zmalały od 35 do 38%. Obronną ręką z pandemicznej zawieruchy wyszły Polskie Zakłady Lotnicze z Mielca, które zanotowały wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,15%. Głównym źródłem tego znakomitego wyniku był eksport. Co ważne, solidny zysk przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego, podobnie jak u innych poturbowanych spółek, będzie istotnym elementem zabezpieczenia funkcjonowania firm w najbliższych kilku trudnych, zwłaszcza dla branży lotniczej latach. Warto także podkreślić, że od wielu już lat największym podkarpackim pracodawcą (3766 zatrudnionych na koniec 2020 r.) jest Pratt & Whitney Rzeszów SA (b. WSK PZL-Rzeszów). Przychody czołowej „piątki” podkarpackich poddostawców podzespołów i części dla korporacji motoryzacyjnych zmalały w porównaniu do 2019 r. od 8 do 22%, ale wszystkie firmy zakończyły rok 2020 z solidnymi zyskami, łącznie ponad 350 mln zł.

 • Keirō no Hi, czyli fenomen Asseco

Od kilku lat w rankingu nie uwzględniamy, pomimo rzeszowskiego adresu i korzeni, potężnej Grupy Kapitałowej Asseco. Pokazujemy wyłącznie dane jednostki dominującej tej międzynarodowej grupy kapitałowej, rzeszowskiej „spółki matki”. Akurat w tym roku ta znakomita firma, promotor Podkarpacia, rzeszowskiej siatkówki i wielu innych znakomitych przedsięwzięć obchodzi piękny jubileusz 30-lecia rozpoczęcia działalności przy ulicy Ks. Jałowego. W Japonii jednym z najważniejszych świąt, pełnym licznych atrakcji, jest Keirō no Hi, dzień szacunku dla seniora. W roku jubileuszu Asseco, w 20-lecie Listy 100, jej organizatorzy z japońskim ukłonem gratulują Prezesowi i pracownikom Asseco Poland S.A. gigantycznych sukcesów w okresie 30 lat biznesowej aktywności. Wyniki za 2020 r. lidera podkarpackiej i polskiej przedsiębiorczości pokazują nieprawdopodobną skalę sukcesu tej utworzonej w 1991 r. przez prezesa Adama Górala spółki informatycznej. Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Asseco w 2020 r. wyniosła 12,2 mld zł, zysk netto 401,9 mln zł a zatrudnienie prawie 27 tysięcy osób w 60 krajach.

W 2001 r. na pierwszej Liście 100 prezentowanej podkarpackim przedsiębiorcom w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, spółka COMP Rzeszów (wcześniejsza nazwa Asseco) uplasowała się na 47 pozycji z przychodami ze sprzedaży 60,3 mln zł, eksportem 66 tys. zł i zatrudnieniem 163 osoby.

 • Twardzi budowlańcy

Jedną z dziedzin, której pracownicy nie dali się wirusowi, była i jest branża budowlano-montażowa. Rzeszowskie przedsiębiorstwa Besta, Inżynieria, Elektromontaż, Hartbex, Developres a także dostawcy materiałów i surowców dla budownictwa jak Śnieżka, Tikkurila, Greinplast, Vidok, Solbet, Heating, Jafar czy Dankros i wiele innych potwierdzili, że w czasach ograniczeń potrafią sprawnie zarządzać w sytuacjach kryzysowych, realizując zamówienia klientów.

 • Kontynuatorzy dobrych idei

Wiosną 2020 r. nieoczekiwanie, Covid zablokował nadzieje wielu przedsiębiorców, na kolejny dobry rok rozwoju. Ale pomimo, mniejszych przychodów czy zysków, wyrosłe na ideach gospodarczej aktywności H. Cegielskiego, I. Łukasiewicza czy E. Kwiatkowskiego, podkarpackie firmy, ich właściciele i pracownicy, są w stanie, w trudnych czasach, sprawnie tworzyć miliony nowych produktów, towarów, budowli i usług wzmacniających potencjał gospodarczy Podkarpacia i bogactwo jego mieszkańców.

PARTNER

tekst alternatywny

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24